Annons

Alexandra Ivanov:Polisen förtjänar bättre

Det är av största vikt att polisen får adekvat utbildning och utrustning.
Det är av största vikt att polisen får adekvat utbildning och utrustning. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT / TT NYHETSBYRÅN
Under strecket
Publicerad

De uppfattar sig som chanslösa mot terrorister och utan kapacitet att skydda både sig själva och andra. Det larmar nu allt fler poliser i yttre tjänst om till polismyndighetens egna incidentrapporteringssystem.

**Efter terrordåden i Paris **höjde Sverige sin terrorhotnivå från tre, förhöjt hot, till fyra, högt hot, på den femgradiga skalan. Det som för många svenskar innebar ett uppvaknande till att förstå situationens allvar innebär också för vår poliskår en ny verklighet. I dag bevakar polispatruller i större utsträckning områden där misstänkta terrorister kan tänkas verka, och ställs med det inför helt andra utmaningar än tidigare.

Men de larm som nu inkommer från poliser i tjänst vittnar om att kåren upplever sig sakna både rätt utbildning och rätt utrustning för att hantera situationen. En polis uppgav att terrorhotsrelaterade uppdrag "känns som att skickas ut på lejonjakt med ett ärtrör och en overall gjord av zebrakött" (SVT 27/11). En annan beskrev situationen som att “vi patruller rullar runt som måltavlor utan en rimlig möjlighet att skydda oss själva och tredje man" (Ekot 27/11).

Annons
Annons

Det är allvarligt. Till att börja med är en resursstark och kompetent poliskår en förutsättning för vår rättsstat – vilket i sin tur är en förutsättning för vår liberala demokrati. Det är elementärt att staten kan skydda medborgare från yttre och inre hot, och en grundstomme i ett starkt och öppet samhälle är trygga invånare. Men minst lika viktig är frågan om hur vi väljer att behandla de personer som väljer att ge upp en del av sin säkerhet för att skydda och försvara oss andra. Det är inte acceptabelt att de känner sig chanslösa och sårbara jämfört med de människor de ska skydda oss från.

Förvisso baseras de uppgifter som inkommit på ett antal polisers subjektiva uppfattningar. Men det går inte att bortse från att larmrapporter om och från den svenska polisen numera avlöser varandra. Resurserna är för knappa eller felriktade, direktiven otydliga och antalet papperstimmar för poliser i aktiv tjänst alldeles för många. Dessutom rapporterade Polisförbundet i förra veckan om att det under år 2015 redan har slutat 145 fler poliser än vad som var fallet under hela 2014.

Polisen har länge dragits med organisatoriska problem, och det som nu rapporteras är inte nödvändigtvis nya problem. Men svagheter tenderar att komma fram i prövande tider. Det är i sig bra att sådant blottläggs, men förutsätter att de ansvariga beslutsfattarna tar ansvar för att lösa de problem som flyter upp.

Regeringen bör skyndsamt möta de starka signaler som nu sänds från landets polismyndighet. De som skyddar och garanterar vår frihet ska ha så goda arbetsförhållanden som möjligt. Det ska inte fattas adekvat utrustning eller utbildning. Sverige behöver en stark och trygg poliskår..

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons