Annons

”Industrin klarar inte ställa om på egen hand”

Svensk industri är på god väg att bli världsledande på klimatsmart produktion. Men inte ens vi klarar omställningen på egen hand. Politiska verktyg är nödvändiga, skriver Marie Nilsson, ordförande för IF Metall.

Under strecket
Publicerad

Marie Nilsson, ordförande för IF Metall. I bakgrunden en tavla av Albin Amelin.

Foto: Lars Pehrson

Marie Nilsson, ordförande för IF Metall. I bakgrunden en tavla av Albin Amelin.

Foto: Lars Pehrson

DEBATT | KLIMATPOLITIK

Marie Nilsson, ordförande för IF Metall. I bakgrunden en tavla av Albin Amelin.
Marie Nilsson, ordförande för IF Metall. I bakgrunden en tavla av Albin Amelin. Foto: Lars Pehrson

Vår tids stora ödesfråga är klimatet. Greta Thunbergs skolstrejk har startat en häftig våg av protester, som går över hela världen. Det är bra att de unga ställer krav på oss vuxna. Att de kräver akuta åtgärder.

För mig som förbundsordförande för IF Metall är det självklart att industrin är en avgörande del av lösningen på klimatutmaningen. Om inte industrin ställer om, blir det svårt att rädda klimatet och därmed vår planet.

Svensk industri behöver inte skämmas. Vi är på god väg att bli världsledande på klimatsmart produktion. Det svenska klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 är ambitiöst, men fullt nåbart.

Den temperaturökning vi ser idag, är resultatet av den industriella revolution som inleddes under 1800-talet och accelererade under 1900-talet. Fabrikerna och de nya kommunikationerna gav oss ett stigande välstånd, men det skedde på ett sätt som inte var långsiktigt hållbart för miljö eller klimat.

Annons
Annons

Förbränningen av fossila bränslen bidrar till att sakta men säkert höja jordens medeltemperatur till farligt höga nivåer. Vårt sätt att leva tär på jordens resurser och hotar det välstånd som industrialiseringen en gång bidrog till att skapa.

Att ställa om till klimatsmart produktion är därför en fråga om överlevnad och ett självklart framtidskliv för industrin.

I dagarna lanserar IF Metall rapporten ”Svensk industri för klimatet”. Den beskriver hur en klimatneutral svensk industri kan uppnås.

Utmaningen att hejda och vända utvecklingen är global och måste involvera alla världens länder och regeringar. Även om mycket kan göras genom att vi som enskilda individer lär oss att leva klimatsmart, räcker det inte långt.

Industrin står för cirka en tredjedel av de globala utsläppen. För att verkligen göra skillnad krävs det att världens industrier ställer om till en klimatsmart produktion.

Svensk industri ligger långt framme, men inte ens vi klarar omställningen på egen hand. Politiska verktyg är nödvändiga.

Forskning och ny teknik är ofta dyr. Rent företagsekonomiskt är framtidsinvesteringar inte alltid lönsamma på kort sikt. Därför är det viktigt att samhället bidrar med goda förutsättningar för industrins klimatomställning.

I IF Metalls klimatprogram listar vi en rad åtgärder som är nödvändiga för att nå målen.

  • Bättre tillståndsprocesser för gruvnäringen

För industrins och transporternas klimatomställning krävs batterier. Och batterier görs av mineraler som Sverige är rikt på. Men den svenska gruvnäringen hindras ofta av utdragna tillståndsprocesser som skapar onödig risk och osäkerhet. Gruvdriften riskerar därför att ske i länder med betydligt sämre arbetsvillkor och lägre miljökrav än Sverige. Säkrare och snabbare tillståndsprocesser för gruvnäringen är en fråga som regeringen måste våga ta i.

Annons
Annons
  • Säkra tillgången till klimatvänlig el

Fossilfri el är central för att lyckas med klimatutmaningen. Elen måste vara leveranssäker och ha ett konkurrenskraftigt pris. Nu behövs en plan för hur nätkapaciteten och effekten ska byggas ut. Industrins behov av el måste tillgodoses, och hela landet ska ha säker tillgång till el.

  • Premiera produktion av svenska biobränsle

Biobränsle spelar en viktig roll i klimatomställningen, inte minst för flyget. Många prognoser säger att efterfrågan på biobränsle minst kommer att dubblas. Sverige har goda förutsättningar att bygga ut produktionen. Då krävs insatser som främjar investeringar och stärker biobränslets konkurrenskraft mot fossila bränslen. 

  • Behåll och utveckla Industriklivet

Industriklivet är en politisk satsning för att underlätta industrins klimatomställning. Industriklivet ska möjliggöra nya innovativa lösningar, som stålproduktion utan användning av kol. Industriklivet byggs ut i regeringens vårbudget. Det är bra. Vi vill att det stärks ytterligare och vidareutvecklas i samarbete med parterna.

IF Metalls medlemmar finns på industriarbetsplatser som ständigt utvecklas, i takt med den nya tekniken. Deras jobb hänger på att den svenska industrin klarar den stenhårda internationella konkurrensen.

Därför är det så bra att svensk industri, och svenska industriarbetare, har tagit sig an klimatutmaningen. Genom att utveckla nya klimatsmarta lösningar blir vi vinnare på framtidens världsmarknad.

Politikerna bör göra allt som står deras makt för att underlätta detta. Att industrin ställer om är nödvändigt för att rädda klimatet. En offensiv industripolitik är helt enkelt avgörande för en lyckad klimatpolitik.

Marie Nilsson
förbundsordförande IF Metall

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons