Annons

”Polisen måste få använda modern kamerateknik”

Kombinationen fler poliser och modern kamerateknik är en av de viktigaste åtgärderna om vi vill vända den negativa brotts­utvecklingen i Sverige, skriver Alf Göransson, vd och koncern­chef på Securitas, och Martin Gren, grundare av Axis Communications.

Under strecket
Publicerad

USA drabbades på tis­dagen av ännu ett fruktansvärt våldsdåd, på Manhattan i New York. I USA har man i några städer investerat i ”virtual shields” – ”en kamera i varje gatuhörn” – med video­analys, intelligens och spårbarhet, skriver Alf Göransson och Martin Gren.

Foto: Craig Ruttle/APBild 1 av 2

Alf Göransson, vd och koncern­chef på Securitas, och Martin Gren, grundare av Axis Communications

Foto: pressbild, Lars OwessonBild 2 av 2

USA drabbades på tis­dagen av ännu ett fruktansvärt våldsdåd, på Manhattan i New York. I USA har man i några städer investerat i ”virtual shields” – ”en kamera i varje gatuhörn” – med video­analys, intelligens och spårbarhet, skriver Alf Göransson och Martin Gren.

Foto: Craig Ruttle/APBild 1 av 1
USA drabbades på tis­dagen av ännu ett fruktansvärt våldsdåd,  på Manhattan i New York. I USA har man i några städer investerat i ”virtual shields” – ”en kamera i varje gatuhörn” – med video­analys, intelligens och spårbarhet, skriver Alf Göransson och Martin Gren.
USA drabbades på tis­dagen av ännu ett fruktansvärt våldsdåd, på Manhattan i New York. I USA har man i några städer investerat i ”virtual shields” – ”en kamera i varje gatuhörn” – med video­analys, intelligens och spårbarhet, skriver Alf Göransson och Martin Gren. Foto: Craig Ruttle/AP

DEBATT | KAMERAÖVERVAKNING

Modern kamerateknik kan i stor utsträckning klara upp brott och identifiera gärningsmän, något som blir allt viktigare när färre vågar vittna. Kameror kan inte skrämmas eller mutas till tystnad, kameror kan se perfekt även i mörker och minnet sviker inte med tiden. Integritetsaspekten är viktig, och just därför förtjänar den att grundas på vad den moderna tekniken faktiskt möjliggör. När kameror används för att förhindra och klara upp grova brott, borde det vara en självklarhet att polisen får större möjligheter att använda dem.

På Promenade des Anglais finns fler säkerhets­kameror än polisen fått sätta upp i hela Sverige.

Efter attacken på Drottninggatan i Stockholm i april i år fångades den misstänkte terroristen på bild i tunnelbanan av en skicklig kameraoperatör på SL. Det var tur att han valde just den vägen, några säkerhetskameror på Sve­riges kanske mest besökta gågata fanns nämligen inte – av integritetsskäl. På Promenade des Anglais i Nice i Frankrike finns det fler säkerhetskameror än polisen fått tillstånd att sätta upp i hela Sverige. 

Annons
Annons

I USA, som så sent som på tis­dagen drabbades av ännu ett fruktansvärt våldsdåd, denna gång på Manhattan i New York, har man i några städer investerat i ”virtual shields” (”en kamera i varje gatuhörn”) med video­analys, intelligens och spårbarhet. I det brottstyngda Chicago används avancerad teknik för att identifiera, spåra och gripa för­övare. Polisen kan där följa misstänkta brottslingar från kamera till kamera och på så sätt finna för­övare snabbare och mer kostnads­effektivt. 

I maj 2018 träder en ny och mer restriktiv dataskyddslagstiftning i kraft inom EU som innebär ett stärkt integritetsskydd samt en harmonisering av regelverket inom unionen. Denna lagstiftning är överordnad nationell lagstiftning, men det hindrar inte Sverige från att ställa ännu högre krav. Sverige – sanno­likt som enda land i EU – anser sig ­behöva en mer restriktiv kameraövervakningslag för att integritetsskydda sina medborgare. Sverige avser att ersätta den gamla kameralagstiftningen från 2013 med en ny lag, som förhoppningsvis underlättar för före­tag men enligt polisens bedömning kommer att  försvåra för polisen att få tillstånd att använda kameror för brottsbekämpande uppdrag.

Rättspraxis i Sverige baseras till stor del på äldre rättsfall och i debatten refereras ofta till forskning och studier som är föråldrade i det samhälle som vi lever i i dag. Såväl nuvarande som kommande lagstiftning är helt enkelt i otakt med verkligheten och med vad allmänheten vill och tycker. En nyligen genomförd Sifo-undersökning av forskargruppen Lusax på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet visar att 90 procent av allmänheten är posi­tiva till säkerhetskameror på allmän plats. 83 procent anser att kameror på allmän plats inte är ett hot mot den personliga integriteten. Kort sagt korrelerar politikernas retorik och ut­talade viljeinriktning inte med lagstiftningen de levererar.

Annons
Annons

Alf Göransson, vd och koncern­chef på Securitas, och Martin Gren, grundare av Axis Communications

Foto: pressbild, Lars OwessonBild 1 av 1

Många ropar i dag med all rätt efter fler poli­ser. Fler poliser behövs – cirka 10 000 fler svenska poliser behövs för att komma upp till EU-genomsnittet. Återigen korrelerar inte politikernas viljeinriktning med verkligheten. Under 2016 förlorade vi cirka en polis netto per dag och mycket tyder på samma nega­tiva utveckling 2017. I ett läge när hundratals utbildningsplatser står tomma på polis­skolorna, trots sänkta antagningskrav, är det läge att inse att det kommer att ta lång tid att utbilda sig ur den akuta polisbristen, och att nå upp till EU-genomsnittet – kanske upp­emot 20 år. Fördelen med bildmaterial från säkerhetskameror är att de alltid är på plats när brottet sker, vilket inte alltid polisen är.  Det tar inte heller 20 år att sätta upp kameror. Vi måste ha fler kameror  här och nu, för att bryta utvecklingen.

Det är inte kameran i sig som är integritetskränkande, det är hur bildmaterialet används som är av betydelse. Integritetsivrare borde se ett mycket större hot från hur personliga uppgifter och bilder sprids och hanteras i ­sociala medier och hur enkelt det är att id-kapa nästan 200 000 svenskar om året, än från säkerhetskameror där bildmaterialets åtkomst är reglerad. 

Avancerad teknik för spårbarhet av begångna brott är något helt annat än övervakning. 

Många andra EU-länder investerar i allt ökande utsträckning i modern säkerhets­teknik och allt fler kameror. I EU i dag, även med den nya EU-lagstiftningen, kan polisen i all väsentlighet själva avgöra om det finns skäl att sätta upp kameror i ett specifikt område, men inte i Sverige. Det är orimligt att svensk polis ska ha sämre förutsättningar att bedriva polisärt arbete än polisen i övriga EU-länder. Vi i Sverige är inte förskonade från den samhällsutveckling som präglar hela ­Europa. Det är därför orimligt att Sverige ska ha en mer restriktiv kameralagstiftning, som försvårar att gripa, spåra och identifiera brottslingar, än övriga länder. 

Kombinationen fler poliser och modern säkerhets­teknik är receptet om vi vill vända brottstrenden i Sverige.  Vill vi inte det, så kan vi fortsätta som nu.

Alf Göransson

vd och koncernchef Securitas

Martin Gren

grundare Axis Communications

Alf Göransson, vd och koncern­chef på Securitas, och Martin Gren, grundare av Axis Communications
Alf Göransson, vd och koncern­chef på Securitas, och Martin Gren, grundare av Axis Communications Foto: pressbild, Lars Owesson
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons