Annons

C: Stoppa Gazprom från att hyra Slite hamn

Regeringen ska inte lägga över säkerhetspolitiken i gotlänningarnas knä. Slite hamn är en för Sveriges säkerhet viktigt strategiskt belägen hamn, och Gazprom bör inte få hyra hamnen, skriver Centerpartiets Annie Lööf och Eva Nypelius.

Under strecket
Publicerad

Centerpartiets Annie Lööf skriver att Slite hamn exempelvis kan utses till riksintresse genom att låta Försvarsmakten hyra hamnen.

Foto: Jessica Gow/TT, Sören Andersson/TTBild 1 av 1

Centerpartiets Annie Lööf skriver att Slite hamn exempelvis kan utses till riksintresse genom att låta Försvarsmakten hyra hamnen.

Foto: Jessica Gow/TT, Sören Andersson/TTBild 1 av 1
Centerpartiets Annie Lööf skriver att Slite hamn exempelvis kan utses till riksintresse genom att låta Försvarsmakten hyra hamnen.
Centerpartiets Annie Lööf skriver att Slite hamn exempelvis kan utses till riksintresse genom att låta Försvarsmakten hyra hamnen. Foto: Jessica Gow/TT, Sören Andersson/TT

DEBATT | GOTLAND

Gotland är på många sätt en fantastisk plats. För många människor är det hembygden, för andra ett semesterparadis. Men ön är även en plats av stor militärstrategisk betydelse. Sedan hösten 2016 har vi förstärkt vår militära närvaro på Gotland. Det är välkommet, men mer behövs.

Vi lever i en allt mer osäker omvärld. De ryska aggressionerna har ökat i intensitet. Med kränkningar av såväl baltiskt, finländskt som svenskt luftrum. Ryssland har en mer kraftfull militär kapacitet än tidigare, det konstaterar Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Hybridhot, cyberattacker och desinformation är också vapen som används allt mer frekvent.

Det nya säkerhetsläge som Europa befinner sig i efter Rysslands olagliga annektering av Krim, förpliktigar. Därför vill Centerpartiet se mer pengar till försvaret inom ramen för nästa Försvarsberedning. Men Rysslands agerande måste också få konsekvenser för andra svenska säkerhetspolitiska överväganden. Det gäller exempelvis Nord Stream II och möjligheterna att hyra Slite hamn.

Annons
Annons

I dagarna kommer Region Gotland behandla frågan om det ryska företaget Gazprom ska kunna få hyra hamnen för att dra en ny gasledning. Centerpartiet tror på att beslut ska fattas så nära människor som möjligt, att den lokala nivån ska ha stort inflytande, men när det gäller försvars- och säkerhetspolitiken så måste det vara en nationell angelägenhet. I nuläget kan inte heller den lokala nivån ta hänsyn till säkerhetspolitiska intressen när beslut fattas om hamnen.

Regeringen måste därför ta sitt ansvar och inte lägga över säkerhetspolitiken i gotlänningarnas knä. Slite hamn är en för Sveriges säkerhet viktigt strategiskt belägen hamn. Regeringen måste ge gotlänningarna verktyg som innebär att den lokala nivån kan få stöd när det gäller hur Slite hamn hanteras.

Regeringen måste tydligt markera att det inte är lämpligt att låta företag med tydlig koppling till den ryska regimen hyra hamnen, eller andra strategiskt belägna hamnar, vid byggandet av gasledningar. Detta eftersom Ryssland tidigare använt sina gasledningar som ett politiskt vapen. Gotlänningarna kan exempelvis få regeringens stöd genom att Slite hamn utses till riksintresse eller genom att Försvarsmakten tillåts hyra hamnen. Vilken metod regeringen använder är vi inte bäst lämpade att avgöra, men vi vet att regeringen måste skicka tydliga signaler för att undvika en situation där en för Sverige strategiskt viktig hamn hyrs ut till aggressiv främmande makt.

Det handlar också om att regeringen måste driva frågan på EU-nivå. Arbetet med en gemensam Energiunion är inte i linje med att en ledning för fossil gas dras till Europa. Regeringen måste påpeka att Nord Stream II inte är i Europas intresse. Detta kan ge EU-kommissionen möjlighet att genom europeisk konkurrenslagstiftning agera, inte minst då Gazprom missbrukat sin dominerande marknadsposition genom att ha tagit ut högre priser och på det sättet straffat och belönat olika länder. Alliansen har i riksdagen fått regeringen att driva denna linje på EU-nivå. Det är en linje som regeringen måste fortsätta stå upp för, det går att göra skillnad. South Stream, som skulle dragits i sydöstra Europa, stoppades på detta sätt genom hänvisning till konkurrenslagstiftningen.

När regeringen möter gotländska politiker för att diskutera frågan måste regeringen gå från tveksamhet till tydlighet.

En ökad oro i omvärlden betyder därför att större krav ställs på den svenska regeringen att värna vårt närområde och att stå upp för vår fred, frihet och demokrati. Regeringen behöver visa ledarskap, ta fullt ansvar och inte lägga frågan om Sveriges säkerhet i knät på de gotländska politikerna. Det är därför hög tid att agera.

Annie Lööf (C)

partiledare

Eva Nypelius (C)

distriktsordförande Centerpartiet på Gotland

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons