Annons

”Pensionssystemet ska inte ha mer pengar”

Foto: Janerik Henriksson/TT

Mer pengar är inte rätt sätt att lösa problemet med låga pensioner, enligt Svenskt Näringsliv.

– Det är inte högre avgifter utan mer arbete som är svaret på frågan om låga pensioner, säger deras försäkringsexpert Ingvar Backle.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Svenskt Näringslivs försäkringsexpert Ingvar Backle menar att Annika Strandhälls förslag kan försämra arbetsmarknaden.

Foto: Simon Rehnström, Svenskt Näringsliv Bild 1 av 1

Svenskt Näringslivs försäkringsexpert Ingvar Backle menar att Annika Strandhälls förslag kan försämra arbetsmarknaden.

Foto: Simon Rehnström, Svenskt Näringsliv Bild 1 av 1
Svenskt Näringslivs försäkringsexpert Ingvar Backle menar att Annika Strandhälls förslag kan försämra arbetsmarknaden.
Svenskt Näringslivs försäkringsexpert Ingvar Backle menar att Annika Strandhälls förslag kan försämra arbetsmarknaden. Foto: Simon Rehnström, Svenskt Näringsliv

Närmare 20 miljarder kronor per år behöver skjutas till det allmänna pensionssystemet, sade socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) nyligen i en intervju med SvD. Strandhäll gör bedömningen att arbetet med att förmå folk att arbeta högre upp i åldrarna inte räcker och att ett ekonomiskt tillskott är nödvändigt för att få upp pensionerna till rimliga nivåer.

Strandhäll ville inte uttala sig om hur tillskottet ska finansieras men de två troligaste källorna är högre arbetsgivaravgifter eller en kompensation ur statsbudgeten.

– Det får vi se hur vi löser det, men avgiften måste upp och det behöver vara på plats under den här mandatperioden, sade hon.

Svenskt Näringsliv förkastar förslaget. Ingvar Backle räknar med att finansieringsbördan för en högre avgift skulle hamna hos arbetsgivarna – och därmed leda till högre kostnader för arbetskraft.

Annons
Annons

Högre pensioner åstadkommer man genom att man arbetar längre.

– Det riskerar i sin tur att leda till en sämre arbetsmarknad och färre sysselsatta, säger han.

Backle påpekar att arbetsgivarna redan i dag betalar närmare 200 miljarder kronor per år i allmän löneavgift som inte används till pensioner – och att det därför vore orimligt att arbetsgivarna ska betala för ett tillskott.

Men oavsett varifrån finansieringen kommer, är det principiellt fel att frågan om låga pensioner ska lösas med högre avgifter, enligt Backle. Han vill se fler tydliga incitament för folk att arbeta längre.

– Budskapet från politikerna de senaste åren har ju varit att den som vill ha högre pension ska vara beredd att arbeta längre. En höjning av avgiften urholkar principen om att det är den enskildes deltagande i arbetslivet som avgör vad man får i pension.

Ett problem som lyfts fram i debatten är att det kan bli svårt att locka unga människor till vissa yrken om det krävs att man arbetar till 70 års ålder för att få över 50 procent av lönen i allmän pension.

Hur löser man de rekryteringsproblem som kan uppstå?

– Högre pensioner åstadkommer man genom att man arbetar längre och i de fall det inte fungerar måste man lösa det på annat sätt än högre avgifter, till exempel med olika typer av skatteincitament, säger Backle.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons