Annons

Johan Carlström:Problemen uppenbara – detta kan stjälpa ekonomin

Ta på er hängslen och livrem – Sveriges nya regering riskerar att bli den svagaste i modern tid, helt oförmögen att hantera en oundviklig kris.

Under strecket
Publicerad
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman
Efter reklamen visas:
4 ekonomiska utmaningar för nästa regering

Partierna har arbetat hårt de senaste veckorna. Men ännu är vilan långt borta för de trötta politikerna, det är nu det svåra börjar: att bilda en handlingskraftig regering som kan minska arbetslösheten – och agera kraftfullt när ekonomin viker.

Problemen är uppenbara. Allt tyder på att nästa regering inte kommer att få en majoritet i riksdagen utan i stället bli svag. I värsta fall kan det dessutom dra ut på tiden och bli politiskt stökigt innan den finns på plats.

I andra länder har politisk turbulens gjort att investerare sålt valutor och statsobligationer en masse, men den risken finns inte i Sverige. Vi har en av världens lägsta statsskulder, ekonomin växer och mer än i något annat EU-land har en större andel av den arbetsföra befolkningen ett jobb att gå till.

Om reformerna uteblir riskerar tillväxten att få sig en törn.

Sverige har dessutom en backup-plan, om än knappast fantastisk att luta sig mot i tider av kriser och nedgångar. Om en ny regering inte lyckas få igenom en budget innan årsskiftet kommer nuvarande års budget att gälla. När läget stabiliserats kan en ny regering när som helst nästa år lägga fram en så kallad ändringsbudget som ändrar inriktningen på politiken, men som dock inte får innehålla några inkomstskatteändringar.

Annons
Annons
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Risken för kaos kommer senare.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Om regeringen blir svag kan det bli svårt för finansministern att driva igenom viktiga reformer – speciellt om tuffa förhandlingar skapat stora spänningar mellan partierna. Det hade varit olyckligt givet alla de utmaningar svensk ekonomi står inför de närmsta åren.

Bostadsmarknaden fungerar inte optimalt och den stora invandringen har bidragit till att arbetslösheten och tillväxten per invånare är svagare än i de flesta andra EU-länder.

För att ta itu med problemen krävs en handlingskraftig regering som sträcker ut handen över blockgränsen till partier som är villiga att föra konstruktiva förhandlingar. Om reformerna uteblir riskerar tillväxten att få sig en törn.

En svag regering riskerar också att göra Sverige mer sårbart i nästa lågkonjunktur. Världsekonomin har vuxit starkt i nästan tio år – för varje år som går ökar risken för bakslag. För det handlar inte om huruvida nedgången kommer, utan när. I dag vimlar det av risker i världsekonomin. Rekordhöga statsskulder, USA:s handelskrig och ekonomiska problem i en rad tillväxtländer är problem som alla skulle kunna tvinga världsekonomin på knä.

Det hade varit mycket dåligt för Sverige, som är ett mycket exportberoende land och där rekordhöga skulder gör hushåll känsliga för om de skulle förlora sina jobb.

Om konjunkturen och tillväxten hotas måste regeringen fatta snabba och kraftfulla beslut för att stötta ekonomin. Det kan bli svårt om regeringen är svag och måste förhandla både inom och över blockgränsen.

En svag regering kan inte heller räkna med samma hjälp från Riksbanken. Räntan är redan rekordlåg och kan inte sänkas lika mycket som i tidigare kriser för att stötta upp ekonomin.

Efter reklamen visas:
Så gör politikerna en miljard av 100 kronor
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons