Annons

”Per Bolund bör skaffa sig en jordglob”

Krav på solceller på nya svenska hus är inte en bra idé. Fortsatta subventioner är slöseri med klimatpengarna som kan användas bättre på annat håll, skriver miljödebattören Per Kågeson.

Under strecket
Publicerad

Per Bolunds utspel om solceller är ett exempel på den klimatpopulism som präglar Miljöpartiet, skriver Per Kågeson.

Foto: Henrik Montgomery/TT

Per Kågeson.

Foto: Privat

Per Bolunds utspel om solceller är ett exempel på den klimatpopulism som präglar Miljöpartiet, skriver Per Kågeson.

Foto: Henrik Montgomery/TT
Per Bolunds utspel om solceller är ett exempel på den klimatpopulism som präglar Miljöpartiet, skriver Per Kågeson.
Per Bolunds utspel om solceller är ett exempel på den klimatpopulism som präglar Miljöpartiet, skriver Per Kågeson. Foto: Henrik Montgomery/TT

DEBATT | SOLCELLER

Per Bolunds första insats som språkrör för Miljöpartiet är ett krav på att alla nya hus, stora som små, ska vara beklädda med solceller. Han vill att Sverige ska följa Kaliforniens exempel. Det sägs ofta om Bolund att han är kunnig och intelligent, men ”klimatsmart” är han verkligen inte.

Om Bolund skaffar en jordglob så kan han se att Kalifornien ligger mellan trettioandra och fyrtioandra breddgraden. På vår sida om Atlanten motsvaras det av Rom i norr och Tripoli (Libyen) i söder. Sveriges sydligaste punkt ligger norr om 55:e breddgraden och Treriksröset ligger strax norr om 69:e breddgraden. I USA motsvaras detta grovt sett av Alaskas nord-sydliga utbredning.

I Nordafrika och södra Kalifornien är det årliga solinflödet ungefär dubbelt så stort som i Sverige och framför allt mycket jämnare fördelat över året. Därför blir utbytet av investeringar i solceller mycket större än i vårt land där solen bidrar till elproduktionen när den minst behövs. Fortsatta subventioner av svensk solel riskerar att öka obalansen i kraftsystemet och leda till konstlat låga priser sommartid. En effekt av låga sommarpriser blir att lönsamheten hos övriga kraftslag minskar vilket, annat lika, leder till lägre investeringar i ny vindkraft än vad som annars skulle ha blivit fallet. Det är inte bra för vindkraften behövs vintertid och har mycket bättre tidsmässig samstämmighet med elefterfrågan än solkraften.

Annons
Annons

Per Kågeson.

Foto: Privat

Krav på solceller på nya svenska hus är således ingen god idé och fortsatta subventioner är slöseri med klimatpengarna som kan användas bättre på annat håll. Branschföreningen Svensk Solenergi ville redan för två år sedan fasa ut subventionerna. De behövs inte längre eftersom det i många fall är lönsamt för hushåll att investera i solceller genom att de slipper elskatten och den rörliga delen av nätavgifterna och moms på dessa belopp. Jag har nyligen analyserat detta i en artikel i Nationalekonomiska föreningens tidskrift Ekonomisk Debatt (nr 8 2018). Under 2018 spenderade den röd-gröna regeringen en dryg miljard kronor på dessa onödiga bidrag.

Solkraften kommer dock att få mycket stor betydelse för den globala energiförsörjningen och till all lycka är det bara ungefär 2 procent av världsbefolkningen som bor lika långt norr ut som vi.

Bolunds utspel är ett bland många exempel på den klimatpopulism som präglar Miljöpartiet och som leder till en ineffektivitet och resursslöseri. Andra exempel är banor för höghastighetståg och en övertro på subventioner till biodrivmedel som kan komma att leda till ökade utsläpp av koldioxid genom förbränning av biomassa och genom utsläpp från skogsmark i Sverige och utomlands.

Miljöpartiet anser att klimatkrisen är vår tids största utmaning. Då är det kanske dags att ta frågan på lite större allvar och lägga tid på att analysera vilka effekter olika åtgärder faktiskt får. Jag föreslår att Bolund börjar med att skaffa sig en jordglob.

Per Kågeson
fil. dr. i miljö- och energisystemanalys

Per Kågeson.
Per Kågeson. Foto: Privat
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons