Annons

Qviberg: Sitter som glad amatör och är supertorsk

Mats Qviberg riskerar fängelsestraff i århundrades finansrättegång i Sverige. Han är inte ensam. Här är HQ-männen som åtalas i Stockholms tingsrätt.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

1 / 5

Qviberg: ”Jag känner mig grundlurad”

Mats Qviberg, tidigare ordförande i HQ:s koncernstyrelse, åtalas för grovt svindleri som kan ge upp till sex års fängelse. Riskerar näringsförbud.

– Jag accepterar inte gärningsbeskrivningen, jag nekar ju till den. Jag tycker det är stötande. I alla andra länder där personer har gjort tradingförluster så har den personen som har gjort tradingförlusterna varit den som varit åtalad. Här sitter jag som en glad amatör och är supertorsk och försvarar mig inför polisen. Det känns ju jättekonstigt.

Så låter det i ett av Ekobrottsmyndighetens förhör med Mats Qviberg i december 2013 när förhörsledaren försöker reda ut om något brott begåtts i samband med haveriet i HQ.

Finansmannen Mats Qviberg, storägaren och styrelseordförande i HQ, är en av huvudpersonerna i HQ-härvan. Och till förhörsledaren säger Qviberg vidare att han är det största offret i HQ-kraschen. I förhören påpekar han att han blivit lurad och att han i princip inte känner till någonting om hålet iHQ:s balansräkning eller varför redovisningen av tradingportföljen bröt mot redovisningsreglerna.

– Jag känner mig grundlurad, har förlorat väldigt, väldigt mycket pengar, säger Qviberg till förhörsledaren.

Men åklagaren har hållit förhör med ett stort antal inblandade i HQ. Qviberg pekas bland annat ut av styrelsekollegan Curt Lönnström, optionshandlaren Fredrik Crafoord, och vd Mikael König som den riktiga beslutsfattaren i HQ. Det är, enligt uppgifterna, han som ska ha beslutat att bromsa avvecklingen av portföljen och informationsgivningen till marknaden. Skälet som uppges är att Mats Qviberg inte ville skylta med förluster runt 100 miljoner kronor.

**Mats Qviberg var innan **bankkraschen en firad finanskändis. Redan tidigt i sin karriär blev Mats Qviberg korad av affärstidningarna till den smarta stjärnmäklaren, först på SEB, därefter på Carnegie. Sedan blev han finansentreprenör med Sven Hagströmer när de tillsammans byggde ut Hagströmers fondkommission till banken HQ, och senare även investmentbolaget Öresund.

Som ordförande för HQ representerande han inte bara Öresunds intressen, utan också sina egna och sin familjs aktier. Mats Qviberg är känd för att säga vad han tycker och hans kändisskap är spritt långt utanför Stureplan.

Annons
Annons

2 / 5

Dahlbo: "Allt är fel ju!"

**Stefan Dahlbo, tidigare **ordförande i HQ Bank och ledamot i moderbolaget HQ:s styrelse. Åtalas för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri som kan ge upp till sex års fängelse. Riskerar näringsförbud.

– Allt är fel ju! säger Stefan Dahlbo om gärningsmannabeskrivningen som förhörsledaren lägger fram till honom i november 2011.

Helsingborgaren, som läste på Handelshögskolan, började sin karriär i finansbranschen 1983. Efter ett par år på Alfred Berg började Dahlbo i början på 1990-talet att arbeta med Sven Hagströmer och Mats Qviberg.

Dahlbo var under flera års tid vd på HQ, men gick senare över till finansduons investmentbolag Öresund. Dahlbo var dock kvar i HQ Banks styrelse som ordförande. När smällen i HQ kom var han vd i huvudägaren Öresund. Då hade Dahlbo jobbat nära Mats Qviberg i 19 år.

**Dahlbo är vag i förhöret **med förhörsledaren, men på en punkt erkänner han att det fanns en stor värderingsskillnad i HQ:s tradingportfölj. Hålet i balansräkningen var också ett problem som flera nyckelpersoner utöver Dahlbo kände till. Dahlbo kallades nämligen in i december 2009 för att hjälpa till med värderingen av tradingportföljen. Åklagaren frågar om problemet med att det bokförda värdet väsentligt skiljde sig från marknadsvärdet vid den tidpunkten. Dahlbo ger honom rätt.

– Väldigt översiktligt så hade vi det, säger han under förhöret.

Framför allt är det Fredrik Crafoord, den ansvariga optionshandlaren, som vittnar om att Dahlbo haft full information om problemen med att värdera tradingportföljen. Han anger detaljer om ett möte med Dahlbo och HQ:s riskchef. Crafoord bedömer att det var uppenbart att Dahlbo utan problem förstod att det existerade betydande skillnader mellan den av banken tillämpade teoretiska värderingen och en marknadsvärdering.

Annons
Annons

3 / 5

Dyrefors: "Jag säger att dom är konstiga"

Johan Dyrefors, tidigare revisor i HQ och dotterbolaget HQ Bank. Åtalas för medhjälp till grovt svindleri. Riskerar förbud att lämna ekonomiskt biträde.

– Det är inget som hindrar att en styrelse modifierar sitt förslag till vinstutdelning, som stämman ska ta ställning till, men den här informationen fick inte jag inför den dagen och det stör mig, säger Dyrefors i ett förhör med EBM i maj 2012.

2007 blev Johan Dyrefors revisor för HQ. Han har i många år arbetat för KPMG, den revisionsbyrå som hade uppdraget att sköta revisionen för HQ. Dyrefors förhörs på Ekobrottsmyndigheten på Kungsholmen. Han är oförstående till anklagelserna om grovt bokföringsbrott. Det är styrelsen och vd som är ansvarig för årsredovisningen, inte revisorn, påpekar han.

– Det är styrelsen och vd som upprättar och avger årsredovisningen. Mitt ansvar och uppgift i sammanhanget var att vara huvudansvarig revisor för KPMG:s revision av den årsredovisningen, säger Dyrefors till förhörsledaren.

**Det går så långt att **Martin Tidén, chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten, tvingas ned till förhöret för att förklara sina misstankar. Tidén har svårt att argumentera för sina misstankar när det gäller spridningen av årsredovisningen och att revisorn har ett kvalitetsansvar för vad som står i årsredovisningen. Dyrefors viker sig inte och det hela slutar med att anklagelserna mot Dyrefors justeras till medhjälp till grovt svindleri. Däremot backar Dyrefors upp åklagarens misstankar om att prissättningen av tradingportföljen är märklig i slutet på 2009.

– Jag säger att dom är konstiga, tror jag att jag sa. Dom är ju inte rationella, säger Dyrefors.

Förhören med Dyrefors präglas av detaljtolkningar av gällande regelverk för redovisning. Dyrefors blir ofta irriterad över att förhörsledaren inte hänger med.

– Nu blir jag upprörd för att om ni sitter och säger att ni nogsamt innan ni kallar in mig på ett förhör tagit del av Revisorsnämndens prövning och utredning av mig och sedan att ni tagit in två bilagor. Det är oförskämt, säger han vid ett tillfälle.

Genomgående kommer Dyrefors tillbaka till att det är HQ:s styrelse med Mats Qviberg som ordförande och vd Mikael König som ansvarar för vilka siffror som HQ väljer att publicera.

– Den utförda revisionen är utförd enligt god revisionssed och i samband med den har vi inte kommit fram till slutsatsen att det skulle var väsentliga fel i den presenterade årsredovisningen.

Förhörsledaren konstaterar att HQ:s värdering av tradingportföljen var manipulerad och på den punkten håller Dyrefors med.

– Ja den innehöll ju priseffekter som där HQ hade ställt priser som vi runt det här bordet nu inte förstår varför dom är ställda på den nivån. Jag har ingen aning varför dom är ställda på den nivån.

Annons
Annons

4 / 5

König: "Jag vill inte spekulera"

**Mikael König, tidigare vd **för koncernbolaget HQ och HQ Bank, samt ledamot i HQ Bank. Åtalas för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri som kan ge upp till sex års fängelse. Riskerar näringsförbud.

– Nej, jag har inte haft någon anledning att ifrågasätta metodiken.

Däremot är det så att vi förlorade en jävla massa pengar i Q4 2009, det kan man ju diskutera, svarar Mikael König till förhörsledaren när denne frågar om fanns anledning att ifrågasätta bokföringen.

König slutade i maj 2010, strax innan kraschen. Drygt två månader senare, i augusti, föll banken samman. Men det hindrar inte åklagaren från att måla upp den tidigare vd:n Mikael König som en av de fem huvudpersonerna i HQ-härvan. Han är en av de som har vilselett aktieägarna i bankkraschen, enligt åklagaren.

Men Mikael König, i dag 52 år, förnekar all brottsinblandning och skyller i förhör med åklagaren delvis på sina två ordförande, Mats Qviberg, ordförande i HQ AB, och Stefan Dahlbo, ordförande i dotterbolaget HQ Bank. König menar att det faktiskt var han som drev frågan om att banken skulle stänga ner stora delar av tradingportföljen i december 2009.

**När åklagaren frågar varför **det blev så att Mikael König var drivande i frågan svarar han så här:

–Därför att det var mina två ordföranden som inte tyckte det var en bra idé och deras argument för detta, det måste dom få anföra, det vill jag inte spekulera i.

**Mikael König var otippad **som vd för HQ Bank, när han fick frågan av Mats Qviberg i september 2007. Då hade han visserligen varit på HQ i över tio år men sågs inte som något vd-ämne, enligt flera anställda.

Det var den tidigare vd:n Patrik Enblad som hade lockat över König till HQ. De två hade jobbat tillsammans på en storbank i Österrike. När Mikael König tog över kom han närmast från en post som chef för Private Banking och hade då, enligt en del, en stor och närmast osund respekt för Mats Qviberg.

Annons
Annons

5 / 5

Lönnström: "Det är egendomligt"

Curt Lönnström, tidigare ledamot i HQ och HQ Bank, samt ordförande i dess revisionsutskott. Åtalas för grovt bokföringsbrott och grovt svindleri som kan ge upp till sex års fängelse. Riskerar näringsförbud.

– Det låg en ambition att den skulle vara avvecklad i allt väsentligt under 2009, men sedan när vi väl kom mot slutet så var den inte det. Och sedan startade 2010 svagt resultatmässigt i tradingen, säger Lönnström i ett förhör i februari 2012 med EBM.

Curt Lönnström, i år 73, var en av tungviktarna i HQ:s styrelse. Han hade en lång karriär bakom sig som företagsledare och styrelseproffs. Han har jobbat inom Beijersfären, bland annat som vd för börsnoterade Beijer Alma. Han satt i styrelsen för både HQ och HQ Bank och var dessutom ordförande i revisionsutskottet.

**Men trots erfarenheten **framstår han i förhören med åklagaren som anmärkningsvärt oinsatt. Lönnström ingick i den grupp som HQ Bank satte samman våren 2010 och som skulle montera ner den ödesdigra tradingportföljen som i flera år hade övervärderats med miljardbelopp. När man väl stängde portföljen i juli 2010 resulterade det i en brakförlust på 1,2 miljarder kronor.

Den så kallade "edgen" är central i sammanhanget. Det är skillnaden mellan HQ:s egen värdering av tradingportföljen och det faktiska marknadsvärdet av samma portfölj. "Edgen" hade under en längre tid legat på 600-700 miljoner kronor. Men inför bokslutet 2009/2010 minskade den plötsligt till "bara" 280 miljoner kronor. Det fick förhörsledaren att ställa ett antal frågor till Curt Lönnström:

Är det inte rimligt att undersöka varför? Det passar ju så bra i bokslutet då, att den ligger på en acceptabel nivå.

– Jag och styrelsen har inte sett det, svarar Curt Lindström.

Som ordförande i revisionsutskottet då? replikerar förhörsledaren.

– Inte i den egenskapen heller, blir svaret.

Vad tycker du då när du ser det? undrar förhörsledaren.

– Det kan man tycka att det förefaller egendomligt, det håller jag med om, svarar Curt Lindström.

Fotnot: Samtliga texter har tidigare publicerats 10 januari 2015.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons