Annons

Marie Dahlén:Rakel måste fungera när krisen kommer

Foto: Tomas Oneborg
Under strecket
Publicerad

Ledare | Krisberedskap

I går avslöjade SVT Uppdrag granskning att det fanns stora brister i kommunikationssystemet som användes under släckningsarbetet när skogsbränderna rasade i somras. När informationsutbytet inte fungerar är risken stor att fel insatser görs. Det kan få förödande konsekvenser.

Rakel, Radiokommunikation för effektivare ledning, används av säkerhetsorganisationerna och Räddningstjänsten, till exempel av ambulans, polis och militär. Även staten, regioner och kommuner använder den under kriser. Kommunikationssystemet är byggt för att klara svåra väderförhållanden och elavbrott. Informationen ska även kunna krypteras i systemet så att avlyssning utifrån blir, om inte omöjlig, så svårare. När krisen slår till och räddningsarbete pågår är ett pålitligt Rakel en förutsättning för att räddningsarbetarna kan utföra arbetet effektivt och på rätt plats.

Men under bränderna fick sex av tio brandmän använda sina privata mobiltelefoner för att tala med kollegor och ledningen. Anledningen var att Rakel hade dålig täckning i vissa områden. Att använda sin egen telefon är inte det bästa, eftersom den kan gå sönder i stundens hetta och ansträngning.

Räddningsledaren Johan Szymanski säger i programmet att bristerna gjorde det svårt för ledningen att få in lägesrapporter och att skicka ut information. Det bidrog till onödiga missförstånd: ”Vi fick reda på att personalen behövde hjälp på ett ställe och trodde att de var skadade. Men det visade sig att de mådde bra men behövde hjälp med att ta sig därifrån. Om Rakel hade fungerat hade vi inte behövt larma längs hela kedjan på det sättet som vi gjorde”.

Att Rakel har brister är inget nytt. Redan vid skogsbranden i Västmanland 2014 uppmärksammades tekniska problem i kommunikationssystemet, men trots detta har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som äger systemet, gjort lite åt saken.

Mer måste göras för att garantera att kommunikationen under en kris fungerar. Snabba insatser och välfungerande informationsutbyte kan rädda mark och skog. Men framför allt kan det sätta liv i säkerhet.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons