Annons

”Problematiskt justera pull-effekter i asylprocess”

Simona Mohamsson, Luf.
Simona Mohamsson, Luf. Foto: Pressbild

Det kommer alltid att existera push-faktorer, exempelvis krig eller förföljelse, och pull-faktorer såsom välstånd, rättigheter och frihet i andra länder. Det skriver Simona Mohamsson, Liberala ungdomsförbundet, i en replik.

Under strecket
Publicerad

REPLIK | MIGRATIONSPOLITIK

Eva Edwardsson menar i en debattartikel i SvD 29/6 att den svenska migrationspolitiken är byggd på medkänsla och föreslår stora inskränkningar i dagens migrationslagstiftning. Vi hävdar motsatsen, migrationslagstiftningen är rättighetsbaserad. Invandring handlar om frihet. Detta kommer av principen att varje människa har rätt att skapa sig en framtid i fred och frihet oavsett var hen råkar vara född.

Det är vår övertygelse att människor alltid kommer migrera. Det kommer alltid att existera push-faktorer, exempelvis krig eller förföljelse i vissa länder, och pull-faktorer såsom välstånd, rättigheter och frihet i andra länder som gör att människor migrerar. De största ekonomiska ojämlikheterna i världen är i dag inte inom stater utan mellan olika stater, detta skapar ett naturligt flöde av människor på ekonomiska grunder. Vår vision är att ha fri rörlighet eftersom jag ser att individens rättigheter väger tyngre än ofta arbiträra gränser. Migrationen är äldre än nationen och att kriminalisera det mest mänskliga av alla beteenden, rörligheten, är ett vansinne som trots allt inte är speciellt gammalt, inte äldre än nationalismens blom på 1900-talet.

Annons
Annons

Rättigheterna tillkommer inte enbart i förhållandet mellan medborgare och stat. Sedan andra världskriget har mänskliga rättigheter vuxit fram som ett koncept för alla människor, det är just därför de heter mänskliga rättigheter och inte medborgerliga rättigheter.

Att ändra asylprocessen genom att justera pull-effekter är problematiskt. Till att börja med finns det redan regler för dem som har uppenbart ogrundade asylsökningar. För det andra är hela idén om att det kommer tusentals människor till Sverige ”utan asylskäl” vilseledande. Efter att Sverige lade sig på botten av EU:s asyllagstiftning är längden på våra uppehållstillstånd och hur omfattande rätten till familjeåterförening är centrala frågor. Den nuvarande tillfälliga lagen är ett dråpslag mot föräldrar som inte velat ta med barn på den livsfarliga resan. Tillfälliga uppehållstillstånd gör tillvaron otrygg och försvårar integration.

De mest sårbara, de skadade och traumatiserade som behöver rehabilitering, både barn och vuxna, drabbas värst eftersom rehabilitering försvåras i otrygghet. Tillfälliga tillstånd skapar dessutom en ytterligare arbetsbörda för Migrationsverket.

För att asylsökande ska kunna få snabbare tillgång till arbetsmarknaden och för att arbetsgivare inte ska straffas om den arbetande asylsökande utvisas infördes spårbyte av alliansregeringen 2008. Sverige måste välkomna dem som vill leva, arbeta och betala skatt i Sverige. År 2020 beräknas det saknas 60 000 it-proffs. Samtidigt som kompetensbristen inom it-branschen ökar så har vi en migrationspolitik som inte bara förhindrar att attrahera potentiell arbetskraft utan också skickar iväg de som väl lyckats ta sig hit. Vi har inte råd att förlora fler skickliga arbetare.

Edwardsson kritiserar även vårt tidigare projekt Flyktingfond som syftade till att juridiskt och ekonomiskt hjälpa gömda flyktingar i Sverige som fått avslag av migrationsverket och hotas av utvisning. Det är inte ett politiskt ungdomsförbunds roll att upprätthålla domstolar. Civil olydnad är en metod för att förändra befintliga lagar när mänskliga fri- och rättigheter kränks.

Vår syn på asyl och migrationspolitik är att den ska vara grundad i en enkel förståelse av de mänskliga rättigheterna – en människas rättigheter bör vara överstatliga. Det är inte komplicerat att behandla asylsökande rättssäkert och med en rättvis och professionell prövning. Behandlingen av asylflyktingar är själva måttet på ett lands anständighet och efterlevande av grundläggande mänskliga rättigheter.

Simona Mohamsson
andre vice förbundsordförande samt migrationspolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons