Annons

Mårten Schultz:Rättsstaten skadas – nu krävs rannsakning

Foto: Annika Huett/Agent Molly
Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

"Examinera först, ligg sedan!" En äldre professor upprepade ett känt motto bland den juridiska institutionens lärare för några av oss doktorander. Det var skämtsamt menat men hade en underton.

Det var inte ovanligt att juridiklärare blev tillsammans med studenter och även om ingen reagerade på att det i sig var opassande så togs i alla fall jävsfrågan på allvar.

Vad gjorde jag? Jag minns inte, men jag tror att jag skrattade. Jag tror att vi alla skrattade.

Alla som har varit verksamma vid landets juridiska institutioner kan återberätta liknande anekdoter. Om sexism, chauvinism och även övergrepp.

Det här är minnen som kommer över mig när jag med krypande olust läser redogörelserna om sexism och övergrepp från juridikens värld.

På juristutbildningarna finns det större medvetenhet idag. Men det finns mycket kvar att göra där. Även i andra juridiska sektorer, på advokatbyråer och i domstolar.

Sammanställningen väcker många frågor. Som frågan om sambandet mellan sexistiskt språkbruk, könsstereotyper och övergrepp. Eller frågan om förhållandet mellan å ena sidan övergrepp och å andra sidan hierarkiska arbetsplatser där yngre jurister är underställda seniora juristers makt.

Annons
Annons

Och, naturligtvis, frågan hur dessa problem ska motverkas, inte minst redan på juristutbildningen. Här behövs fler undersökningar från både juristernas arbetsgivare och andra, inklusive universiteten, för att få djupare kunskap om hur det egentligen står till med den svenska juristkåren.

Uppenbarligen finns det även behov att på vissa arbetsplatser se över hur medarbetare ska kunna våga berätta om kränkningar utan att behöva oroa sig för att karriären ska ta stryk.

Det har sedan länge förekommit en kritik mot rättssamhället om bristande medvetenhet om könsstrukturer och en överslätande inställning till sexuella kränkningar.

Kritikerna har haft olika utgångspunkter. Bemötandet av brottsoffer i sexualbrottsmål, bevisvärdering i ord-mot-ord-situationer och ersättningsnivåer för kränkning är några återkommande inslag i denna diskussion.

Sammanställningen av de kvinnliga juristernas erfarenheter krokar in i denna kritiska strömning. Det skadar bilden av rättsstaten, vilket i sin tur är ett samhällsproblem.

Not only must justice be done; it must also be seen to be done, sägs det.

Det finns således flera anledningar att ta de sammanställda erfarenheterna på allvar.

Och vi jurister behöver fundera över vad vi accepterar idag på våra arbetsplatser, kanske saker vi till och med skrattar åt, som i morgon kommer att framstå som lika unkna som uppmaningen att ligga med studenter.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons