Annons

”Rättsstatens principer ska gälla alla EU-länder”

När mörka krafter flyttar fram positionerna måste demokrater i hela Europa gemensamt ta strid för det som är rätt och riktigt. Därför måste EU genast göra verklighet av den nya lagen som möjliggör att dra in det ekonomiska stödet till medlemsstater som sätter rättsstaten på undantag. Det skriver Europaparlamentariker Christofer Fjellner (M).

Under strecket
Publicerad

Christofer Fjellner (M) har varit parlamentariker i EU i 15 år, och ställer inte upp för omval.

Foto: Fredrik Persson/TTBild 1 av 1

Christofer Fjellner (M) har varit parlamentariker i EU i 15 år, och ställer inte upp för omval.

Foto: Fredrik Persson/TTBild 1 av 1
Christofer Fjellner (M) har varit parlamentariker i EU i 15 år, och ställer inte upp för omval.
Christofer Fjellner (M) har varit parlamentariker i EU i 15 år, och ställer inte upp för omval. Foto: Fredrik Persson/TT

DEBATT | EUROPA

I flera europeiska länder är demokratin och rättsstaten under attack. Den gemensamma nämnaren hos demokratins fiender är inte partifärgen, utan motståndet mot det liberala samhället och de demokratiska värderingarna EU vilar på. Enstaka länder inom unionen ska inte tillåtas att söndra och utmana EU:s integritet.

Polen, Ungern, Slovakien, Malta och Rumänien. På olika sätt undergräver de styrande rättsstaten. Yttrandefriheten naggas i kanten, domstolarna och andra institutioners oberoende utmanas och korruption relativiseras. Gemensamt är inte, trots att så ofta hävdas, partifärgen hos de styrande partierna. Tvärtom är demokratiföraktet färgblint. I Polen och Ungern styr de konservativa, i Slovakien och på Malta socialdemokrater och i Rumänien regerar socialdemokrater och liberaler i koalition.

Annons
Annons

Att alla medlemsstater bekänner sig till grundläggande demokratiska värderingar och fullt ut tillämpar rättsstatens principer är en förutsättning för att EU ska fungera väl och med trovärdighet kunna ställa samma krav på länderna i sin närhet. Det är också vårt ansvar gentemot svenska medborgare att garantera att lagstiftning som vi delar med andra – som har direkt påverkan i Sverige – stiftas av länder som uppfyller grundläggande demokratiska principer.

Vi moderater har kritiserats för att inte på allvar konfrontera det ungerska regeringspartiet Fidesz. Sanningen är dock att vi återkommande kritiserar utvecklingen och betonar att Fidesz inte hör hemma i vår borgerliga partigrupp EPP. Det var därför självklart att stödja en aktivering av det så kallade artikel 7-förfarandet mot Ungern i slutet av förra året. På samma sätt stöttar vi motsvarande process mot Polen.

Artikel 7-förfarandet kan ytterst leda till att ett land förlorar sin rösträtt i EU:s ministerråd. Men vägen dit är lång och komplicerad och de nuvarande processerna har stött på patrull. Det är inte för inte som processen kallas för EU:s atombomb och ibland framstår som ett tomt hot. Det behövs mer direkta och snabba åtgärder för att sätta press på de medlemsstater som bryter mot regelverket och angriper fundamenten i EU-samarbetet.

Förslaget om att utbetalningar från EU:s budget ska kunna minskas eller dras in vid uppenbara brister i rättsstatens principer måste omgående förverkligas. Det handlar inte om att straffa länder som beter sig illa, utan att säkerställa att EU-medel, svenska skattebetalarnas pengar, inte används på fel sätt. Men också om EU:s fortsatta funktionssätt. Om domstolsväsendet upphör att vara oberoende i ett land försvagar det samarbetet i brottsfrågor. Sverige kan inte utlämna en misstänkt brottsling till ett annat EU-land under den europeiska arresteringsordern om det inte går att garantera en rättvis rättegång. Men framförallt handlar det om att värna den värdegemenskap som utgör själva existensberättigandet för EU.

EU-samarbetet bygger på ömsesidigt förtroende. Då kan inte länder som tar emot en stor andel av EU-medlen åsidosätta de grundläggande principer som samarbetet bygger på. På den punkten finns inget utrymme för kompromisser. Då kan EU:s demokratiska krafter inte tiga still, utan måste samfällt försvara EU:s institutioner och regelverk. Hoten mot rättsstaten kommer från alla håll och vi har ett gemensamt ansvar att sopa rent framför egen dörr. Fiender mot den liberala demokratin och rättsstaten finns idag i alla europeiska politiska familjer.

Vi moderater agerar inom vår politiska partigrupp och tar strid när våra systerpartiet kliver över det anständigas gräns. Vi förväntar oss att andra svenska partier agerar med samma kraft mot sin europeiska partivänner. Kampen för demokrati och rättsstat får inte reduceras till partipolitik. Det är viktigare än någonsin.

Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons