Annons

Tove Lifvendahl:Provprata är en tvivelaktig rekommendation

Världens mest kände provpratare.
Världens mest kände provpratare. Foto: Anders Wiklund/TT
Under strecket
Publicerad

Det var under våren 2015 som dramatikern och författaren Stina Oscarson skrev ett försvar till vad hon kallade möjligheten att ”provprata” (DN 4/3-15). Ety ”det händer något med samtalet när man synliggör att det man säger inte är helt färdigformulerat och därför kan innehålla brister eller felslut”.

Oscarsons uttalade bevekelsegrund var omsorgen om ett samhälle som för att kunna bekämpa bland annat ”strukturell rasism, antisemitism, islamofobi, transfobi”, måste ”både acceptera och faktiskt värdesätta att kampen mot dessa krafter inte ser ut på ett sätt och bara får föras med vissa ord och av vissa”. Och: ”Faktum är att medan vi högtidligt försvarar yttrandefriheten som princip angriper vi ofta med fullt artilleri den som av misstag råkar säga något fel eller ofullständigt.”

Ord i tiden som mer än två fullgångna år senare tyvärr har stått sig alltför väl, och bara mognat i djup. Att allt fler stänger dörren till forum i sociala medier med besk eftersmak handlar om detta; ett samtalsklimat som är det vuxnas motsats i en uppvisning av oförmåga till dialog.

Annons
Annons

En av Sveriges främsta intellektuella berättade hur hon klivit in en dag på mikrobloggen Twitter, bara för att blott ett par dagar senare med avsmak dra sig ur. Den kompakta oviljan till ett nyfiket och prövande samtal, de ihärdigt färdiga åsikterna, nyttig idioti i den blinda lojalitet till den egna klungan på skolgården alldeles oavsett vad dess medlemmar ger uttryck för – det blev outhärdligt. Beroende på den komposition man bygger kan skillnaden i upplevelse förstås bli milsvid; somliga kommer att uppleva en skyddad sfär, andra en outhärdligt stängd.

Men även om kanalerna är tämligen nya, är den interaktion som äger rum mellan människorna inte ens modernt 2000-tal. På vår redaktion sitter en liten minneslapp som man nästan dagligen kan nicka igenkännande åt och, utifrån situation, med beklagande eller småleende ansiktsuttryck. ”Wiio’s lagar”, lyder överskriften. Wiion lait heter de på sitt originalspråk finska, och dess upphovsman är professor emeritus Osmo Antero Wiio, som under sin akademiska karriär kom att bli Finlands mest kända forskare i organisationskommunikation.

1976 gavs lagsamlingen i sju paragrafer ut. ”Jag verkade då som riksdagsledamot för liberala folkpartiet och var tvungen att dämpa mina kollegers tro på vad man kan få till stånd genom uppmärksamhet i media”, berättade Wiio för Helsingfors universitet i samband med sin 80-årsdag 2008 (helsiniki.fi 11/2-08). Lagarna har sedan levt vidare som, beroende på hur man är lagd, en humoristisk eller pessimistisk observation över mänsklig kommunikation. Så här lyder de, med universitetets översättning:

Annons
Annons

1. Kommunikationen misslyckas alltid, utom i vissa helt slumpmässiga fall.

2. Om ett budskap kan tolkas på olika sätt, kommer det att tolkas det på det sätt som gör mest skada.

3. Det finns alltid någon som vet bättre än du själv vad du velat säga med ditt budskap.

4. Ju mera kommunikation, desto sämre lyckas den.

5. När det gäller masskommunikation är det inte viktigt hurdan situationen är i verkligheten, utan hur den ser ut.

6. Vikten av en nyhet är inverterat proportionell mot kvadraten på avståndet (ju närmare, desto mer intressant).

7. Ju viktigare sammanhang det är fråga om, desto mer sannolikt är det att du glömmer det väsentliga som du mindes för en stund sedan.

En drygt 30 år gammal sammanfattning av publikt samtal, som förefaller helt adekvat i sin beskrivning även när vi skriver 2017. Så vad tar vi med oss? Enligt intervjun med Wiio 2008 var inte texten avsedd att avskräcka medborgare från konsumtion av eller kontakt med medier. Däremot kan den läsas som en lärdom för redaktörer; en god utgångspunkt är att ta reda på fakta och skriva utifrån dem istället för att gissa, menar Wiio. Men provpratandet – ja, det sker nog än så länge bäst i de rum som nuförtiden kallas för trygga.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons