Annons

Polisen: Man har börjat lyssna på oss

Riksåklagaren Petra Lundh är nöjd med regeringens åtgärdslista mot gängvåldet.

Rikspolischefen Anders Thornberg vill inte recensera listan.

Under strecket
Peter Wallberg / TT
Publicerad

Rikspolischef Anders Thornberg. Arkivbild

Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 2

Riksåklagare Petra Lundh. Arkivbild.

Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 2 av 2

Rikspolischef Anders Thornberg. Arkivbild

Foto: Johan Nilsson/TT Bild 1 av 2

Riksåklagare Petra Lundh. Arkivbild.

Foto: Jonas Ekströmer/TT Bild 2 av 2
1/2

Rikspolischef Anders Thornberg. Arkivbild

Foto: Johan Nilsson/TT
2/2

Riksåklagare Petra Lundh. Arkivbild.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Han bedömer dock att "väldigt många" av de förslag polisen fört fram nu är "uppe på bordet".

– Det har blivit en förändring det senaste året med att många lyssnar på vad polisen vill ha, säger Thornberg.

Rikspolischefen vill inte ge sig in i den politiska debatten genom att kommentera regeringens åtgärdslista med 34 punkter mot gängvåldet. Bland andra Moderaterna anser att den listan är otillräcklig.

Thornberg talar i stället i allmänna ordalag om vilken typ av verktyg som polisen behöver, till exempel när det blir oroligt mellan olika gäng och polisen ökar trycket på dem.

– Ett sådant instrument skulle kunna vara att vid uppblossande konflikter kunna göra mer kontroller i förebyggande syfte, som lugnar ned situationen, säger rikspolischefen.

– När det är skjutningar på gång så måste polisen var offensiv. Det får en avkylande effekt.

Moderaternas förslag om att kunna upprätta tillfälliga visitationszoner finns dock inte med på regeringens lista. Däremot ska man utreda ökade möjligheter till husrannsakan efter gängskjutningar.

Annons
Annons

TT: Har du förståelse för att det kan vara känsligt att öka polisens möjligheter till visitationer ?

– Jag har varit brottsbekämpare i snart 40 år och jag tycker rent generellt att det är otroligt viktigt att man tänker igenom varje lagstiftningsåtgärd, säger Anders Thornberg.

Ett av rikspolischefen främsta önskemål har varit att renodla polisens uppgifter så att man kan koncentrera sig på brottsbekämpning. Det handlar bland annat om att låta kriminalvården utföra fler transporter.

Men den frågan finns inte med på regeringens lista. Thornberg hänvisar dock till att det pågår en hel del som inte finns med på listan.

På listan står däremot att man ska utreda om ordningsvakter kan användas oftare för att avlasta polisen.

Thornberg uppger att polisen först måste göra en analys innan man kan kommentera om det är rätt riktning att gå.

TT: Är det bra att politikerna vill höja straffen för en rad olika typer av brott?

– Det är en kriminalpolitisk fråga, men vi noterar att det är väldigt många återfallsförbrytare. När vi haft oroligheter så är det ofta föranlett av att någon kommit ut efter avtjänat straff, säger Thornberg.

Riksåklagare Petra Lundh är nöjd med åtgärderna på regeringens lista.

– Jag noterar med tillfredställelse att vi har fått med de önskemål vi förde fram. Så det känns väldigt bra för oss, säger hon.

Lundh pekar på att hon fått gehör för åtgärder för att bryta tystnadskulturen och få människor att vittna. Regeringen ska nu låta utreda kronvittnen och även möjlighet till anonyma vittnen.

Riksåklagaren pekar också på att regeringen lyssnat på önskemål om utökade möjligheter att använda hemliga tvångsmedel.

Annons
Annons

Ett önskemål från riksåklagaren som inte uttryckligen står med på listan är att misstänkta som samarbetar för att utreda egen brottslighet ska kunna få strafflindring.

– Jag utgår från att det ligger på bordet, säger Lundh och hänvisar till utredningen om kronvittnen och anonyma vittnen.

TT: Vilka av alla åtgärder blir mest effektiva?

– Det är svårt att säga, men hemlig dataavläsning är ju angeläget, säger Lundh.

– Men också att vi nu förstärker skyddet för vittnen och utreder kronvittnen och anonyma vittnen.

Regeringen vill inte slopa straffrabatten för alla unga brottslingar 18-21 år, utan bara för de som begått upprepad grov brottslighet.

– Kan man komma åt gängkriminalitet utan att ta bort straffreduktionen för alla, så tycker jag det är bra, säger Lundh.

TT: Över hälften av regeringens punkter ska utredas först. Är det ett problem att det tar tid?

– Nu har vi ett system i Sverige som jag tycker vi ska vara rädda om, att man utreder ordentligt för att se vilka konsekvenserna blir.

– Men det är klart angeläget att göra det här så fort som möjligt, så kan man sätta in extra resurser och låta utreda detta lite fortare än vanligt så är det bra, säger Petra Lundh.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons