Annons

”Regeringen gör skyttar och jägare kriminella”

Socialdemokraterna och Miljöpartiet skyller på EU och föreslår att ett stort antal vapenägare kriminaliseras. Moderaterna och Alliansen bör ta ställning emot regeringens förslag om implementering av vapendirektivet, skriver Hugo Selling och Sten Storgärds från Fria Moderata Studentförbundet.

Under strecket
Publicerad
Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 2

Hugo Selling och Sten Storgärds.

Foto: PressbilderBild 2 av 2
Foto: Pontus Lundahl/TTBild 1 av 1
Foto: Pontus Lundahl/TT

DEBATT | VAPENLAGAR

Nu ska det kontroversiella vapendirektivet implementeras i svensk lagstiftning. Regeringen väljer att gå onödigt långt och begränsa det lagliga vapenägandet mer än vad EU kräver. Bland annat vill man införa femårslicenser, licens på vapendelar och placera halvautomatiska vapen i den hårt reglerade kategorin A. Nu hotar regeringen hundratusentals jägare och sportskyttar.

Moderaterna och Alliansen bör ta ställning emot regeringens utredning och stoppa förslaget för att sedan lägga fram ett nytt smartare förslag som håller sig till EU:s miniminivå och försvarar de svenska vapenägarnas rättigheter.

Dåvarande inrikesminister Anders Ygeman (S) och övriga ansvariga förespråkare av skärpningen försäkrade väljarna om att direktivet inte skulle innebära någon som helst försämring för svenska vapenägare. Men förslaget till implementering som regeringens utredare lagt fram går mycket längre än vad som behövs och vad EU kräver. Nu är det upp till bevis för dem som lovat att just detta inte skulle ske.

Annons
Annons

Den lovvärda avsikten, i kölvattnet av terrordåden i Paris, var att strypa tillförseln av vapen till terrorister och kriminella gäng – men kommissionen missade helt eftersom dess förslag enbart siktade på laglydiga vapenägare. Varken IS-terrorister eller gängen i Sveriges förorter använder licenspliktiga jakt- eller sportskyttevapen utan tidigare militära vapen insmugglade från framför allt forna Jugoslavien och Mellersta Östern.

Vid behandlingen av direktivet i EU-parlamentet nyanserades det ursprungliga förslaget på ett förtjänstfullt sätt av svenska europaparlamentariker, däribland Christofer Fjellner och Anna-Maria Corazza Bildt, som genom sin insats lyckades stryka de värsta inskränkningarna från den skrivelse som slutligen klubbades igenom i Europaparlamentet.

Eftersom Sverige redan har så restriktiva regler behövs egentligen inga förändringar av svensk lagstiftning för att implementera vapendirektivet. Det som krävs är ett enkelt förtydligande om att de regler vi redan har uppfyller kraven som EU nu ställer. Så gjorde man när det förra EU-direktivet skulle implementeras i samband med Sveriges inträde i EU. Även då lovade ansvariga politiker väljare att inga inskränkningar i deras rätt att äga vapen kommer att komma från EU.

Det som behöver förtydligas i svensk vapenlagstiftning är att halvautomatiska sportvapen (det vill säga gevär och pistoler) alltid hamnar i kategori B. Vid det tillfälle att ett sådant vapen har ett infört magasin med fler än 10/20 patroner kommer kombinationen av detta vapen med tillhörande magasin placeras i kategori A.

Annons
Annons

Hugo Selling och Sten Storgärds.

Foto: PressbilderBild 1 av 1

EU-direktivet medger målskyttar undantag från strängare regler. Sverige bör därför meddela att den som är medlem i en skytteklubb också har rätt att inneha och använda magasin till de vapen denne har. Om undantaget kopplas till den vapenägande personen – precis som det är tänkt i direktivet – kommer även jägare att kunna omfattas. Detta eftersom många jägare också är med i skytteklubbar för att kunna träna inför jakten.

På detta sätt är EU-direktivet redan kompatibelt med Sveriges långa tradition av starka jakt- och skytteklubbar, vars medlemmar dagligen kollas i brottsregistret, men som förslaget till implementering är formulerat i dag skulle ett stort antal vapenägare kriminaliseras. Detta trots att det inte skulle ha någon som helst påverkan på brottslighet eller terroristers tillgång till vapen. En viktig princip vid rättighetsinskränkningar är att syftet ska uppnås genom åtgärden, något som inte alls sker med detta förslag.

Socialdemokraterna och Miljöpartiets förslag om att införa femårslicenser, tillståndsplikt för magasin och vad regeringen kallar för “avfyrningsmekanismer” är förslag som går längre än vad EU kräver. Det enda vi behöver göra för att följa EU-lagstiftning är att inte göra något alls i det här fallet. Vilket kan vara nog så svårt för våra politiker. Regeringen vill kriminalisera vapenägare men vågar inte stå för det och skyller därför på EU. ”Gold plating” är ett vanligt knep bland politiker som går ut på att förbjuda något och sedan skylla på EU, trots att förbudet kommer från Stockholm och inte Bryssel.

Vi behöver göra mycket mer för att komma åt såväl terrorister som gängen som terroriserar i förorterna. Tullen behöver bland annat utökade befogenhet för att beslagta handgranater och polisen behöver ökade resurser för att kunna upprätthålla tryggheten på våra gator. Men ingen vinner på att laglydiga jägare och sportskyttar förlorar sina rättigheter.

Hugo Selling
ordförande Fria Moderata Studentförbundet

Sten Storgärds
viceordförande Fria Moderata Studentförbundet

Hugo Selling och Sten Storgärds.
Hugo Selling och Sten Storgärds. Foto: Pressbilder
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons