Annons

Professor: ”Är tydligt vilken kost som är bra för oss”

Den antiinflammatoriska kosten trendar. Kokböcker, poddar och bloggar framhåller hälsofördelarna med att undvika en rad olika livsmedel som sägs trigga inflammation i kroppen. Men vad innebär det att äta antiinflammatoriskt – och vad säger forskningen?

Under strecket
Publicerad

”Det finns absolut ett samband mellan antiinflammatorisk kost och dödlighet”, säger KI-professor Alicja Wolk, som forskat på kostens inverkan på kroppen. En hälsosam kost består enligt flera rön av grönsaker, frukt, fullkorn, fisk, vegetabiliska oljor och en begränsad mängd kött.

Foto: Stefan Zimmerman och Malin Hoelstad

Inflammationsdrivande kost är näringsfattig, söt, fet och processad mat, som till exempel vitt bröd, chips och rött kött.

Foto: Lars Pehrson

Alicja Wolks förhoppning är att resultaten av den 16 år långa studien ska få fler att dra ner på livsmedel som triggar inflammation i kroppen.

Foto: Stefan Zimmerman

”Det finns absolut ett samband mellan antiinflammatorisk kost och dödlighet”, säger KI-professor Alicja Wolk, som forskat på kostens inverkan på kroppen. En hälsosam kost består enligt flera rön av grönsaker, frukt, fullkorn, fisk, vegetabiliska oljor och en begränsad mängd kött.

Foto: Stefan Zimmerman och Malin Hoelstad
”Det finns absolut ett samband mellan antiinflammatorisk kost och dödlighet”, säger KI-professor Alicja Wolk, som forskat på kostens inverkan på kroppen. En hälsosam kost består enligt flera rön av grönsaker, frukt, fullkorn, fisk, vegetabiliska oljor och en begränsad mängd kött.
”Det finns absolut ett samband mellan antiinflammatorisk kost och dödlighet”, säger KI-professor Alicja Wolk, som forskat på kostens inverkan på kroppen. En hälsosam kost består enligt flera rön av grönsaker, frukt, fullkorn, fisk, vegetabiliska oljor och en begränsad mängd kött. Foto: Stefan Zimmerman och Malin Hoelstad

I dag betraktas låggradig, kronisk inflammation som en central orsak till att vi blir sjuka. Hjärtsjukdomar, olika typer av autoimmuna sjukdomar och andra vanliga västerländska sjukdomstillstånd som demens, cancer och stroke kopplas till just höga nivåer av inflammation i kroppen.

Och nu visar flera studier på kopplingar mellan inflammation och kosthållning.

– Det finns absolut ett samband mellan antiinflammatorisk kost och dödlighet, säger Alicja Wolk, professor vid Karolinska Institutet (KI) och Uppsala universitet, som har forskat på den antiinflammatoriska kostens inverkan på kroppen.

I en av Alicja Wolks studier identifierades livsmedel som kan kopplas till låggradig kronisk inflammation, och forskarna skapade ett livsmedelsindex för antiinflammatorisk kost.

Annons
Annons

Inflammationsdrivande kost är näringsfattig, söt, fet och processad mat, som till exempel vitt bröd, chips och rött kött.

Foto: Lars Pehrson

Hur vi än analyserar sambanden mellan kost och hälsa är slutsatserna desamma. Det är tydligt vilka produkter som är bra för oss.

I en studie vid Karolinska Institutet och Uppsala universitet följde Wolk och andra forskare närmare 70 000 medelålders och äldre kvinnor och män i Uppsala, Västmanlands län och Örebro län under 16 år. Deltagarna fick initialt svara på frågor kring sin hälsa, livsstil och kosthållning. Utifrån svaren räknade forskarna ut varje deltagares ”poäng” i det antiinflammatoriska indexet.

Resultatet, som publicerades i oktober 2018, visade att dödligheten bland studiedeltagarna var lägre bland de som hade höga poäng i indexet – alltså de som åt en stor andel antiinflammatorisk kost. Det gällde både den totala dödligheten och dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar och cancer.

– Nuförtiden tror jag att i stort sett alla vet hur viktig kosten är. Hur vi än analyserar sambanden mellan kost och hälsa, oavsett om vi kallar det antiinflammatorisk kost eller något annat, är slutsatserna desamma. Det är tydligt vilka produkter som är bra för oss.

Inflammationsdrivande kost är näringsfattig, söt, fet och processad mat, som till exempel vitt bröd, chips och rött kött.
Inflammationsdrivande kost är näringsfattig, söt, fet och processad mat, som till exempel vitt bröd, chips och rött kött. Foto: Lars Pehrson

Näringsfattig, söt, fet och processad mat räknas generellt som inflammationsdrivande; till exempel socker, vitt bröd, chips, transfetter och rött kött.

Exempel på livsmedel som anses verka tvärtom – inflammationshämmande – är grönsaker, bär, fet fisk, fermenterad mat och rött vin i små mängder (max en deciliter om dagen). Den inflammationshämmande maten är näringstät och innehåller mycket vitaminer, mineraler och fibrer. Det ger en annan bakteriesammansättning i tarmen än en kost med få inslag av frukt och grönt.

Annons
Annons

Alicja Wolks förhoppning är att resultaten av den 16 år långa studien ska få fler att dra ner på livsmedel som triggar inflammation i kroppen.

Foto: Stefan Zimmerman

Maten är extremt viktig. Kost klassas som orsak nummer ett till kroniska sjukdomar, eftersom vi alla äter.

Under de 16 år som studien vid KI och Uppsala universitet pågick avled drygt 16 000 av deltagarna. Forskarna kunde se ett tydligt samband mellan de avlidnas poäng i det antiinflammatoriska indexet och deras ålder vid dödsfallet, framför allt hos de som rökte.

Rökare med höga poäng levde nästan två år längre än rökare med låga poäng. Hos icke-rökare var skillnaden i livslängd runt sju månader.

– Maten är extremt viktig. Kost klassas som orsak nummer ett till kroniska sjukdomar, eftersom vi alla äter. Inte alla röker, tack och lov, men mat måste alla ha och då är frågan helt enkelt vilken mat man väljer, säger Alicja Wolk.

Alicja Wolks förhoppning är att resultaten av den 16 år långa studien ska få fler att dra ner på livsmedel som triggar inflammation i kroppen.
Alicja Wolks förhoppning är att resultaten av den 16 år långa studien ska få fler att dra ner på livsmedel som triggar inflammation i kroppen. Foto: Stefan Zimmerman

Egentligen är studien inte revolutionerande på något vis, menar Alicja Wolk. Men förhoppningen är att resultaten kan få fler att dra ner på livsmedel som triggar inflammation i kroppen.

Livsmedelsverket följer noga forskningen kring antiinflammatorisk kost. Mycket av de nya rönen går i linje med de officiella kostråden, menar myndigheten. Samtidigt efterlyser man fler studier.

– Forskningen kring det här är i sin linda och inte tillräcklig för att man ska kunna ge några entydiga svar, det behövs fler studier. Än så länge är det väldigt mycket som är outforskat och okänt, säger Irene Mattisson, nutritionist och senior risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket.

I Livsmedelsverkets kostråd anges att vi bör äta minst 500 gram grönsaker och frukt per dag för att minska risken för sjukdomar och för tidig död.

Basen i en bra kost ska vara vegetabilier, och det är extra viktigt nu när vi måste väga in helheten och tänka på miljö- och klimataspekter.

Livsmedelsverket rekommenderar också att intaget av rött kött och charkuteriprodukter inte ska vara större än 500 gram per vecka, eftersom det ökar risken för tjock- och ändtarmscancer.

– Samtidigt finns näringsämnen som vi behöver, till exempel järn, i kött. Världscancerfonden har gått igenom riskfaktorer för att drabbas av cancer, och övervikt är det som ligger överst på den listan.

För att hålla en normalvikt är ett av råden att äta mycket frukt och grönt, vilket alltså går i linje med den antiiflammatoriska dieten.

– Basen i en bra kost ska vara vegetabilier, och det är extra viktigt nu när vi måste väga in helheten och tänka på miljö- och klimataspekter och dra ner på animaliska livsmedel.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons