Annons

Praktfull gotik med 1100-talets modematerial

”Idag ser vi tegelbyggnader överallt, och många av våra historiskt viktigaste byggnadsverk är också byggda av tegel. Men när slog bruket igenom? Vikingarna hade ju inte tegel, och de äldsta medeltidskyrkorna byggdes i trä eller sten. När kom teglet?”

Publicerad
1/2

Vor Frue Kirke i Kalundborg, färdigställd omkring 1170.

Foto: Alfredo Dagli Orti/IBL
2/2

Den äldsta bevarade tegelkyrkan i Norden är Sankt Bendts kyrka i själländska Ringsted.

Foto: Kim Petersen/IBL

Tegel var redan under forntiden och antiken ett välbekant material för folk i Främre Orienten och vid Medelhavets kuster, men det dröjde länge innan det blev känt på våra breddgrader. Av allt att döma introducerades tegel i Norden i mitten av 1100-talet. Den äldsta bevarade tegelkyrkan är Sankt Bendts kyrka i själländska Ringsted, som restes som klosterkyrka för stadens benediktiner i romansk stil, med gotiska inslag. Här vilar många skandinaviska monarker, bland annat de danska kungarna Valdemar I och Valdemar II och den svenske kungen Birger Magnusson, som avled i landsflykt. Nästan lika gammal är Vor Frue Kirke i Kalundborg, färdigställd omkring 1170, välkänd inom arkitekturhistorien tack vare sin spektakulära silhuett med fem torn.

Gumlösa kyrka i Skåne, invigd 1192.

Om vi flyttar blicken mot Sverige blir äldsta bevarade tegelbyggnad Gumlösa kyrka i Skåne, som invigdes år 1192. Det vill säga, på den tiden var det självfallet en dansk kyrka, men idag är den svensk. I Mellansverige brukar Mariakyrkan i Sigtuna, påbörjad på 1230-talet, räknas som ett tidigt exempel. Ett verkligt pionjärlandskap för mellansvensk tegelarkitektur var annars Dalsland, med sex tegelkyrkor från mitten av 1200-talet – en, den sedan länge rivna kyrkan i Edsleskog – kanske rentav från 1220-talet. Dessvärre återstår endast några långhusväggar av denna byggnationsfas.

Roskilde domkyrka började byggas i slutet av 1100-talet. Foto: Ian Dagnall/IBL

Den första stora gotiska tegelkatedralen i Norden är Roskilde domkyrka, som började byggas i slutet av 1100-talet, och som så småningom efterträdde Sankt Bendts kyrka i Ringsted som de danska kungligheternas begravningskyrka. När Sveriges största kyrka, Uppsala domkyrka, byggdes från och med andra hälften av 1200-talet kom tegel att bli huvudmaterial även här, inte bara av modeskäl utan också för att det var jämförelsevis billigt. Den praktfulla tegelgotik som vid denna tid manifesterade sig överallt i östersjövärlden svarade alltså mot såväl stiluppfattning som ekonomiska förutsättningar. Det tidigare favoriserade materialet huggsten var betydligt dyrare att anskaffa, varför man gärna valde tegel till de allra största projekten.

Annons
Annons
Annons
Annons

Vor Frue Kirke i Kalundborg, färdigställd omkring 1170.

Foto: Alfredo Dagli Orti/IBL Bild 1 av 4

Den äldsta bevarade tegelkyrkan i Norden är Sankt Bendts kyrka i själländska Ringsted.

Foto: Kim Petersen/IBL Bild 2 av 4

Gumlösa kyrka i Skåne, invigd 1192.

Bild 3 av 4

Roskilde domkyrka började byggas i slutet av 1100-talet.

Foto: Ian Dagnall/IBL Bild 4 av 4
Annons
Annons
Annons
Annons