Annons

Qviberg överklagar del av HQ-domen till hovrätten

Mats Qviberg och ytterligare fyra tidigare HQ-toppar överklagar tingsrättens dom på den enda punkt där de förlorade i tvistemålet, nämligen ett vite på 480 000 kronor. På alla övriga punkter vann topparna det gigantiska målet där de var stämda på 5 miljarder.

Under strecket
Publicerad

Mats Qviberg.

Foto: Lars Pehrson

Mats Qviberg.

Foto: Lars Pehrson
Mats Qviberg.
Mats Qviberg. Foto: Lars Pehrson

När Mats Qviberg före jul friades på alla punkter utom en i tingsrätten sa han att han inte skulle stämma någon, att han aldrig ville sitta i en rättssal igen och att han skulle betala sin del av vitet på 480 000 kronor, om domen vann laga kraft.

”Mitt överklagande är en ren teknisk följd av att HQ AB överklagat, och medför inte att processen blir större. Hade domen däremot inte överklagats, utan vunnit laga kraft, hade jag betalat omedelbart”, e-postar Mats Qviberg.

– I och med att motparten överklagar så riskerar man att lida en rättsförlust om man inte själv överklagar, säger Mats Qvibergs advokat Olle Kullinger.

Vitet på 480 000 härrör från Stockholmsbörsen. Börsens disciplinnämnd ålade HQ AB att betala 480 000 kronor för att ha överträtt redovisningsregler i årsredovisningen för 2009.

Annons
Annons

I tvistemålet fann tingsrätten att Mats Qviberg, Mikael König, Stefan Dahlbo, Curt Lönnström och Thomas Erséus hade agerat oaktsamt ”på ett sätt som stod i strid med bolagets bästa” genom att lägga fram den årsredovisningen. Dessutom fann tingsrätten att revisorn Johan Dyrefors brutit mot god revisionssed genom att underteckna en ren revisionsberättelse i den årsredovisningen.

HQ AB, som alltså förlorade på alla punkter utom en i tingsrätten, överklagade domen den 20 december. Den 2 januari överklagade Stefan Dahlbo. Och precis på deadline för ordinarie överklaganden, den 4 januari, överklagade även Mats Qviberg, Mikael König, Thomas Erséus och Curt Lönnström.

Revisorn Johan Dyrefors och revisionsfirman KPMG ska också överklaga. De överklagar på övertid, under det så kallade anslutningsvadet, fram till 11 januari.

– Antingen överklagar man självständigt eller också på anslutningsvad. Vi har valt att göra det på anslutningsvad, vilket innebär att om motsidan skulle droppa sitt krav så faller också vårt, säger KPMG:s advokat Torgny Wetterberg.

Överklagandet gäller en i sammanhanget liten summa, varför överklagar ni?

– Den saken som är kopplad till den lilla summan rör i mycket samma saker som den stora summan och då vore det konstigt om vi inte överklagade. Det är rent tekniskt, säger han.

Stefan Dahlbo, Curt Lönnström och Thomas Erséus kräver även att hovrätten ser till att HQ AB:s ordförande Christer Sandberg och ombud, liksom HQ AB, ersätter deras rättegångskostnader i tingsrätten.

Eftersom HQ AB förlorade på nästan alla punkter blev börsbolaget tvunget att stå för vinnarnas totala rättegångskostnader på 260 miljoner. Men så mycket pengar hade inte HQ AB, som då endast var ett skal som drev skadeståndsmålet mot sina före detta toppar. Den 22 december försattes bolaget i konkurs och avnoterades från Aktietorget där aktien handlats.

Men, som nämnts, var överklagan då redan inlämnad. Nu kan antingen konkursförvaltaren eller HQ AB, under den styrelse som fram till nyligen ledde bolaget, driva fallet vidare i hovrätten om hovrätten ger prövningstillstånd.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons