Annons

Expert: Då kan nazisternas demonstration avbrytas

Kan polisen stoppa nazisternas demonstration i Göteborg – och vilka gränser sätter lagen för de som deltar?

Ingrid Helmius, expert på offentlig rätt, svarar på sex frågor om vad lagen säger.

Under strecket
Publicerad

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Borlänge på första maj.

Foto: Ulf Palm/TT Bild 1 av 1

1 / 7

Nazistiska Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Borlänge på första maj.
Nazistiska Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Borlänge på första maj. Foto: Ulf Palm/TT

Nazisterna i NMR planerar en demonstration genom Göteborg som sammanfaller med både judiska högtiden jom kippur och bokmässan. De har fått tillstånd till demonstrationen, och stoppades inte heller av polisen när de höll en demonstration utan tillstånd.

Inte heller har lagen om hets mot folkgrupp tillämpats mot personer i demonstrationståg under flaggor med en nazistisk symbol.

Annons
Annons

Bokmässan i Göteborg hålls samtidigt som NMR:s aktion ska hållas.

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

2 / 7

1. Varför har NMR fått rätt att demonstrera?

Bokmässan i Göteborg hålls samtidigt som NMR:s aktion ska hållas.
Bokmässan i Göteborg hålls samtidigt som NMR:s aktion ska hållas. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Polisens beslut att tillåta nazistiska Nordiska motståndsrörelsen, NMR, att demonstrera i Göteborg på lördag – samma dag som judiska jom kippur högtidlighålls och bokmässan pågår – har kritiserats och debatterats.

Enligt grundlagen har alla rätt att mötas och demonstrera. Demonstrationsfriheten kan dock begränsas om det anses nödvändigt för att kunna upprätthålla ordning och säkerhet, med hänsyn till trafiken eller för att motverka en epidemi.

Myndigheten har både möjlighet att avslå en tillståndsansökan helt eller att ge tillstånd men på olika sätt kräva ändringar, till exempel genom att hänvisa demonstrationen till andra platser eller tidpunkter än vad som anges i ansökan.

Oavsett om det handlar om ett avslag eller att demonstrationen villkoras måste myndigheten kunna motivera sitt beslut kopplat till något av de skäl som finns för att neka en demonstration.

– Det kan alltså inte avslås med motivationen ”det är nog bäst så”. Det ska anses nödvändigt, alltså finnas ett tydligt behov för avslaget, säger Ingrid Helmius, universitetslektor och doktorand i offentlig rätt vid Uppsala universitet.

Annons
Annons

Judiska församlingen i Göteborg överklagade NMR:s marschväg.

Foto: Björn Larsson Rosvall/TTBild 1 av 1

3 / 7

Judiska församlingen i Göteborg överklagade NMR:s marschväg.
Judiska församlingen i Göteborg överklagade NMR:s marschväg. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

2. Vad har NMR tillstånd till?

När polisen gav NMR tillståndet att demonstrera var detta förenat med vissa villkor: demonstrationstågets väg ändrades och tiden för demonstrationen kortades.

Efter överklaganden från judiska församlingen i Göteborg, bokmässans värd Svenska mässan och NMR begränsade förvaltningsrätten i Göteborg NMR:s demonstration ytterligare, genom att korta och flytta på färdvägen ännu mer än polisen gjort.

Domstolen angav just hänsyn till ordning och säkerhet som skäl. Förvaltningsrätten pekar bland annat på att demonstrationen äger rum samma dag som bokmässan, då många människor är i rörelse i området, och jom kippur som skäl att ändra på demonstrationstågets väg.

Annons
Annons
Foto: Ulf Palm/TTBild 1 av 1

4 / 7

Foto: Ulf Palm/TT

3. Hur kunde NMR demonstrera utan tillstånd?

I mitten av september genomförde NMR en demonstration i Göteborg utan att ha sökt tillstånd. Polisen agerade inte för att stoppa gruppen.

Rätten att demonstrera regleras i grundlagen och enligt den krävs inget tillstånd. Den som arrangerar en demonstration utan att ha tillstånd bryter dock mot ordningslagen, och därför kan arrangörer av en icke tillståndsgiven demonstration åtalas för det.

– Däremot har de fortfarande rätt att demonstrera enligt grundlagen. Att bryta mot kravet på tillstånd i ordningslagen är i sig ingen grund att upplösa en demonstration, säger Ingrid Helmius.

För att polisen ska kunna avbryta en demonstration, oavsett om den sker med eller utan tillstånd, måste den åtgärden bedömas som nödvändig för att kunna upprätthålla ordning och säkerhet eller någon av de andra anledningarna som finns för att begränsa demonstrationsrätten.

Annons
Annons

NMR:s medlem Pär Öberg har sagt att det är troligt att man kommer att trotsa polisens beslut om en ändring av marschväg.

Foto: TTBild 1 av 1

5 / 7

NMR:s medlem Pär Öberg har sagt att det är troligt att man kommer att trotsa polisens beslut om en ändring av marschväg.
NMR:s medlem Pär Öberg har sagt att det är troligt att man kommer att trotsa polisens beslut om en ändring av marschväg. Foto: TT

4. Vad gäller om NMR inte följer domstolens beslut?

NMR har överklagat förvaltningsrättens beslut till kammarrätten. En medlem i NMR, Pär Öberg, har sagt till TT att organisationen inte kommer att acceptera beskedet om ändrad väg för demonstrationen.

– Man kan tänka sig att vi kommer att trotsa beslutet, säger Pär Öberg till TT.

Om en grupp håller en demonstration efter att ha sökt tillstånd och fått avslag kan polisen upplösa den även om ingen ordningsstörning uppstått.

– Eftersom kraven på att kunna neka tillstånd till en demonstration är så höga tänker man sig att om man fått avslag så har man utgått från att det kommer att störa ordningen så att det kan bli farligt. Då behöver polisen inte vänta in att det blir bråk, utan kan lita på den bedömning som gjordes vid avslaget, säger Ingrid Helmius.

Enligt henne borde samma sak gälla om en demonstration som fått tillstånd men efter att polisen eller domstol krävt vissa begränsningar. Om NMR väljer att gå en annan väg eller en annan tidpunkt än de fått tillstånd till kan polisen, enligt den tolkningen, upplösa demonstrationen.

Lagen är skriven utifrån att man fått avslag på hela demonstrationen, och inte som i fallet med NMR:s demonstration, att de hänvisas till en annan väg än de ville gå.

– Jag tolkar det som att NMR i det här fallet fått avslag på vissa delar, och motiveringen är att den ursprungliga demonstrationen bedömdes kunna störa ordning och säkerhet. Därför borde polisen kunna ingripa om NMR avviker från den väg och de tidpunkter de fått tillstånd för. Men jag kan tänka mig att det finns de som gör en annan tolkning, säger ingrid Helmius.

Annons
Annons
Foto: Ulf Palm/TTBild 1 av 1

6 / 7

Foto: Ulf Palm/TT

5. Kan demonstrationen utgöra hets mot folkgrupp?

Risk för att brottet hets mot folkgrupp ska begås hör inte till de skäl som finns för att inte ge tillstånd till eller att upplösa en demonstration. Däremot kan enskilda individer som deltar i en demonstration misstänkas för hets mot folkgrupp och i så fall gripas och lagföras. Att delta i en demonstration med uttalad nazistisk ideologi räknas i sig inte som hets mot folkgrupp, enligt rådande rättstillämpning.

Däremot kan den som bär symboler eller gör saker som förknippas med nazism, som att bära hakkors eller heila, göra sig skyldig till hets mot folkgrupp, enligt en vägledande dom från Högsta domstolen från 1996.

Då dömdes en man för hets mot folkgrupp bland annat för att ha burit nazistiska symboler. Anledningen till att vissa symboler och ageranden räknas som hets mot folkgrupp är att de i allmänhetens ögon förknippas med nazism.

Justitiekanslern har slagit fast att NMR:s symbol Tyrrunan inte är olaglig. Men Ingrid Helmius anser att en åklagare skulle kunna åtala personer som använder Tyrrunan, eftersom den på senare tid i kommit att förknippas med nazistiska NMR av en bredare allmänhet.

Då skulle fallet sannolikt gå upp i Högsta domstolen och en vägledande dom som skulle reda ut rättsläget, menar Ingrid Helmius.

Annons
Annons

Justitiekanslern har slagit fast att Tyrrunan inte är olaglig.

Foto: Janerik Henriksson/TTBild 1 av 1

7 / 7

Justitiekanslern har slagit fast att Tyrrunan inte är olaglig.
Justitiekanslern har slagit fast att Tyrrunan inte är olaglig. Foto: Janerik Henriksson/TT

6. Vilka symboler kan räknas som nazistiska?

Ett problem med att pröva om en specifik symbol kan anses utgöra hets mot folkgrupp är att nazistiska grupper kan ändra lite på tecknet, vilket kan göra att man snabbt kan hamna i ett läge där det är svårt att avgöra vilka symboler som är tillåtna och inte.

– I och med att symbolen ges ett så stort värde för att avgöra om det är ett brott måste man ha stenkoll i förväg på vad som är brottsligt och inte. Strafflagstiftningen går ut på att man måste kunna veta vad som är brottsligt.

Ingrid Helenius tror dock att Högsta domstolen skulle kunna skriva en dom som kan få ett bredare användningsområde än att bara avgöra om själva Tyrrunan utgör hets mot folkgrupp. Hon pekar på att det inte är själva symbolen i sig som eventuellt kan räknas som brottslig, utan vad den står för.

– Om jag var åklagare skulle jag peka på att den här symbolen är kopplad till NMR, och NMR säger själva att de är nazister. Alla vet därför att den här symbolen är nazistisk, och NMR vill dessutom att den här symbolen ska uppfattas som nazistisk. Jag tycker att det vore värt att pröva, även om det inte går att säga om det skulle leda till en fällande dom.

Polisen i Göteborg har inför NMR:s demonstration gjort en ny rättstolkning som innebär att om demonstrationen sammantaget liknar nazistdemonstrationer under 30- och 40-talen, till exempel om deltagarna marscherar i takt, kan deltagare komma att misstänkas för hets mot folkgrupp.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons