Annons

Promenader vändpunkten – nu sprider han budskapet

Varje måndag promenerar människor med psykisk ohälsa tillsammans i Uppsala. Det skapar ordning i kaos. Ledare är Calle Bachofner, som efter en livskris själv började att gå. ”Det här är friskvård”, säger han.

Under strecket
Publicerad

”Den som lider av psykisk ohälsa saknar ofta motivation. Då gäller det att ändå försöka göra något litet – och sedan försöka vara stolt över det. Den här promenaden kan vara just en sådan sak”, säger Calle Bachofner som leder promenader i Uppsala.

Foto: Lars Pehrson

Efter att själv ha genomgått en kris ville Calle Bachofner hjälpa andra i samma situation.

Foto: Lars Pehrson

I framtiden hoppas Calle Bachofner kunna bli anställd av till exempel landstinget som en ”peer-support”, alltså en professionell stödperson med egna erfarenheter.

Foto: Lars Pehrson

”Den som lider av psykisk ohälsa saknar ofta motivation. Då gäller det att ändå försöka göra något litet – och sedan försöka vara stolt över det. Den här promenaden kan vara just en sådan sak”, säger Calle Bachofner som leder promenader i Uppsala.

Foto: Lars Pehrson
”Den som lider av psykisk ohälsa saknar ofta motivation. Då gäller det att ändå försöka göra något litet – och sedan försöka vara stolt över det. Den här promenaden kan vara just en sådan sak”, säger Calle Bachofner som leder promenader i Uppsala.
”Den som lider av psykisk ohälsa saknar ofta motivation. Då gäller det att ändå försöka göra något litet – och sedan försöka vara stolt över det. Den här promenaden kan vara just en sådan sak”, säger Calle Bachofner som leder promenader i Uppsala. Foto: Lars Pehrson

Promenaden startar vid entrén till Stadsträdgården i Uppsala. Där, vid fontänen, står Calle Bachofner och väntar in dem som vill gå. Det brukar bli en handfull personer som varje måndag strövar iväg på grusvägen utmed Fyrisån.

De har alla det gemensamt att de lider av någon form av psykisk ohälsa, så som depression eller bipolär sjukdom. Promenaden är en rutin i vardagen, en struktur som skapar trygghet. Den är också en möjlighet att bryta rusande tankar och destruktivt ältande.

– Medan vi går riktar vi uppmärksamheten på det som finns runtomkring oss. Vi noterar bogserbåten vid bryggan eller fågeln i trädet. Löven. Små saker att stanna upp inför och ta in. Livet bjuder på så mycket om man inte bara tänker och tänker och tänker, säger Calle Bachofner.

Annons
Annons

Efter att själv ha genomgått en kris ville Calle Bachofner hjälpa andra i samma situation.

Foto: Lars Pehrson

Här behöver de inte anpassa sig till någon annan. Det ska vara kravlöst.

Den sociala biten är viktig under promenaden. Att utbyta erfarenheter och idéer, inspireras och skratta tillsammans. Just gåendet lämpar sig särskilt bra för samtal, säger Calle Bachofner. Man får frisk luft och nya intryck, ny energi. Lite motion. Och man går bredvid varandra, sida vid sida och med blicken riktad åt samma håll. Man slipper titta varandra i ögonen och ha koll på de andras ansiktsuttryck och känslolägen.

– Många som kommer hit är väldigt empatiska personer, lyhörda för andras behov. De är vana vid att vara duktiga flickor och pojkar. Men här behöver de inte anpassa sig till någon annan. Det ska vara kravlöst.

Efter att själv ha genomgått en kris ville Calle Bachofner hjälpa andra i samma situation.
Efter att själv ha genomgått en kris ville Calle Bachofner hjälpa andra i samma situation. Foto: Lars Pehrson

Vill man avvika efter en kvart eller en halvtimme är det helt okej. Måendet går upp och ned och alla är mer eller mindre i samma situation. Det gäller även den som leder gruppen.

– Vi rekryterar ledare bland dem som går. Det gör verksamheten självgående, och är själva kärnan. Bara människor med egen erfarenhet klarar jobbet. Det är de som har djupast förståelse, och når djupast fram till andra.

Jag hade fått kunskaper som jag ville sprida till andra.

Själv fick Calle Bachofner en djup kris för ett tiotal år sedan. Exakt vad som hände vill han inte gå in på. Det var en krasch helt enkelt, säger han. Livet ställdes på ända. Så småningom fick han KBT-terapi på Affektiva behandlingsenheten vid Akademiska sjukhuset. En del i den 20 veckor långa behandlingen var regelbundna promenader. Syftet var att han skulle förbättra sina levnadsvanor med goda rutiner runt motion, mat och sömn. Att vara fysiskt aktiv är också en verksam åtgärd vid lindrig till medelsvår depression och kan förhindra återfall.

Annons
Annons

I framtiden hoppas Calle Bachofner kunna bli anställd av till exempel landstinget som en ”peer-support”, alltså en professionell stödperson med egna erfarenheter.

Foto: Lars Pehrson

– Perioden blev en vändpunkt för mig. Efteråt kände jag att jag hade fått kunskaper som jag ville sprida till andra.

I framtiden hoppas Calle Bachofner kunna bli anställd av till exempel landstinget som en ”peer-support”, alltså en professionell stödperson med egna erfarenheter.
I framtiden hoppas Calle Bachofner kunna bli anställd av till exempel landstinget som en ”peer-support”, alltså en professionell stödperson med egna erfarenheter. Foto: Lars Pehrson

Så han fortsatte att promenera, och bjöd även in andra att följa med. Samma tid, varje måndag, året om. Numera sker promenaderna i den ideella stödföreningen Balans Uppsalas regi. Calle Bachofner hoppas att de ska fortsätta att vara en permanent aktivitet. Allra helst skulle han vilja att landstinget anställde honom som en ”peer-support”, en professionell stödperson med egna erfarenheter.

– Den som lider av psykisk ohälsa saknar ofta motivation och känner motstånd mot att ta tag i saker. Då gäller det att ändå försöka göra något litet – och sedan försöka vara stolt över det. Den här promenaden kan vara just en sådan sak. En liten, enkel och positiv aktivitet, som inte känns som ett tvång.

– Promenaderna tar vid när vården är avslutad och ’resten av livet’ återstår. Det här är friskvård för personer med kronisk ohälsa. Och mitt kall.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons