Annons

Mårten Schultz:Publicera hemliga rapporten, Akademien!

Fullständiga kollapsen närmar sig. Den skadliga skvallercirkusen runt Svenska Akademien riskerar att fortsätta – om inte Advokatbyrån Hammarskiölds utredning presenteras i sin helhet.

Under strecket
Publicerad

Svenska akademiens ständiga sekreterare Sara Danius.

Foto: Jonas Ekströmer/TT

Svenska akademiens ständiga sekreterare Sara Danius.

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Svenska akademiens ständiga sekreterare Sara Danius.
Svenska akademiens ständiga sekreterare Sara Danius. Foto: Jonas Ekströmer/TT

I en vemodig intervju i Borås Tidning (26/11-2017) berättade Lotta Lotass, innehavare av stol nummer 1 i Svenska Akademien, om skälen till att hon inte längre deltog i akademiens arbete: ”Det var väldigt många som blev mycket ledsna när jag valdes in i akademien. Många hade velat se en fortsättning av traditionen att ha en högt uppsatt jurist på stol 1 och många tyckte att jag inte förtjänade en stol i akademien.”

Det är ett sorgligt uttalande. Den stol som Lotass tilldelats hade under det senaste seklet i och för sig innehafts av vad vi idag skulle kalla ”tunga jurister”, personer med erfarenheter som domare i Högsta domstolen eller Svea hovrätt och som professorer.

Men det var ingalunda fråga om en cementerad praxis. Även före detta statsråd, kyrkomän och ambassadörer har suttit på den första stolen.

Annons
Annons

Om det är någon som förtjänar en plats i Svenska Akademien så är det en av landets främsta poeter. Men om vi lyfter blicken från personfrågan till sakfrågorna, så tycks det finnas ett uppenbart behov av juridiska perspektiv i Akademien.

Det enda vi vet om rapporten är det som kommunicerats eller läckts från ledamöter i Akademien.

Efter tidningsrapporteringarna som berättade att Jean-Claude Arnault, som är gift med Katarina Frostenson, ledamot av Svenska Akademien, enligt ett stort antal vittnesmål gjort sig skyldig till opassande beteende, ofredanden och regelrätta våldtäkter tillsattes en extern utredning. Advokatbyrån Hammarskiölds fick i uppdrag att utreda händelserna. Byrån blev i förra veckan färdig med denna utredning.

Efter reklamen visas:
OBS – INAKTUELL (Svenska Akademien – detta har hänt)

Advokatbyrån har, såvitt vi kan bedöma, landat i slutsatsen att företrädare för Svenska Akademien borde polisanmäla händelserna. Jag skriver ”såvitt vi kan bedöma” för rapporten har inte offentliggjorts. Det enda vi vet om rapporten är det som kommunicerats eller läckts från ledamöter i Akademien.

När det gäller uppgiften om att Hammarskiölds landat i att polisanmälan borde har gjorts, eller möjligen borde göras, mot Forum – den klubb som Arnault drev – kommer dessa från en intervju som Sam Sundberg har gjort med den ständiga sekreteraren Sara Danius här i SvD.

När Svenska Akademien redogör för vad granskningen som skulle vädra dess byk kommit fram till så förvrängs slutsatserna.

Det här leder till problem. Den juridiska analysen, som står och faller med sin precision, omformuleras och blir diffus. Jag kan inte föreställa mig att advokatbyrån har föreslagit att någon skulle polisanmäla Forum. Det måste istället vara vissa handlingar, eller personer, som utredningen ansett borde kunna vara av intresse för rättsväsendet. När Svenska Akademien redogör för vad granskningen som skulle vädra dess byk kommit fram till så förvrängs slutsatserna.

Annons
Annons

Det här kan framstå som en liten sak men är viktigt.

De senaste uppgifterna tyder på att advokatbyrån i vart fall sett indikationer på att väldigt allvarliga händelser har inträffat, av helt annat slag än att maken till en ledamot gjort sig skyldig till sexuella övergrepp. Katarina Frostenson var delägare till Forum samtidigt som hon enligt dessa uppgifter varit med om att besluta om att Akademien skulle ge Forum ekonomiska bidrag.

Denna uppgift aktualiserar brottet trolöshet mot huvudman. De senaste uppgifterna rör påståenden om att Arnault skulle ha läckt namnen på pristagare av Nobelpriset i litteratur. Även detta kan ha straffrättslig betydelse, olika beroende på de närmare omständigheterna.

Lägg därtill påståendet om att Frostenson själv inte kommit till tals i utredningen och de komplicerade frågorna kring Akademiens juridiska status, den grundläggande principen om att alla ska betraktas som oskyldiga om det inte finns en fällande dom, möjligheterna att ändra dess stadgar och dessa stadgars förenlighet med andra – delvis fundamentala – rättsregler.

Sammantaget kokar det ned till en juridisk häxblandning.

Den nuvarande skvallercirkusen skadar sannolikt mer.

Lotta Lotass förtjänar sin plats i Svenska Akademien, även om hon valt att inte längre delta i dess arbete. Men det framstår tydligt som att det vid sidan om poeterna och språkforskarna även finns behov av en jurist. En jurist med kompetens inom yttrandefrihets- och rättighetsfrågor, men också straffrätt och vad jurister kallar för ”compliance”, ett engelskt låneord som väl sällan använts i samma sammanhang som Svenska Akademien. (Compliance-jurister arbetar med efterlevnaden av de de normer som gäller för verksamheten, såväl yttre, till exempel lagens normer, som inre, exempelvis organisationens praxis.)

En jurist i Akademien hade, förhoppningsvis, även insett betydelsen av transparens i en process som handlar om att, faktiskt, rädda den Svenska Akademiens överlevnad. Verksamheten är redan på gränsen till kollaps. (Omröstningsreglerna innebär att något eller några till avhopp skulle lamslå Akademiens beslutsförhet i viktiga frågor.)

Men nu är vi där vi är. Och när vi är här, där vi är, är rimligen den enda rimliga åtgärden att offentliggöra den granskning som Hammarskiölds gjort. Den nuvarande skvallercirkusen skadar sannolikt mer.

Publicera rapporten, Svenska Akademien!

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons