Annons

Inger Enkvist:Politiska mål sätts före vetenskapen

Foto: FREDRIK PERSSON
Under strecket
Publicerad

Kolumn | Jämställdhetsintegrering

Regeringen upprepar som ett mantra att Sverige ska vara en kunskapsnation. Nu har dock de flesta medborgare förstått att det trots alla högtidstal finns problem med vårt utbildningssystem, problem som sedan åratal också är väl synliga på universitetsnivån. Alla universitetslärare har sett att studenternas förkunskaper varierar stort liksom den tid studenterna lägger ner på sina studier och den kvalifikationsnivå de uppnår. Lärarnas tid går allt mer till stöd åt svaga studenter. Vad gör Sverige i den situationen? Satsar på genusprojekt!

Sedan 2013 har vi haft projektet JiM, Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter och bland annat forskningsråd, ett projekt som nu avslutats. Just nu pågår en intensivsatsning på högskolorna, förkortad JiHU, Jämställdhetsintegrering i Högskolor och Universitet, och vid 2019:s utgång ska 33 högskolor vara ”jämställdhets-integrerade”.

Den här ”jämställdhetsintegreringen” intresserar sig inte för att vi sedan en tid har fler kvinnor än män i universitets- utbildning. Bland studerande i agronom-, jurist-, arkitekt-, veterinär-, tandläkar- och läkarutbildningar är kvinnor i majoritet för att inte tala om att de dominerar i lärar- och sjuksköterskeutbildning. Om det verkligen är jämställdhet som söks, varför inte börja med att öka antalet män på de utbildningarna? Utvecklingen finns också i andra länder, och Times Higher Education, THE, kallade för en tid sedan universitetet för en ”girl zone”.

Annons
Annons

Just nu är det ett politiskt mål i Sverige att snabbt få fler kvinnor till det som kan kallas det sista fästet. De ska bli fler kvinnliga professorer i tekniska ämnen genom ”jämställdhetsintegrering”. Den tidigare Löfvenregeringen gav högskolorna genusmål att uppfylla, och för Chalmers Tekniska Högskola gäller att 32 procent av de personer som får professorstjänst eller är gästprofessorer under 2017–2019 ska vara kvinnor.

Chalmers är en stiftelse och inte lika beroende av regeringen som andra högskolor, men Chalmers ledning accepterar inte bara genusmålet utan har dragit igång ett jätteprojekt med namnet Genie för att gå längre än regeringen kräver. Man ska avsätta 300 miljoner kronor under tio år. Målet är att antalet kvinnliga professorer ska vara 40 procent om 10 år mot dagens 14 procent. Genie utläses Gender Initiative for Excellence. Man ska bland annat direktrekrytera kvinnliga professorer, skapa gästprofessurer för kvinnor och vid pensionsavgångar ska hälften av de nyrekryterade vara kvinnor. Man hänvisar till att liknande projekt genomförts i flera engelsktalande länder.

Projektet innebär att man frångår principen med öppen utlysning av tjänster och forskningsmedel i en mycket dyr användning av utbildningssystemet för politiska mål. Menar man på allvar att det inte spelar någon roll för forskningen om den skickligaste rekryteras? Hur man än vrider och vänder på saken går projektet ut på att medvetet diskriminera de mest kvalificerade kandidaterna. Om man inte trodde att fler män än kvinnor skulle få tjänsterna vid öppen utlysning, skulle man ju inte ha startat något projekt, eller hur?

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons