Annons

Janerik Larsson:Perspektiv på nationers och städers ägande

Vilka tillgångar förfogar staden New York egentligen över?
Vilka tillgångar förfogar staden New York egentligen över? Foto: P. Batchelder
Under strecket
Publicerad

För två år sedan fick Stefan Fölster och Dag Detter stor, positiv uppmärksamhet i internationella medier för sin bok The Public Wealth of Nations.

Martin Sandbu skrev då i Financial Times:

This book establishes two important facts beyond doubt. The first is that public wealth — physical and financial assets legally owned by governments — is vast. It is worth at least the world’s annual gross domestic product and probably much more, in the authors’ plausible estimate. The second fact flows from the first: given how much wealth governments own, a lot of benefit can be had from managing it better.

Världens regeringar har fysiska och finansiella tillgångar som uppgår åtminstone till hela världens BNP - förmodligen mera - och det skulle gå att förvalta dessa tillgångar mycket bättre än som sker nu.

Nu har Fölster och Detter just utkommit med en motsvarande bok om de tillgångar som USAs städer äger: The Public Wealth of Cities.

Den nya boken kommenterades härom dagen av Matthew Klein i Financial Times. Slutsatserna är de samma dvs att här finns enorma, vanskötta tillgångar.

Klein pekar på att dagens politiker inte har ett långsiktigt perspektiv på de tillgångar som städerna har:

The financial system provides a way round this problem: wise cities can use the market as a time machine to reap rewards today for good decisions about future investments.

Klein konstaterar att städerna och deras politiska makthavare skulle kunna göra det som aktivistinvesterare gör och använda samma redovisnings- och styrsystem som dessa.

Detter och Fölster föreslår att alla tillgångar borde ägas av vad de kallar stadens ”urban wealth fund”. Det skulle innebära att dagens politiskt uppdelade ägande där t ex skolstyrelsen äger skolor etc skulle ersättas av ett sammanhållet ägande.

Klein menar att förslagen är mycket väl genomtänkta och han tar inte upp de eventuella politiska problem som skulle uppstå om man skulle söka förverkliga dem.

Men jag misstänker att en public choice-analys av dessa förslag skulle kunna peka på de starka intressen som motsätter sig ett rationellt utnyttjande av det som nationer eller städer äger.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons