Annons

”Ramberg missar att kvinnor får sämre chans till karriär”

Vi hade känt stolthet och hopp om Advokatsamfundet hade valt att gå i bräschen för lösningar, åtgärder och nolltolerans i stället för att stå kvar och stampa i något som inte har fungerat. Det skriver 12 jurister i en slutreplik till Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Under strecket
Publicerad

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Foto: Yvonne ÅsellBild 1 av 1

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.

Foto: Yvonne ÅsellBild 1 av 1
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg.
Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg. Foto: Yvonne Åsell

SLUTREPLIK | #MEDVILKENRÄTT

Med anledning av Anne Rambergs replik i SvD den 12 december 2017 på åtta juristers debattartikel i SvD den 11 december 2017 vill vi, ännu fler jurister, anföra följande.

Anne Ramberg vill inte se sambandet mellan sexuella trakasserier och kvinnors sämre karriärmöjligheter. Vi menar att företeelserna uppenbart samverkar. Utvecklingen drivs dock inte framåt om vi fastnar i diskussioner om den semantiska betydelsen av ”manliga strukturer”. Det finns mycket skrivet på ämnet, om Anne Ramberg vill fördjupa sig. Vad som är tydligt och klart är siffrorna; kvinnor är underrepresenterade i advokatkåren men ”överrepresenterade” som offer för sextrakasserier av kollegorna. Advokatsamfundets hittills utförda jämställdhetsarbete har inte ändrat på detta.

Annons
Annons

#metoo-uppropen strömmar in från bransch efter bransch. Uppropet #medvilkenrätt skrevs under av cirka 6 000 kvinnor i juristbranschen. Vi hade känt stolthet och hopp om Advokatsamfundet hade valt att gå i bräschen för lösningar, åtgärder och nolltolerans i stället för att stå kvar och stampa i något som inte har fungerat. Advokatsamfundets uppdrag är bland annat att ”verka för en hög etisk och professionell kvalitet i kåren, tillvarata advokaternas allmänna yrkesintressen och verka för sammanhållning och samförstånd mellan advokaterna”. Då kan man förvänta sig krafttag. Framför allt med tanke på att advokatrollen just går ut på att hävda och försvara den enskildes rätt. Alla advokater och biträdande jurister ska kunna bedriva sina gärningar utan att bli sexuellt utnyttjade eller misskrediterade på grund av kön.

Anne Ramberg tycker att det vore intressant att ta del av konkreta förslag på åtgärder. Det ger vi henne gärna – även om vi visserligen anser att detta egentligen är något som faller inom Advokatsamfundets uppdrag.

Våra förslag är att:

  • Samtliga kurser som Advokatsamfundet anordnar jämställdhetssäkras. Det innebär bland annat att de som undervisar på kurserna ska ha genomgått utbildning om jämställdhet samt ha upplysts om att advokatsamfundet har nolltolerans mot diskriminering och kränkningar av sexuell natur (se nedan). De tre kurserna som krävs för att genomgå advokatexamen är särskilt centrala. Dessa ska innehålla utbildning om jämställdhet och om hur diskriminering uppstår och kan motverkas.
  • Advokatsamfundet utökar sitt utbud av gratiskurser till anställda på advokatbyråer till att omfatta kurser som syftar till att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågor. Därutöver ska en särskild kurs ges till chefer på advokatbyråer, med syfte att öka medvetenheten om hur sexuella trakasserier och diskriminering i yrkeslivet uppstår, hur de kan komma till uttryck och hur de kan undvikas, genom konkreta medel.
  • Advokatsamfundets styrelseledamöter (lokalavdelningarna och huvudstyrelsen), utbildningssektion och kansliet genomgår utbildning om hur diskriminering uppstår och kan motverkas, så att medvetenheten och kompetensen inom organisationen höjs.
  • Advokatsamfundet i ord och handling tydligt kommunicerar och arbetar för att det ska råda nolltolerans mot diskriminering och kränkningar av sexuell natur inom samfundets egen verksamhet (såsom på kurser, möten och tillställningar) och på byråerna. En visselblåsarfunktion införs för hur detta ska hanteras, det vill säga det ska finnas ett sätt att anmäla oegentligheter, utan att behöva till sin överordnade eller HR.
  • Advokatsamfundet undersöker orsaken till att ledamöter lämnar samfundet/yrket.
  • Det sätt som Advokatsamfundet och dess olika underverksamheter drivs på demokratiseras, så att det säkerställs att kansliet och företrädare verkligen representerar ledamöterna och samfundet, och så att ledamöter kan ha större insyn och möjlighet att påverka.
  • Advokatsamfundet anlitar professionell expertis i dessa frågor till dess att kompetensen finns inom samfundets egna organisation.

Pia Björstrand
advokat

Ulrica Dahlberg
advokat

Anette Hansson Ahl
advokat och suppleant i styrelsen i Stockholmsavdelningen av Sveriges advokatsamfund

Carina Holmgren
advokat

Menna Gilbertson
före detta advokat, nu bolagsjurist

Ida Kjos
före detta advokat, nu bolagsjurist

Sofia Berg
före detta advokat, nu chefsjurist

Diana Zetterberg Rogers
advokat

Karin Ahlstedt
advokat

Helena Backlund
advokat

Frida Svensson
biträdande jurist

Kristina Leffler
advokat

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons