Horace Engdahl och Sara Danius. Två före detta ständiga sekreterare som båda stått mitt i stormen under Svenska Akademiens turbulenta år.
Horace Engdahl och Sara Danius. Två före detta ständiga sekreterare som båda stått mitt i stormen under Svenska Akademiens turbulenta år. Foto: Linus Sundahl-Djerf och Lars Pehrson

Professor: ”Akademien leker med elden”

Svenska Akademien har haft en Hitlervän som ständig sekreterare. Institutionen har skakats av skandaler och interna strider. Men den nuvarande krisen liknar inget annat.

– Dagens käftande ter sig så oerhört egenartat, säger litteraturprofessorn Per Rydén som menar att Akademien leker med elden när den nu äventyrar sin roll i Nobelsammanhang.

Publicerad
Efter reklamen visas:
Mellan raderna NOBELVECKA UTAN LITTERATUR

På måndag är det Nobelfestligheter i Stockholm. Men något stort saknas: en Nobelpristagare i litteratur. Och frågan är om det blir något litteraturpris nästa år.

Under den gångna veckan har vi åter igen påmints om Svenska Akademiens kris. Först kom hovrättsdomen mot Jean-Claude Arnault, som är gift med ledamoten Katarina Frostenson. Därefter sände SVT dokumentären ”Det slutna sällskapet”, som knappast förbättrade Akademiens image.

I ett poddsamtal med Alex Schulman förklarade Horace Engdahl sedan att han njöt när Akademikrisen var som värst, och att han inte ångrar sitt angrepp på Sara Danius i en Expressenartikel (”Jag skrev den med kamraternas stöd”).

Dagens käftande ter sig så oerhört egenartat.

Kriser, konflikter och kontroversiella personer är inget nytt i den anrika institutionen. Akademien har varit nära att gå under förut. Men det senaste årets konvulsioner är speciella; inte minst för att det varit en krigföring inför öppen ridå.

– Akademien har ju tidigare varit väldigt återhållsam, det är arvet från Gustav III. Dagens käftande ter sig så oerhört egenartat, säger Per Rydén, professor emeritus i litteraturvetenskap i Lund.

Tillsammans med professorskollegan Jenny Westerström har han skrivit ”Svenska Akademiens modernisering 1913–1977”, ett verk på 700 sidor. Liksom många andra har han följt den senaste tidens utveckling i Akademien med förvåning.

– Från början ville jag inte riktigt tro att det var så illa som det efterhand har visat sig. Och de leker verkligen med elden, de riskerar att bli av med sitt viktigaste pris, säger Per Rydén.

Annons

Men Akademien kan väl vara fortsatt viktig även utan Nobelpris?

– Det låter sig sägas. Men Nobelpriset är ju oerhört centralt, och ett par dagar om året en världshändelse. Kan man inte sköta det uppdraget så blir Akademien något annat.

Ständige sekreteraren Carl David af Wirsén beskrivs som en despot. Men han såg till att Akademien tog på sig uppdraget att dela ut Nobelpriset.
Ständige sekreteraren Carl David af Wirsén beskrivs som en despot. Men han såg till att Akademien tog på sig uppdraget att dela ut Nobelpriset. Foto: IBL

Det var just Nobelpriset som i någon mening räddade Akademien när den var nära att gå under vid förra sekelskiftet. Akademien, som instiftats av Gustav III, blev mot slutet av 1800-talet en på många sätt hopplös institution.

I ett samhälle med snabba förändringar försvann den ut i marginalen, samtidigt som den hamnade på kollisionskurs med den nya tidens författare som August Strindberg och Hjalmar Söderberg.

Ständige sekreteraren Carl David af Wirsén var ärkekonservativ. Han fick fiender både inom och utanför Akademien. Det vittra sällskapet var nära att slitas sönder. Situationen räddades när den fick erbjudandet att dela ut Nobelpriset i litteratur, världens största litteraturpris.

Annons

Flera ledamöter motsatte sig visserligen idén; det fanns en oro för att Svenska Akademien skulle förvandlas till ”kosmopolitisk litteraturtribunal”.

Hallström var en arbetsam person som specialiserade sig på Nobelpriset, och detta fick väga upp hans hopplösa politiska åsikter.

Men Nobelpriset blev en gudagåva för Akademien. Det ledde till att Svenska Akademien kunde bygga upp ett stort Nobelbibliotek och öppna sig mot världslitteraturen. Det gav status och bidrog till att Akademien stärktes av en rad andra donationer. Det innebar modernisering på flera sätt.

Carl David af Wirsén var den som såg till att Akademien tog på sig uppdraget. Men han är också känd som en av de mer problematiska personerna i Akademiens historia – ”en handlingskraftig despotnatur, som var så lifligt öfvertygad om, att hans åsikter voro de enda riktiga”, enligt litteraturhistorikern Henrik Schück.

Carl David af Wirsén försökte också med alla medel förhindra inval av Selma Lagerlöf, som till slut blev den första kvinnan att ta plats bland De aderton. Akademien och kvinnorna är ett särskilt kapitel. Det gick länge trögt med inval av kvinnor. Bara 14 kvinnor har tilldelats Nobelpriset i litteratur.

Annons

Ett annat besvärande kapitel är de Hitlersympatier som funnits inom Akademien. Det gäller inte bara Sven Hedin och Fredrik Böök, utan även poeten Per Hallström som i många år hade en central roll i valet av Nobelpristagare. Hallström var ständig sekreterare 1931–1941 och Nobelkommittéordförande 1922–1946. Han var en tyskvän som hyllade Hitler som en ny Napoleon, och i det längsta hoppades att krigslyckan skulle vända för Hitler.

– Hallström var en arbetsam person som specialiserade sig på Nobelpriset, och detta fick väga upp hans hopplösa politiska åsikter, säger Per Rydén.

Djupt konservative Per Hallström var ständig sekreterare 1931–1941. Han hyllade Hitler som en ny Napoleon.
Djupt konservative Per Hallström var ständig sekreterare 1931–1941. Han hyllade Hitler som en ny Napoleon. Foto: IBL

Per Hallström var på flera plan djupt konservativ, vilket också avspeglade sig i hans klädsel; Per Wästberg har beskrivit hur han bar ståkrage och kravatt.

Annons

Just balansen mellan konservatism och modernisering är en fråga som debatterats under Akademiens nu pågående kris. Ålderdomliga inslag, som omröstningar med svarta och vita kulor, har lyfts fram i ljuset.

Det intressanta är att Gustav III tre år före franska revolutionen i stadgarna säger att ledamöterna ska vara jämställda.

En akademi måste både slå vakt om sin självständighet och sina traditioner, och förhålla sig till det omgivande samhället, konstaterar Jenny Westerström. När Akademien instiftades 1786 var den till och med före sin tid. Kvinnor var visserligen utestängda, men i stadgarna står det att ledamöterna ska vara jämställda, oavsett börd, stånd och ämbete.

– Det intressanta är att Gustav III tre år före franska revolutionen i stadgarna säger att ledamöterna ska vara jämställda. Det var en demokratisering, och ganska anmärkningsvärt för sin tid, säger Jenny Westerström, som menar att här finns en stolt tradition att ansluta till i institutionens modernisering.

Under 1900-talet har förnyelsen tagit sig olika uttryck. Akademien har bland annat inrättat nya priser och belöningar, genom vilka man i någon mån kan kompensera för att så få kvinnliga författare fått Nobelpriset. Det har tillkommit priser för bibliotekarier och lärare.

Annons
När den dåvarande ständiga sekreteraren Sara Danius välkomnade den nya ledamoten Jayne Svenungsson den 20 december 2017 var det ett symboliskt steg framåt för De aderton. Det var första gången som en kvinnlig professor ledde en annan kvinnlig professor in på Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst.
När den dåvarande ständiga sekreteraren Sara Danius välkomnade den nya ledamoten Jayne Svenungsson den 20 december 2017 var det ett symboliskt steg framåt för De aderton. Det var första gången som en kvinnlig professor ledde en annan kvinnlig professor in på Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst. Foto: Jonas Ekströmer/TT

I december 2017 tog Akademien ytterligare ett symboliskt steg framåt, när dåvarande ständiga sekreteraren Sara Danius välkomnade den nya ledamoten Jayne Svenungsson. Det var första gången som en kvinnlig professor ledde en annan kvinnlig professor till Akademiens årliga högtidssammankomst.

Är det ett antal dårar som inte kunnat tygla sig, eller är det som händer nu en av tid och omständigheter framtvingad nödvändighet?

I dag har Jayne Svenungsson utträtt ur Akademien. Sara Danius står vid sidan av Akademiens arbete. Nu finns bara en kvinna bland de aktiva ledamöterna, Kristina Lugn. Akademien är dessutom en skara med mycket hög medelålder.

Under hösten har Akademien påbörjat ett moderniseringsarbete genom att bland annat tillsätta en ny priskommitté för att vaska fram litteraturpristagare. Tre nya ledamöter har valts in; den 20 december inträder de i Akademien. Men det har också framkommit att två personer under hösten tackat nej till inval. Samtidigt har Nobelstiftelsen markerat att det är fortsatt osäkert om Akademien får dela ut litteraturpriset framöver.

Annons
Ett stort pressuppbåd utanför Börshuset. En vanlig syn det turbulenta året 2018.
Ett stort pressuppbåd utanför Börshuset. En vanlig syn det turbulenta året 2018. Foto: Henrik Montgomery/TT

Krisen fortsätter, med läckor, smutskastning och häpnadsväckande uttalanden. Många undrar hur det kunnat gå så illa att Akademien nu riskerar att bli av med Nobelpriset. Handlar det om den aktuella sammansättningen av ledamöter eller om en institution som är ur fas med tiden?

– Är det ett antal dårar som inte kunnat tygla sig, eller är det som händer nu en av tid och omständigheter framtvingad nödvändighet? I motsats till många andra tycker jag mig inte veta tillräckligt mycket för att vara säker på vilket, säger Per Rydén.

Vissa har dragit paralleller till den skandal som skakade Kungliga Vetenskapsakademien på 1950-talet. Här finns mycket som påminner om dagens kris: stora egon, maktkamper och tafflig mediehantering.

Annons

Vetenskapsakademien, där ledamöterna tilltalade varandra ”bäste broder”, hade länge varit sluten mot omgivningen.

– När de sedan blir utdragna i offentligheten av Vilhelm Moberg, och piskade av honom, då är de helt oförberedda, säger Henrik Björck, professor i idé- och lärdomshistoria i Göteborg.

När Sara Danius lämnade rollen som ständig sekreterare tog Anders Olsson över. Under hans ledning har Akademien kompletterat sina stadgar – och valt in nya ledamöter.
När Sara Danius lämnade rollen som ständig sekreterare tog Anders Olsson över. Under hans ledning har Akademien kompletterat sina stadgar – och valt in nya ledamöter. Foto: Janerik Henriksson/TT

Både Vetenskapsakademien och Svenska Akademien grundades på 1700-talet. Men till skillnad från övriga kungliga akademier sitter Svenska Akademien kvar med 1700-talsstadgar fyllda av svårbegripliga formuleringar och en mängd paragrafer som inte längre tillämpas.

Att de ska ha offentligt genererade medel utan egentlig insyn, det tycker jag är orimligt.

Henrik Björck anser att en verklig förnyelse kräver nya stadgar; det räcker inte med de stadgekommentarer som Akademien presenterade i september.

Annons

– Det vore bättre att ha stadgar som avspeglar realiteter i dagens samhälle, och inte i 1700-talets kungliga envälde.

Henrik Björck menar också att Svenska Akademien behöver öppnas för större insyn, inte minst mot bakgrund av att institutionen är skattebefriad samtidigt som den får inkomster från Post- och inrikestidningar via Bolagsverket.

– Att de ska ha offentligt genererade medel utan egentlig insyn, det tycker jag är orimligt, säger han.

Kungliga Vetenskapsakademien överlevde sin kris. Institutionen reformerades och öppnades för insyn. Men det blev en mycket utdragen kris med många smutsiga inslag.

– Detta var säkert plågsamt för Vetenskapsakademien när det pågick, men i förlängningen ledde det till modernisering, säger Henrik Björck.

Ständige sekreteraren Carl David af Wirsén beskrivs som en despot. Men han såg till att Akademien tog på sig uppdraget att dela ut Nobelpriset.

Foto: IBLBild 1 av 5

Djupt konservative Per Hallström var ständig sekreterare 1931–1941. Han hyllade Hitler som en ny Napoleon.

Foto: IBLBild 2 av 5

När den dåvarande ständiga sekreteraren Sara Danius välkomnade den nya ledamoten Jayne Svenungsson den 20 december 2017 var det ett symboliskt steg framåt för De aderton. Det var första gången som en kvinnlig professor ledde en annan kvinnlig professor in på Svenska Akademiens årliga högtidssammankomst.

Foto: Jonas Ekströmer/TTBild 3 av 5

Ett stort pressuppbåd utanför Börshuset. En vanlig syn det turbulenta året 2018.

Foto: Henrik Montgomery/TTBild 4 av 5

När Sara Danius lämnade rollen som ständig sekreterare tog Anders Olsson över. Under hans ledning har Akademien kompletterat sina stadgar – och valt in nya ledamöter.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 5 av 5