Annons

Psykolog: Så kan talmannens gruppsamtal bli succé

Talmannen Andreas Norlén prövar en ny metod för att lösa regeringsfrågan – gruppsamtal. Det kan vara en framgångsrik väg, enligt psykologen Oskar Henrikson, som menar att man måste tvinga partiledarna att bli transparenta om sina mål.

Publicerad
Efter reklamen visas:
Vad finns det för psykologiska fördelar med gruppsamtal?

Den vanligaste fällan vid beslutfattande är att man blir stressad.

Mer än sju veckor har gått sedan valdagen och fortfarande är ingen ny regering på plats. Trots ett flertal talmansrundor och sonderingsförsök.

Flera partiledare vill att riksdagen nu ska få rösta om statsminister för att bryta det låsta läget. Men talmannen Andreas Norlén har i stället valt en annan lösning – att hålla gruppsamtal med partiledarna utifrån fyra tänkbara regeringskonstellationer.

Annons
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Psykologen Oskar Henrikson, som är VD och grundare av Psykologifabriken, anser att det är bra att talmannen inte låter sig stressas, och att han nu prövar gruppsamtal.

– Den vanligaste fällan vid beslutfattande är att man blir stressad. Och stressade personer snävar ofta av sina beslutsmöjligheter och fattar därför sämre beslut. Ur ett psykologiskt perspektiv är det bra att talmannen är så lugn och metodologisk, säger han.

Man vill locka ur gruppdeltagarna deras behov, i stället för deras lösningsförslag.

Oskar Henrikson tror att gruppsamtal kan vara en väg framåt i processen, om partiledarna först får formulera och rangordna sina mål på egen hand – och därefter diskutera tillsammans för att hitta kompromisser.

Psykologen Oskar Henrikson är VD och grundare av Psykologifabriken. Foto: Daniella backlund

– Man vill locka ur gruppdeltagarna deras behov, i stället för deras lösningsförslag, säger han.

Vad händer annars?

– Risken med en fri diskussion är att alla bara återupprepar sina tidigare ståndpunkter för man tror att man måste förklara sig och vinna en diskussion.

Som läget är nu hoppas partiledarna att andra ska vika ner sig så att man själv inte behöver överge sin egna ståndpunkt, menar Henrikson.

– Det som sker ur ett psykologiskt perspektiv är att partiledarna försöker undanhålla information eftersom man tror att det ger ett övertag i förhandlingarna. Med fullständig transparens blir det ganska snabbt tydligt vilket alternativ det är som flest personer lutar mot. Annars blir allt bara ett spel.

Om en individ tillåts dominera hela samtalet, så blir gruppen potentiellt dummare än en individ.

Vad kan man uppnå med gruppsamtal?

– Får vi fram all unik information som varje person har så blir gruppen intelligentare än respektive individ. Men om vi kväser det, om en individ tillåts dominera hela samtalet, så blir gruppen potentiellt dummare än en individ, säger Henrikson.

Det ställer alltså hårda krav på talmannens förmåga att leda diskussionerna, för att gruppsamtalen ska ge framgång.

– Om det är ostrukturerat kommer en person som är snabb i tanken, och som många lyssnar på och tittar på, enkelt att dominera samtalet. Den kan då tysta minoritetsåsikter och andra åsikter, vilket är skadligt för beslutsprocessen, säger Oskar Henrikson.

Annons
Annons
Annons
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 2

Psykologen Oskar Henrikson är VD och grundare av Psykologifabriken.

Foto: Daniella backlund Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons
Annons