Annons

”Polisen måste få släppa fram anonyma vittnen”

Tvärtemot vad justitieministern och Socialdemokraterna påstår kommer polis och åklagare med nuvarande regelsystem inte att kunna knäcka den allvarliga brottsligheten. Det krävs nya verktyg för polisen, skriver före detta hovrättslagman Håkan Lavén.

Under strecket
Publicerad

I huset på bilden mördades en ­åttaåring i Biskopsgården i Göteborg, när en handgranat slängdes in genom ett fönster 2016. Mordet är ouppklarat liksom ytterligare 31 mord i Göteborg de senaste sju åren.

Foto: Privat, Adam Ihse/TT

I huset på bilden mördades en ­åttaåring i Biskopsgården i Göteborg, när en handgranat slängdes in genom ett fönster 2016. Mordet är ouppklarat liksom ytterligare 31 mord i Göteborg de senaste sju åren.

Foto: Privat, Adam Ihse/TT
I huset på bilden mördades en ­åttaåring i Biskopsgården i Göteborg, när en handgranat slängdes in genom ett fönster 2016. Mordet är ouppklarat liksom ytterligare 31 mord i Göteborg de senaste sju åren.
I huset på bilden mördades en ­åttaåring i Biskopsgården i Göteborg, när en handgranat slängdes in genom ett fönster 2016. Mordet är ouppklarat liksom ytterligare 31 mord i Göteborg de senaste sju åren. Foto: Privat, Adam Ihse/TT

DEBATT | KRIMINALITET

Rikspolischefen Anders Thornberg såg mycket bekymrad ut när han utfrågades i Agenda i söndags kväll. Polisen klarar inte ensam av att komma tillrätta med den pågående våldsspiralen i landet, var budskapet. Andra samhällsaktörer måste hjälpa till, bland annat kommuner och landsting och statens olika myndigheter.

Och visst är det bra om till exempel skolan och socialtjänsten tidigt kan vidta åtgärder för barn i riskzonen för att motverka tillväxten av unga i kriminalitet. Men det mest akuta problemet i dag är att polisen inte klarar av sin grundläggande uppgift, nämligen att gripa våldsverkarna så att de långvarigt kan placeras bakom lås och bom.

Våldsdåden i våra större och medelstora städer talar sitt tydliga språk. Bara i Göteborg har 36 mord begåtts inom ramen för gängbrottslighet de senaste sju åren, varav 31 mord fortfarande är ouppklarade. Bland annat mordet på en åttaåring som dödades i en handgranatsattack och en fyraåring som tillsammans med tre vuxna dödades av en bilbomb i Torslanda. Våldsdåden tränger allt längre in i stadskärnorna och begås numera även på dagtid och i folktäta områden.

Annons
Annons

Det framstår idag som alltmer uppenbart att de rättsregler vi har på de straff- och processrättsliga områdena är otillräckliga för att komma tillrätta med gängbrottsligheten. Tvärtemot vad Morgan Johansson och Socialdemokraterna påstår kommer polis och åklagare med nuvarande regelsystem inte att kunna knäcka denna mycket allvarliga brottslighet. Det är en dyster profetia, men dessvärre högst sannolik.

Den främsta orsaken till att våldsbrotten förblir ouppklarade är att vittnen inte vågar vittna av rädsla för repressalier. Det finns säkerligen åtskilliga personer i utanförskapsområdena som skulle kunna ge polisen tips om vad som har hänt i samband med olika våldsdåd, men som inte vågar göra det av rädsla för att själva bli angripna av de kriminella som utfört dåden. Tystnadskulturen i dessa områden är i det närmaste total.

Ett kraftfullt slag mot gängkriminaliteten skulle vara att möjliggöra för personer att vittna anonymt i domstol. En sådan möjlighet finns i både Norge, Danmark och Frankrike och Europadomstolen har gett grönt ljus. Men Morgan Johansson och Socialdemokraterna har darrat på manschetten och tycks hellre vilja värna om rättssäkerheten för gängmedlemmarna än att klara upp de allvarliga brott som dagligen begås i våra förorter.

Den dagen våldsverkarna inte bara skjuter på varandra utan också ger sig på rättsväsendets företrädare, journalister eller andra som gör livet surt för dem kanske Morgan Johansson börjar förstå allvaret. Men då kan det vara för sent.

En vanlig invändning är att anonyma vittnen medför rättsosäkerhet för de anklagade. Den invändningen håller inte givet omfattningen och karaktären på den brottslighet som nu har bitit sig fast i landet. Europadomstolen har lagt fast riktlinjer för när anonyma vittnen kan användas och dessa är tillräckligt tydliga för att svenska domstolar ska kunna hantera dem på ett tillfredsställande sätt. Riktlinjerna tillämpas redan i dag i flera europeiska länder utan problem.

Annons
Annons

För att anonyma vittnen ska få användas måste det bland annat vara fråga om mycket allvarlig brottslighet, till exempel mord, dråp eller grova narkotikabrott. Det ska vara klarlagt att vittnet löper allvarlig risk för repressalier om hen hörs offentligt. Försvararen ska ha rätt att ställa frågor till vittnet och kanske också känna till vittnets identitet. Domstolen får inte fälla någon till ansvar för brottet med stöd enbart av anonyma vittnesmål, även annan bevisning krävs.

Man måste hålla i minnet att det inte är enbart är den anklagades rättigheter som ska tillgodoses i en rättegång. Även vittnenas och brottsoffrens rättigheter behöver värnas. Den tilltalades rättigheter måste kunna balanseras mot vittnenas behov av att vara fredade och kunna tala fritt och brottsoffrens intresse av att de skyldiga döms för de allvarliga brott som har begåtts.

Särskilt angeläget är det att rättsstatens processuella regelsystem för att upprätthålla lag och ordning i hela landet värnas och att det inte sätts ur spel genom våld och hot på det sätt som i dag sker. Anonyma vittnen skulle påtagligt störa den kriminella verksamheten, förbättra möjligheterna till lagföring av de allvarligaste brotten och skipa rättvisa för de drabbade. Tänk om, Morgan Johansson.

Håkan Lavén
före detta hovrättslagman

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons