Annons

Janerik Larsson:Regering på villoväg

Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil.
Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Foto: Thomas Johansson

”När den polska regeringen gick in och ändrade pensionsåldern för domarna i Högsta domstolen tyckte man med rätta att det var fruktansvärt, för då behandlar man inte den dömande makten som oberoende. Det är lite samma sak här. Man struntar i den dömande maktens redan levererade resultat och att den dömande makten ska vara oberoende. Det är kanske dess mest grundläggande funktion i en rättsstat.”

Under strecket
Publicerad

Girion Blomdahl som arbetar med fastighets- och miljörätt på advokatbyrån Setterwalls och som också arbetat som domare och som nu doktorerar nu på Stockholms Universitet formulerar denna kritik i en intressant artikel om hanteringen av Preems utbyggnad av raffinaderiet i Lysekil.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har godkänt Preems utbyggnad men den överklagades och Mark- och miljööverdomstolen tog upp målet. Det var då som regeringen tog över.

Ulf Bjällås är en av Sveriges mest erfarna miljöjurister och var bland annat ordförande i miljööverdomstolen, samt ledde även den parlamentariskt sammansatta Miljöbalkskommittén som utredde förändringar av miljöbalken under åren 1999–2005.

Han konstaterar att det är första gången som en regering tar över en tillåtlighetsprövning så sent i den juridiska processen och ifrågasätter om det överhuvudtaget är möjligt.

– Det finns utrymme för regeringen att ta sig an ett mål av den här arten. Men det är tydligt angivet i Miljöbalken att om det pågår en tillståndsprövning ska regeringen omedelbart lämna besked om att man tar över prövningen. Men det ska ske i den första instansen, alltså i tingsrätten. Att komma in så här i en överdomstol efter att en dom fallit är helt unikt.

I miljödebatten har av och till hörts krav på att diktatur vore det mest praktiska sättet att hantera dessa frågor.

Sverige är alltså på väg i den riktningen.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons