Annons

”Regeringen agerar bara när krisen är ett faktum”

Bevisligen har varken Alliansen eller de rödgröna varit kapabla att bygga upp en effektiv krisberedskap. Det är hög tid att vi ändrar på det, skriver Jimmie Åkesson (SD) angående sommarens bränder.

Under strecket
Publicerad

Brandsläckning i Älvdalen, och till höger SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Foto: Adam Wrafter, Anders Wiklund/TTBild 1 av 1

Brandsläckning i Älvdalen, och till höger SD-ledaren Jimmie Åkesson.

Foto: Adam Wrafter, Anders Wiklund/TTBild 1 av 1
Brandsläckning i Älvdalen, och till höger SD-ledaren Jimmie Åkesson.
Brandsläckning i Älvdalen, och till höger SD-ledaren Jimmie Åkesson. Foto: Adam Wrafter, Anders Wiklund/TT

DEBATT | KRISBEREDSKAP

Sommaren 2018 är en sommar vi kommer att minnas under lång tid framöver. För många är det dock inte det varma och vackra vädret som har stått i fokus, utan de urskillningslösa bränder som har ödelagt stora skogsarealer och tvingat människor från sina hem.

Det är fantastiskt vilka insatser människor har gjort för att bekämpa elden. Yrkeskåren har tillsammans med frivilliga och med stöd från andra länder gjort sitt yttersta för att ta kontroll över situationen och släcka bränderna.

Tyvärr står det samtidigt klart att vår egen regering har gjort allt annat än sitt yttersta. I krissituationer måste medborgarna kunna lita på att Sverige klarar av att lösa de kriser som uppstår. Så är uppenbarligen inte fallet.

I efterhand har regeringen aviserat åtgärder och resurstillskott, men deras agerande är symptomatiskt för deras regeringsår. Inte förrän krisen är ett faktum reagerar man, och den sortens reaktiva arbete är inte ansvarsfullt. Man måste kunna se längre än vad näsan räcker.

Annons
Annons

Det är också mycket märkligt att de inte har gjort mer under sina regeringsår när många fortfarande minns bränderna i Västmanland 2014. Då riktade den dåvarande rödgröna oppositionen svidande kritik mot Sveriges krisberedskap. Att de, trots erfarenheterna från Västmanland, inte har gjort mer är allvarligt. I stället för konkret handling har agerandet stannat vid en följetong av rapporter och utredningar som har resulterat i lite eller ingenting.

Efter krisen i Västmanland tillsatte den dåvarande Alliansregeringen ”Skogsbrandsutredningen”, och ett par år senare tillsatte regeringen Löfvén en ny utredning som resulterade i rapporten ”Ansvar, samverkan, handling”. Efter det tillkom ytterligare ett utredningsuppdrag våren 2017, ”Räddningstjänstutredningen”. Att komplexa problem kräver utredning är givet, men det får heller inte stanna där. Konkreta åtgärder måste också genomföras.

Sveriges befolkning måste kunna lita på att krisberedskapen finns där, alltid. Att regeringen för en tid sedan tillsatte Dan Eliasson som chef för MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, är väldigt talande för deras oansvariga inställning i frågan.

För att uppnå en fullgod generell krisberedskap krävs åtgärder som spänner brett över flera områden. Det kan handla om utökade polisiära och försvarsrelaterade resurser, där Sverigedemokraterna sedan länge driver på för förbättring. Men det kan också handla om åtgärder särskilt kopplade till skogsbränder. Några av de åtgärder vi vill se på det sistnämnda området är:

  • En förstärkning av det förebyggande arbetet genom att ge staten ett större ansvar för kvaliteten hos de kommunala brandförebyggande handlingsprogrammen. Utvärderingen efter skogsbranden 2014 visade att en av de största bristerna var att de kommunala handlingsprogrammen inte fungerade i praktiken.
  • Förbättra kommunernas samarbetsförmåga genom föreskrifter om räddningstjänsternas ledningssystem, personalens arbetskläder, fordon och utrustning. Statens offentliga utredningar påpekar att kommunernas samarbete med andra aktörer skulle ha mycket att vinna på att kommunernas organisationer görs mer enhetliga.
  • Förbättra personalförsörjningen genom att undanta arbetet som deltidsbrandman vid beräkning av arbetslöshetsersättning. Dagens trygghetssystem är inte anpassade för att stödja deltidsbrandmän. Reglerna om deltidsbegränsning tvingar ibland dessa att säga upp sig från tjänsten som deltidsbrandman om de blir arbetslösa.
  • Bygga upp en robust, nationell förmåga att bekämpa skogsbränder från luften. Sverige har de senaste åren gång på gång blivit tvunget att be om hjälp från utlandet med att bekämpa skogsbränder från luften. Vi varken kan eller bör helt förlita oss på att andra länder ska axla ansvaret för katastrofer i Sverige.
  • Och sist men inte minst, vi måste befria MSB från sitt nuvarande ledarskap.

Bevisligen har varken Alliansen eller de rödgröna varit kapabla att bygga upp en effektiv krisberedskap. Det är hög tid att vi ändrar på det. Sverige behöver förändring, och förbättring, på riktigt.

Jimmie Åkesson (SD)
partiledare

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons