Annons

”Polisen måste stå till svars för sin passivitet”

Det blir alltmer uppenbart att polisen valt att favorisera den nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen, NMR. Det går inte att dra någon annan slutsats av polisens sätt att hantera olika organisationers rätt att demonstrera. Det skriver Robin Enander och Jan Scherman.

Under strecket
Publicerad

Rikspolischef Anders Thornberg bör förklara polisens agerande där NMR tycks få demonstrera var de vill och göra vad man vill trots att den nazistiska rörelsen bryter mot lagen, skriver artikelförfattarna.

Foto: Vilhelm Stokstad/TTBild 1 av 2

Jan Scherman och Robin Enander.

Foto: Janerik Henriksson/TT, PrivatBild 2 av 2

Rikspolischef Anders Thornberg bör förklara polisens agerande där NMR tycks få demonstrera var de vill och göra vad man vill trots att den nazistiska rörelsen bryter mot lagen, skriver artikelförfattarna.

Foto: Vilhelm Stokstad/TTBild 1 av 1
Rikspolischef Anders Thornberg bör förklara polisens agerande där NMR tycks få demonstrera var de vill och göra vad man vill trots att den nazistiska rörelsen bryter mot lagen, skriver artikelförfattarna.
Rikspolischef Anders Thornberg bör förklara polisens agerande där NMR tycks få demonstrera var de vill och göra vad man vill trots att den nazistiska rörelsen bryter mot lagen, skriver artikelförfattarna. Foto: Vilhelm Stokstad/TT

DEBATT | HOTET FRÅN NMR

Varför säger rikspolischefen ingenting? Varför kallar inte något politiskt parti i riksdagen till offentligt utfrågning i Justitieutskottet så att regeringen med ansvariga ministrar kan redovisa sina bedömningar och så att polisen avtvingas att redovisa hur man grundat sina olika beslut. Varför tillåts nazister hata, hota – ja, terrorisera människor i vårt land utan att det tas krafttag mot övergreppen? Vi har ställt frågorna tidigare, men då inget händer måste vi påminna om att vi kräver svar av både rikspolischefen och ansvariga politiker! Nu, och inte sedan.

Senast fick det antirasistiska nätverket ”We are Dalarna”, avslag på en begäran att demonstrera i centrala Ludvika med motivet att polisen inte kunde garantera ordningen då NMR redan fått tillstånd att agitera vid samma plats. NMR har i princip ockuperat centrala Ludvika med dagliga manifestationer ända fram till 30 september. Alltså, godkänt av polisen som inte ansett att nazisternas närvaro kan medföra några som helst ordningsproblem.

Annons
Annons

I Visby fick NMR ha sina manifestationer precis vid det torg där RFSL har sina lokaler. Ordningsfrågan ansågs säkerställd. I efterhand kunde konstateras flera fall av misshandel, butiker blev blockerade av nazisterna, förbjudna slagord skanderades, vandalisering, störande av mötesordning och sammantaget en betydande oordning där flera deltagare i Almedalsveckan valde att lämna Gotland. RFSL Ungdom lade ner sina planerade aktiviteter och RFSL stängde sina lokaler.

Detta var inte första gången NMR begick misstänkta brott i samband med sina demonstrationer. Det finns flera fall från förra året då NMR fick hyra utställningsplats i centrala Visby. Då överröstades en mångfaldsdemonstration med det förbjudna nazistiska slagordet ”Hell seger” – en direktöversättning av tyskans ”Sieg Heil”. Samma år fick nazisterna marschera förbi synagogan i Göteborg på den judiska högtidsdagen Yom Kippur. Nazisterna har kunnat demonstrera ostört både i Göteborg och Stockholm utan tillstånd. Polisen har passivt tittat på. Men i Ludvika tvingades ”We are Dalarna” till en mindre centralt belägen mötesplats. Den likhet som ska gälla inför lagen är här ersatt av en närmast genomgående fördel för nazisterna.

NMR, med ett på flera punkter brottsligt cv och med flera fall av lagöverträdelser och uppenbar oordning i samband med sina sammankomster, får ständigt ett slags carte blanche av polisen – demonstrera var ni vill, gör vad ni vill och säg vad ni vill.

Sorry to say, men det verkar som brott lönar sig! Av de 15 förundersökningar som inleddes efter Almedalen 2017 har ingen resulterat i att åtal väckts. Nio är nedlagda. Almedalen 2018 har hittills lett till att 35 förundersökningar inletts.

Annons
Annons

Vi begärde redan i början av juli en förklaring av rikspolischefen Anders Thornberg, men fortfarande inte fått något svar. Vi upprepar nu med skärpa våra frågor till rikspolischefen:

Rikspolischefen måste offentligt svara på varför man gett nazisterna demonstrationstillstånd mot bakgrund av de misstänkta brott som begås rutinmässigt av NMR. Vidare krävs svar på varför man inte effektivt genomför sina förundersökningar och varför man tagit en högrisk i form av passivitet och inte ingriper när uppenbara lagöverträdelser äger rum. Vilka slutsatser drar polisledningen av katastroferna i Almedalen?

Vi utvidgar nu också frågeställningen till regeringen och justitieminister Morgan Johansson och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

Varför har ni inte begärt en redogörelse från polisen om hur händelserna i Almedalen och i Ludvika hanterats? Enligt uttalanden av Morgan Johansson ska ett par utredningar genomföras – bland annat en som gäller om ordningslagen behöver förtydligas och om straffbudet för hets mot folkgrupp ska skärpas. Och en annan som gäller om nazistiska organisationer ska förbjudas. Vad händer? Direktiven har inte offentliggjorts och utredningarna har inte bemannats! Varför tar detta så lång tid? Och framförallt – vore det inte lämpligt att säkerställa att de lagar som finns i form av ordningslagen, polislagen, straffbudet för hets mot folkgrupp och Europakonvention tillämpas fullt ut, innan man stiftar nya lagar?

Vilka åtgärder planerar Alice Bah Kuhnke, som ju är specifikt ansvarig för vår demokrati? På flera platser i Sverige, i bland annat Dalarna, Värmland och Västerbotten, hotas politiker, skolledare och kommunala tjänstemän. Vad görs för att förhindra fortsatta trakasserier?

Annons
Annons

Riksdagens justitieutskott bör blixtinkallas för en offentlig utfrågning av ansvariga ministrar i regeringen och med rikspolischefen på plats som måste ställa till svars för polisen provocerande passivitet. Detta måste ske före valdagen den 9 september! Fakta på bordet och tydlighet när det gäller åtgärder.

Läget nu tycks vara att frågan om nazisternas hot mot demokratin hamnat i ett limboläge. Planerade lagändringar kommer att ta minst två år innan de kan vara genomförda i praktiken.

Den 9 september är det riksdagsval. Flera liberala politiker på riks- och lokalnivå har nyligen uttryckt oro för hur valet ska kunna genomföras tryggt och säkert. Redan vid valet 2014 stormades flera vallokaler av NMR. Mot bakgrund av att nazisterna ökat sina aktiviteter och enligt tidningen Expo också vuxit i medlemsantal i ett flertal kommuner så är det rimligt att anta att attacker planeras under valdagen i september.

Hittills har Sverige fått gott betyg av OSSE, Organisationen för Säkerhet och Samarbete i Europa, som följt det svenska valet 2010 och 2014. Några smärre anmärkningar förekommer av typen familjeröstning – att personer från samma släkt har lagt valsedlar i kuverten tillsammans i samma valbås. Hoten från NMR har ännu inte noterats.

Sverige har redan flera gånger fått kritik av FN. Senast i våras konstaterade FN:s rasdiskrimineringskommitté att svenska myndigheter ”måste bli striktare i bemötandet av rasistiska och nazistiska organisationer”.

Vår uppfattning är att Sverige inte följer Europakonventionen, som ju är upptagen som svensk lag. Där finns tydliga lagregler om att demonstrationsrätten inte får utövas så att annans yttrandefrihet hindras.

Annons
Annons

Jan Scherman och Robin Enander.

Foto: Janerik Henriksson/TT, PrivatBild 1 av 1

Vi menar också att ordningslagen och polislagen inte används korrekt, då dessa ger polisen möjlighet att neka demonstrationstillstånd om större oordning befaras. Alternativt, allra minst flytta demonstrationen till annan plats. Att alltså inte ge plats mitt emot RFSL såsom i Visby då ju deras yttrandefrihet uppenbart kränktes!

Ska Sverige nu också riskera att dra på sig kritik från OSSE?

Den tidigare bilden av vårt land som ett internationellt föredöme, där respekten för principen om alla människors lika värde är fast förankrad, är på väg att erodera.

Vi undrar med stor oro och besvikelse – vart har den politiska viljan att ta strid för demokratin tagit vägen? Varför har den annars så nitiska svenska polisen övergått till en närmast provocerande defensiv? Och var är alla myndigheter som inte brukar se mellan fingrarna eller lämna något åt slumpen?

Sverige riskerar nu att nedmonteras till ett avskräckande exempel på när passivitet och naivitet är på väg att göra övergrepp på mänskliga rättigheter, nazistiskt våld och utbredd rasism till en del av vardagen.

Robin Enander
jurist verksam i föreningen Juridikfronten
Jan Scherman
producent tv-serien ”Länge Leve Demokratin”/SVT Play/och före detta chef TV4

Jan Scherman och Robin Enander.
Jan Scherman och Robin Enander. Foto: Janerik Henriksson/TT, Privat
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons