Annons

”Prepping” ökar i ett allt mer oförberett Sverige

Varannan svensk är orolig att elen ska sluta fungera visar en undersökning. Samtidigt är svenskarna dåligt rustade inför en krissituation som slår ut all infrastruktur. Preppers däremot är förberedda på allt från naturkatastrofer till zombies.

Under strecket
Publicerad

Fredrik Qvarnström driver Sveriges första e-handels-överlevnadsbutik.

Foto: Pi FriskBild 1 av 2

Allt man behöver för att överleva en ”doomsday situation”.

Foto: Pi FriskBild 2 av 2

Fredrik Qvarnström driver Sveriges första e-handels-överlevnadsbutik.

Foto: Pi FriskBild 1 av 1
Fredrik Qvarnström driver Sveriges första e-handels-överlevnadsbutik.
Fredrik Qvarnström driver Sveriges första e-handels-överlevnadsbutik. Foto: Pi Frisk

PREPPERS | DEL 1

Tim och hans två söner lastar snabbt jeepen full med väskor. Det är bråttom nu. Inom loppet av 40 minuter måste de ta sig till sin reträttstuga, belägen någonstans i den amerikanska öknen. Utanför fönstret breder det karga landskapet ut sig medan ena sonen spänt klockar färden. Väl framme konstaterar han att de tagit sig dit på 34 minuter och 49 sekunder. ”Fantastiskt”, utbrister pappan, ”det är vår bästa tid hittills!”

Sedan tränar hela familjen på att skjuta ner ballonger med olika vapen. Den röda ballongen är ”the bad guy” och den gula ”the good guy”. Som den prepper han är vet Tim vikten av att vara förberedd. När som helst kan vad som helst hända.

Preppers gillar att prata om zombie-apokalypsen, men ser bara zombies som en metafor för andra kriser.
Chad Huddleston, forskare på Illinois och Saint Lois University i USA

Annons
Annons

Scenen är hämtad från den amerikanska realityserien ”Doomsday preppers”, som handlar om en grupp så kallade preppers som på olika sätt förbereder sig för jordens undergång. I Sverige visades serien på National Geographic och våren 2013 var den ett av kanalens mest sedda tv-program. Subkulturen prepping, som innebär att man alltid är förberedd inför katastrofer, har genom tv-serier och reportage blivit allt mer känt.

Chad Huddleston är antropolog och forskare på Illinois och Saint Lois University i USA. Under fyra år har han följt en grupp preppers i USA och menar att verkligheten sällan är som i serierna.

– De preppers jag har följt har en väldigt praktisk syn på prepping, vilket kanske förvånar de som bara har tittat på dessa tv-program. De förbereder sig främst inför naturkatastrofer och tror inte att någon större kris kommer inträffa den närmaste tiden. Preppers gillar att prata om zombie-apokalypsen, men ser bara zombies som en metafor för andra kriser.

Begreppet prepping är relativt nytt, men inte fenomenet. Människor har alltid förberett sig för oförutsedda händelser. I takt med att välfärden ökat i västvärlden har den individuella krisberedskapen minskat.

Den moderna preppingen formades under 1970-talet i USA, efter Vietnamkriget, och under hotet från kalla kriget. Förtroendet för staten sjönk och med misstänksamheten växte en dröm om att leva utanför samhället. Statistik över antalet preppers finns inte, men Chad Huddleston tror att det aldrig har varit så många som nu.

– Det är skillnad på dem som faktiskt är förberedda och de som bara tänker att kriser kan inträffa, men som inte gör något åt det. De som tänker som en prepper är betydligt fler än de aktiva. Att förbereda sig tar tid, kräver ansträngning och är ofta dyrt, säger Chad Huddleston.

Annons
Annons

Allt man behöver för att överleva en ”doomsday situation”.

Foto: Pi FriskBild 1 av 1

Också i Sverige blir prepping vanligare, menar Fredrik Qvarnström som 2013 öppnade Sveriges första webbutik för preppers. Han menar att intresset för butiken varit stort. Trots det är svenskarna dåligt förberedda för kriser visar en Sifo-undersökning från i år. Sju av tio svenskar är helt oförberedda på en kris som slår ut elförsörjningen och därmed all infrastruktur. Fredrik Qvarnström tror att svenskarna är sämst förberedda i hela världen.

– Det pratas mycket om växthuseffekten och ekonomiska kriser. Folk är nog medvetna om att det finns problem, men jag tror inte att de vet hur pass sårbara vi faktiskt är. Vi förlitar oss på att staten ska ta hand om oss, som de gjorde förr, säger Fredrik Qvarnström.

Både svenska och amerikanska tv-program, som ”Outsiders” på kanal 5 och ”Doomsdays preppers”, pekar ofta ut gruppen som avvikande. Många ser inte behovet av att förbereda sig, därför blir dessa personer ofta stigmatiserade, menar Chad Huddleston.

– Mina elever säger att de är oroliga för framtiden, men att de inte har tid att oroa sig för saker som kanske kommer hända. De flesta vill nog inte tänka på sådant, för då måste de göra något åt det, och många vill bara klara sig genom vardagen.

Allt man behöver för att överleva en ”doomsday situation”.
Allt man behöver för att överleva en ”doomsday situation”. Foto: Pi Frisk

Preppers ser olika hotbilder och förbereder sig därför på olika sätt. Det kan handla om allt ifrån att ha ett extra matförråd hemma till att vara helt självförsörjande. De framtida hot Fredrik Qvarnström förutser handlar främst om ekonomiska kriser, vilket han har fått intrycket att också merparten av hans kunder förbereder sig för. Pandemier och klimatförändringar ser han också som potentiella hot. Han tycker att preppers gör klokt i att förbereda sig och gillar ideologin, men inte alltid jargongen som råder.

Annons
Annons

– Tittar man på tv-program från USA så är det mycket att de ska hålla ihop mot resten av världen. Men så kan de inte hålla sams inom gruppen och hur bra kommer de att överleva vid en kris då? En del på de svenska forumen för preppers har också inställningen ”jag, min hund och min bössa”. Att de inte är så bra på mänskliga relationer skulle jag gissa är deras största brist, säger Fredrik Qvarnström.

Chad Huddleston menar också att kulturen till stor del bygger på individualism, men att många blandar ihop prepping med så kallad survivalism. Framförallt i USA finns en markant skillnad grupperna emellan. Survivalism har också sina rötter i USA och uppkom under Ku Klux Klans frammarsch på 1800-talet.

Chad Huddleston, som även har studerat survivalism, menar att survivalister är förberedda på katastrofer, men att de ofta tenderar att vara politiskt och religiöst engagerade. Ofta känner de ett agg mot staten, har rasistiska tendenser och är totalt emot andra religioner än kristendomen. De vill att katastrofer ska inträffa så att en ny världsordning ska ta vid.

– De flesta survivalister fokuserar på kollapser som kommer tvinga iväg dem från det samhälle de hatar. Survivalister förbereder sig likt preppers, men man kan vara prepper utan att vara survivalist. Till skillnad mot survivalister vill inte preppers att saker ska hända, men de inser fördelarna med att vara förberedda, säger Chad Huddleston.

Men vilka är det då som sällar sig till subkulturen? Någon statistik på hur många som är män respektive kvinnor finns inte. Fredrik Qvarnström uppskattar att drygt 30 procent av hans kunder är kvinnor, men poängterar att alla inte är preppers utan bara allmänt intresserade av friluftsliv. Drygt 75 procent av de preppers Chad Huddleston kommit i kontakt med är män och kvinnorna har ofta blivit introducerade av sina partners. Han menar att kulturen är starkt dominerad av vita män, men har svårt att säga vad det beror på.

– Det kan ha att göra med att kulturen är kopplad till saker som ses som stereotypt manliga, som zombie-genren och vapenkulturen. I USA är det vanligt att preppers bär vapen. Det finns en föreställning om att friluftsliv och jakt är manliga aktiviteter och detta kan säkert knytas till känslan av manlighet. Det ska bli intressant att se om filmer som ”Hunger games”, där vi ser starka självständiga kvinnor, kommer att locka fler kvinnor.

Emma Bengtsson

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons