Annons

Psyksjuka drabbas hårt av krisen: ”Får ingen terapi”

Gruppsamtal ställs in för tusentals äldre psykiatriskt sjuka under coronakrisen.
Gruppsamtal ställs in för tusentals äldre psykiatriskt sjuka under coronakrisen. Foto: Emma-Sofia Olsson

Nästan alla gruppbehandlingar har pausats i den psykiatriska vården under coronakrisen. Mest utsatta är de tiotusentals isolerade äldre med psykiska problem.

– Många kan få ångest och svåra depressioner, säger psykiatrisamordnaren Ing-Marie Wieselgren.

Under strecket
Publicerad

Lena Strandberg, enhetschef på Stockholms enda mottagning för äldrepsykiatri.

Foto: Emma-Sofia Olsson
Foto: Emma-Sofia Olsson
Foto: Emma-Sofia Olsson

Även inom psykiatrin byggs det nu upp en vårdskuld av planerade behandlingar som skjuts på framtiden. Dessutom kommer coronakrisen i sig att öka på den psykiska ohälsan och skapa nya vårdbehov.

– Vi vet från tidigare kriser och från andra länder att den stress som just nu byggs upp ger ohälsa längre fram. Det är oro kring smittan, förluster, död, försämrad ekonomi och isoleringen som plågar många, säger Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för psykiatrifrågor på SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Hon oroar sig särskilt för alla äldre med psykiatriska diagnoser. En grupp som redan tidigare lätt glöms bort. Det finns exempelvis väldigt lite psykoterapi för äldre trots att det rekommenderas i de nationella riktlinjerna för depression och ångest. De får starka läkemedel i stället.

– Alla fattar nog att risken för kroppsliga sjukdomar ökar med stigande ålder, men så är det också med olika psykiatriska tillstånd. Att vi dessutom nu säger åt dem att isolera sig ökar på stressen. Allt som vi vet är bra för att motverka psykisk ohälsa ska de inte göra, som att gå ut och träffa folk och ha lite roligt, påpekar Ing-Marie Wieselgren.

Annons
Annons

Lena Strandberg, enhetschef på Stockholms enda mottagning för äldrepsykiatri.

Foto: Emma-Sofia Olsson
Foto: Emma-Sofia Olsson
Foto: Emma-Sofia Olsson
1/2

Lena Strandberg, enhetschef på Stockholms enda mottagning för äldrepsykiatri.

Foto: Emma-Sofia Olsson
2/2
Foto: Emma-Sofia Olsson

Lena Strandberg, enhetschef på Stockholms enda mottagning för äldrepsykiatri, berättar att alla gruppmöten har stoppats tills vidare. Det handlar om tio grupper med totalt omkring 70 patienter som får samtalsterapi och medicinsk yoga.

– Det är väldigt viktigt för dem. Huvudgruppen är de med depression och ångest men sedan har vi alla diagnostyper förutom psykospatienter. Till mötena kommer också många som har med sig beroendevanor och missbruk.

I stället för gruppsamtal försöker man boka om till individuella videosamtal. I enstaka fall även hembesök då ångesten är svår med självmordstankar.

– Det märks att ganska många har mycket ångest. Äldre med psykisk sjukdom är extra utsatta eftersom de är i karantän på riktigt. En del lever också i nära relationer där det förekommer våld och några ökar på sitt missbruk för att kortsiktigt döva ångesten.

I Sverige finns bara drygt tio äldrepsykiatriska specialistverksamheter. De borde vara fler, anser Lena Strandberg.

– Det är absolut nödvändigt. Här pågår en åldersdiskriminering där alla inte förstår att det är en egen specialitet att jobba med psykiskt sjuka äldre. Ofta måste man också ta hand om deras kroppsliga problem, inte minst för att sätta in eller ut rätt läkemedel.

Foto: Emma-Sofia Olsson

Susanne Rolfner Suvanto är chef för Omvårdnadsinstitutet. Hon menar också att äldre diskrimineras och att psykiatrisk vård generellt är nedprioriterad vilket kan bli extra tydligt under pandemin.

Annons
Annons

– Man ser inte deras lidande. Bland äldre personer, framför allt sköra äldre, kommer troligtvis fler må dåligt efter coronan. De utvecklar ett illabefinnande på grund av bland annat den fysiska isoleringen. Fysisk och psykisk ohälsa ihop. Psykisk ohälsa ökar risken för fysisk sjukdom och omvänt, framför allt depressioner.

Ingen vet hur många som nu köar till utredningar eller psykologiska behandlingar. och olika samtalsterapier. Primärvården är inte rustad att ge psykologiskt stöd och äldrepsykiatriska mottagningar saknas på många håll.

Karin Haster är områdeschef för psykiatrin i region Örebro. Här har man också släppt iväg personal till den kroppsliga vården. I psykiatrin undviker man att träffas i grupp och jobbar i stället med mobila team för redan kända patienter.

– Det är svårt att fånga upp dem i gränslandet mellan psykiatrin och primärvården, som hamnat i utsatta situationer, kanske förlorat jobbet. Här måste vi i hela samhället vara lyhörda för varningssignaler och jobba med självmordsprevention, säger hon.

Just nu är vi i ett chocktillstånd, men långsiktiga effekter kommer visa sig på olika sätt i olika länder.

Även landets ledande expert på suicidforskning, Danuta Wasserman, tror att självmordsfrekvensen kan bli högre i samband med corona-krisen. Hon är professor i psykiatri och chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa.

– Just nu är vi i ett chocktillstånd, men långsiktiga effekter kommer visa sig på olika sätt i olika länder. Jag är orolig för att människor känner att de hamnar i en återvändsgränd när de blir permitterade eller arbetslösa.

Danuta Wasserman vill också ha bort begreppet social distansering som har så negativ klang för personer med psykiska problem. Hon har fått såväl WHO som medicintidskriften Lancet att sluta använda det.

– Det associerar åt helt fel håll, det ska heta fysiskt avstånd men att vara socialt och emotionellt nära.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons