Annons

Linda Bakkman:Stegräknare minst exakta sättet att mäta kaloriförbränning på

Charlotte Kalla, längdskidåkare,  tränar med pulsmätare. Metoden är relativt pricksäker och billig även för motionärer.
Charlotte Kalla, längdskidåkare, tränar med pulsmätare. Metoden är relativt pricksäker och billig även för motionärer. Foto: Anders Deros/TT

Hur många kalorier gör jag av med under en löptur? I dag finns det många sätt att mäta sin energiförbrukning. Men de flesta som är tillgängliga för ”vanliga” motionärer har tydliga begränsningar.

Under strecket
Publicerad

Gör vi av med fler kalorier om vi tränar före frukost? Bränner en promenad mer fett än en löptur?

Två frågor som jag får ofta och som jag avhandlat i tidigare texter. Men energiförbrukning är egentligen ett väldigt begränsat mått för att utvärdera träning. Konditionsutveckling och ökad styrka är viktigare än hur många kalorier som förbränns, även ur ett hälsoperspektiv. Ensidigt fokus på energi riskerar att resultera i ett osunt förhållningssätt till kost och träning.

Den som pressar sig på löpbandet bara för att förbränna – och sedan kunna stoppa i sig – några extra kcal har dessutom en tuff uppgift framför sig i andra delen av spektrumet: att räkna ut sitt exakta energiintag är ett omfattande och svårt jobb med många felkällor. Precis som SvD tidigare rapporterat menar allt fler forskare och experter att kaloriräkning helt enkelt inte är ett effektivt sätt att uppnå en hållbar viktnedgång.

Trots det kvarstår faktumet att energikostnaden för rörelse, alltså hur mycket vi förbränner genom att röra på oss, är den faktor som i störst utsträckning förklarar skillnader i energiförbrukning mellan individer. Och att kunna mäta hur många kalorier man gör av med har i studier visat sig vara kopplat till ökad motivation för fysisk aktivitet.

Annons
Annons

De flesta verktyg som påstås hjälpa oss att mäta kaloriförbrukning har har dock sina begränsningar.

Här går jag igenom fyra sätt att fastställa energiförbrukning – rankat från mest till minst exakt.

Kalorimetri – forskarnas metod

Kalorimetri är ett mycket exakt, men dyrt och komplicerat, sätt att mäta energiförbrukning. Det finns två olika typer, direkt och indirekt. Båda två begränsas vanligen till laboratorie- och forskningsmiljöer.

Direkt kalorimetri räknar ut energiförbrukningen genom att mäta kroppens värmeavgivning med hjälp av speciella dräkter eller slutna kammare. Vårt muskelarbete står för runt 20–25 procent av energiförbrukningen, resten blir till värme.

Indirekt kalorimetri går istället ut på att studera in- och utandningsluften. En speciell mask mäter syreförbrukning och koldioxidproduktion. Med den här metoden går det också att fastställa om det är fett eller kolhydrat som förbränns.

Pulsmätare – passar för löpning

Klockor, band som fästs över bröstet, ja till och med vissa hörlurar är utrustade med pulsmätare nu för tiden. Tillförlitligheten varierar givetvis mellan olika tillverkare och modeller, men generellt är det här en relativt pricksäker och billig metod för vanliga motionärer. Hjärtfrekvensen ökar proportionerligt med intensitet och syreförbrukning vid måttlig till högintensiv energiförbrukning. Däremot är pulsmätning inte alls ett bra sätt att mäta energiförbrukning vid lågintensiva aktiviteter.

För att skattningen ska bli rättvisande behöver du mata in uppgifter om maxpuls, vilopuls och träningsgrad. Vilken typ av arbete man utför och vilka muskelgrupper man aktiverar kan också påverka resultatet liksom stresspåslag och medicinering. Metoden lämpar sig exempelvis bättre vid löpning än vid styrketräning.

Annons
Annons

Accelerometer – finns i din smartphone

En accelerometer mäter förändring av hastighet i kroppens rörelse, ofta i tre riktningar. Högre acceleration innebär högre intensitet och därmed större energiförbrukning.

Moderna telefoner har ofta en inbyggd accelerometer och det går även att köpa externa modeller som placeras i bältet, runt handleden eller i skon. Studier som jämfört metoden med mer exakta mätsätt har dock funnit begränsningar i de ekvationer som omvandlar accelerometerdata till energiförbrukning. Resultaten ska därför tolkas med viss försiktighet.

Stegräknare – enklast och billigast

En stegräknare är kanske den enklaste och billigaste metoden för att uppskatta energiförbrukning. Stegräknarappar finns till de flesta mobiler och använder sig bland annat av data från telefonens accelerometer. För någon hundralapp eller två kan du köpa en stegräknare att fästa i byxlinningen.

Omräkningen från steg till kalorier sker med hjälp av schablonuppgifter om energiförbrukning. Stegmätare kan vara ett bra sätt att tydliggöra dagliga aktivitet och fungera som motivationshöjare – men någon exakt metod att mäta energiförbrukning är det inte.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons