Annons

Politikernas svar efter chefens protest: ”Sorgligt”

 Kirurgchefen Staffan Gröndal hoppade av sitt chefsjobb på Danderyds sjukhus ett år i förtid i protest.
Kirurgchefen Staffan Gröndal hoppade av sitt chefsjobb på Danderyds sjukhus ett år i förtid i protest. Foto: Simon Rehnström

Partierna i Region Stockholm vill stoppa användningen av inhyrd vårdpersonal.

Samtidigt vill ingen öppet kritisera Danderyds sjukhus som hellre tar in dyrare hyrpersonal än betalar 3 600 kr extra till en semestervikarie.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

”Det finns inga sjukhus i vår region som har hyrpersonal som huvudalternativ”, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 1 av 2

Oppositionsregionrådet Erika Ullberg (S).

Foto: Lars Pehrson Bild 2 av 2

SvD har berättat om fallet där kirurgchefen Staffan Gröndal hoppat av sitt chefsjobb ett år i förtid i protest. Anledningen är att sjukhusledningen inte tillät honom att betala en erfaren sjuksköterska 3 600 kronor utöver vanlig lön under ett tre veckor långt vikariat i juli.

I stället tvingas nu Staffan Gröndal ta in betydligt dyrare hyrpersonal för att klara sommarbemanningen på kirurgkliniken. Förhandlingschefen på sjukhuset motiverar sitt nej med att man måste ha en ”lönepolitik som känns rättvis och acceptable för våra medarbetare” och att det finns regler för sjukhusen i regionen att inte konkurrera om personal med olika löner för samma arbete.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) vill inte uttala sig om en enskild medarbetare är värd högre lön än andra. Men erkänner samtidigt att effekten av fallet stämmer dåligt med att majoriteten vill minska användningen av hyrpersonal.

– Det rimmar inte alls. Det är bättre att ha sjuksköterskor anställda än att hyra in. Det är bättre för patienterna, för arbetsmiljön och för ekonomin. Det finns inga sjukhus i vår region som har hyrpersonal som huvudalternativ, men ändå ser vi det för ofta. Lösningen kan ofta vara ett mer nära ledarskap, säger hon.

Annons
Annons

”Det finns inga sjukhus i vår region som har hyrpersonal som huvudalternativ”, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).

Foto: Emma-Sofia Olsson Bild 1 av 2

Oppositionsregionrådet Erika Ullberg (S).

Foto: Lars Pehrson Bild 2 av 2
”Det finns inga sjukhus i vår region som har hyrpersonal som huvudalternativ”, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M).
”Det finns inga sjukhus i vår region som har hyrpersonal som huvudalternativ”, säger finansregionrådet Irene Svenonius (M). Foto: Emma-Sofia Olsson

Vänsterpartiets Jonas Lindberg anser inte att man kan ha en ”svällande byråkrati med HR-chefer som bakbinder vårdcheferna”.

– Regionens verksamheter ska också kunna konkurrera sinsemellan med exempelvis lönen. Nu konkurrerar man med bemanningsföretagen och det är en kamp man aldrig kan vinna, säger han.

Oppositionsregionrådet Erika Ullberg (S) menar att det som nu hänt på Danderyd är sorgligt och dåligt för verksamheten när kompetenta chefer slutar.

– De ges inte rätt föreutsättningar. Förra sommaren var ju också väldigt tuff för Danderyd när de hade brist på sjuksköterskor som inte orkade eller ville arbeta med de villkor som finns.

Bakgrunden, enligt Erika Ullberg, är att sjukhusen ställts på svältkur och då finns det mindre med pengar till löner, fortbildningar och nya arbetstidsmodeller. I stället läggs pengarna på vårdvalen.

– Vi vill ge en större pott med pengar, ett miljardlyft till akutsjukvården och driva en bättre personalpolitik.

Hur ska vården bli oberoende av hyrpersonal?

– Om majoriteten var en attraktiv arbetsgivare och höjde sjukhusens budgetar kan man ju besluta om att förbjuda bemanningsföretagen. Men egentligen tar de inte frågan på allvar, säger Erika Ullberg.

Oppositionsregionrådet Erika Ullberg (S).
Oppositionsregionrådet Erika Ullberg (S). Foto: Lars Pehrson

För första gången på över tolv år verkar Region Stockholm enligt prognosen få ett negativt resultat på 631 miljoner för 2019. Det beror bland annat på ökade kostnader för just inhyrd personal och köpt sjukvård.

Vad tänker majoriteten göra åt det?

– Hyrpersonalen är själva symptomet på problemet och behandlingen är att Region Stockholm blir en bättre arbetsgivare. Det är prioriterat för den blågröna majoriteten och för att klara årets resultat måste alla våra vårdgivare tända sparsamhetens lampa. Sjukhusen behöver minska den administrativa överbyggnaden och se över sina lokalhyror och läkemedelskostnader, säger Irene Svenonius (M).

Staffan Gröndal har svårt att få ihop resonemangen från regionledningen.

– De säger att de vill ha ett slut på hyrpersonalen, att man är för en individuell lönesättning och man vill ha ut besluten så långt som möjligt i organisationen. Ändå låter man sådant här hända, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons