Annons

Marie Dahlén:Privatisera Karolinska sjukhuset

Foto: Thore Lindeman
Under strecket
Publicerad

Ledare | Vård

Karolinska universitetssjukhuset är ett sjunkande skepp som behöver privatiseras. I februari blev det känt att organisationen går mot ett underskott på 1,1 miljarder kronor. Regionstyrelsen i Stockholms län sköt till extra pengar i början av mars, men Karolinska fick ändå bakläxa när man lämnade in verksamhetsplanen. Budgeten var inte realistisk (DN 3/5).

Under åren har listan på missförhållanden blivit lång: cancerköer, närmare en miljard kronor på överflödiga managementkonsulter, en omfattande tystnadskultur och otydliga ansvarsfördelningar.

Det ”sitter i väggarna”. Så beskrevs den dysfunktionella internkulturen på Karolinska i en rapport som togs fram om beslutsprocessen för Nya Karolinska. Processen avslutades för mer än tio år sedan (Stockholms universitet 2018).
Politiker och tjänstemän hade förhoppningar om att ett nytt sjukhus skulle kunna lösa mer än det eftersatta underhållet och bristerna i lokalerna. Det nya sjukhuset skulle även förändra den svårstyrda organisationen och det revirtänkande som hade präglat sjukhusorganisationen. Men så blev det inte.

Annons
Annons

Nu har Karolinska universitetssjukhuset sjösatt sitt flaggskepp: Avskaffandet av den 100-åriga strukturen med kliniker och övergång till en tematisk organisation. Olika professioner inom vården ska nu samlas runt patientens resa i vården. Vården ska delas in i teman och flöden. Idén är inte helt fel. Men modellen är oprövad och har aldrig tidigare införts i så stor omfattning.

Hanne Kjöller skriver i Dagens Nyheter att det tidigare affischnamnet för den nya organisationen, kirurgen Torbjörn Holm, konstaterar att de blev lurade (11/3). När den nya verksamheten inrättades blev chefsleden fler och ansvarsfördelningen otydligare.

När Kjöller bad Karolinska universitetssjukhuset räkna antalet chefer i organisationen var de 865 stycken. Det är nästan lika många som antalet disponibla vårdplatser, 993 stycken.

Omorganisationen innebär att erfarna läkare som är skickliga i sitt hantverk sätts på administrativa tjänster. En enorm förlust för patienterna. Men det största misstaget är att man inför en abstrakt modell som till stor del är framtagen av managementkonsulter utan erfarenhet av vården.

Styrande politiker i Stockholms region har inte lyckats få ordning på Karolinska universitetssjukhuset. Men om de riktar blicken mot Kungsholmen finns det en lysande lösning på problemet. S:t Görans sjukhus är det enda akutsjukhus i Sverige som drivs av en privat vårdkoncern. Där finns landets bästa akutmottagning, lägre personalomsättning, förmåga att leverera vård samt kortare väntetider. Men framför allt mer nöjda patienter och medarbetare.

Det moderata finansregionrådet Irene Svenonius skulle behöva ta sig en ordentlig funderare på om det inte vore lämpligt att lägga ut Karolinska universitetssjukhuset på entreprenad.

Det skulle kunna styra upp en organisation som varken tjänstemän eller politiker har kunnat tämja.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons