Annons

Mats Wickman:13 radhus för rika hotar en av stans mest spännande gator

Remissinstanserna är till för att vägleda politikerna till att fatta välunderbyggda beslut. Men i Stockholms stadshus tycks politikerna ofta strunta i remissvaren och ta beslut i motsatt riktning.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Så här är de nya radhusen på Lundagatan på Södermalm tänkta att se ut.

Foto: Utopia arkitekterBild 1 av 2

De tänkta radhusen på Lundagatan ur en annan vy.

Foto: Utopia arkitekterBild 2 av 2

Så här är de nya radhusen på Lundagatan på Södermalm tänkta att se ut.

Foto: Utopia arkitekterBild 1 av 1
Så här är de nya radhusen på Lundagatan på Södermalm tänkta att se ut.
Så här är de nya radhusen på Lundagatan på Södermalm tänkta att se ut. Foto: Utopia arkitekter

En viktig del av det parlamentariska systemet är remissinstanserna. Dessa vägleder politikerna när de tar sina beslut. Politikerna representerar oss medborgare och ska med utgångspunkt från sitt partis ideologi och remissinstansernas slutsatser besluta i olika frågor.

I själva verket är remissinstanserna en grundpelare bakom den parlamentariska demokratin. Utan remissinstanser kunde parlamentarismen ersättas med folkomröstningar och därför är det så viktigt att våra förtroendevalda noggrant tar del av remissvaren. Politikerna har här möjligheten att fatta väl underbyggda beslut.

Men i Stockholms stad, åtminstone vad gäller stadsbyggnadsfrågor, verkar politikerna ofta strunta i remissinstanserna, vilket resulterar i överklaganden och i värsta fall leder till rivningar, okänsliga tillbyggnader eller onödig exploatering.

Annons
Annons

De tänkta radhusen på Lundagatan ur en annan vy.

Foto: Utopia arkitekterBild 1 av 1

Politikerna gick särintressets, fastighetsägarnas, ärenden, och lät bli att värna allmänintresset, vilket egentligen är de förtroendevaldas skyldighet.

När det gäller till exempel den planerade påbyggnaden på Trygg-Hansa-huset på Kungsholmen och den del av Astoria-fastigheten på Östermalm som rivits borde politikerna i stadsbyggnadsnämnden ha fattat andra beslut om de hade läst remissvaren. De gick särintressets, fastighetsägarnas, ärenden, och lät bli att värna allmänintresset, vilket egentligen är de förtroendevaldas skyldighet.

Ett ärende som snart kommer upp i Stockholms stadsbyggnadsnämnd är planerna på att bebygga slänten mellan nedre och övre Lundagatan på Södermalm med 13 radhus. Remissinstanserna är till nästan hundra procent kritiska. Tummen ner gör Skönhetsrådet, Stockholms stadsmuseum, Södermalms stadsdelsförvaltning och stadsdelsnämnd, Naturskyddsföreningen, Trafikkontoret, Hyresgästföreningen med flera.

De tänkta radhusen på Lundagatan ur en annan vy.
De tänkta radhusen på Lundagatan ur en annan vy. Foto: Utopia arkitekter

Radhusen som planeras vid Lundagatan siktar in sig på ett smalt segment köpare – de allra mest välbeställda – och kan därför inte sägas ha något allmänintresse. Åtskilliga dyra nyproducerade lägenheter i de mer centrala delarna av Stockholm står ännu osålda.

Sverige var ett föregångsland inom funktionalismen och grönområdet som hotas är en del av del av helhetstanken bakom Marmorn.

Annons
Annons

Även Stockholms brandförsvar är negativt inställt till radhusplanerna. De planerade radhusen skulle göra det besvärligt för brandkåren att komma fram till kvarteret Marmorn som ligger vid den övre delen av Lundagatan. Bara det remissvaret borde vara nog för att stoppa radhusplanerna.

Kvarteret Marmorn har högsta skyddsklass – blå, motsvarande byggnadsminne – i Stadsmuseets klassificeringssystem och är en av de tidigaste funktionalistiska miljöerna i Stockholm, skapad av HSB:s grundare Sven Wallander runt 1930. Sverige var ett föregångsland inom funktionalismen och grönområdet som hotas är en del av del av helhetstanken bakom Marmorn. Kvarteret skulle vara omgivet av grönska.

Radhusplanerna hör till den pågående trivialiseringen av Stockholm.

Dessutom fungerar, enligt Naturskyddsföreningen, slänten som ”spridningskorridor” mellan Högalidsparken och Skinnarviksparken. Den korridoren försvinner om de cirka 70 träden, varav flera skyddsvärda ädellövträd, i grönområdet huggs ner. Att värna naturen, även i en stad, borde vara en av samtidens viktigaste frågor.

Radhusplanerna hör till den pågående trivialiseringen av Stockholm. Lundagatan är en av våra mest spännande gator, delad i två nivåer av slänten där berget skjuter ut mellan träden. Att gå här ger en speciell känsla som bidrar till stadens attraktionskraft.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons