Annons

Regeringen har valt sida – miljön före lastbilarna

Läckta dokument har avslöjat hur två EU-länder, Tyskland och Nederländerna, stretar åt motsatta håll i en för klimatet avgörande fråga: utsläppskrav på tunga transporter. Nu kan SvD berätta att Sveriges regering har valt sida – och stöttar det hårdare förslaget.
Men på tisdagen kan riksdagen sätta stopp för ambitionerna.

Publicerad
Svenska regeringen har valt att följa den hårdare EU-linjen när det gäller utsläpp.
Svenska regeringen har valt att följa den hårdare EU-linjen när det gäller utsläpp. Foto: Tomas Oneborg

Mindre än en vecka återstår innan ministrar från EU:s länder samlas för att välja utsläppsväg för unionens tunga transporter, som står för hela 6 procent av utsläppen från EU – dubbelt så mycket som till exempel flygresandet.

Och, som SvD har berättat, ligger just nu två förslag på bordet. Ett av dem, som enligt läckta dokument har stöd från jätten Tyskland: att utsläppen från nya lastbilar ska minskas med först 15 procent före år 2025 och sedan med 30 procent före år 2030. Förslaget har tagits fram av EU-kommissionen – men har fått kritik för att inte vara tillräckligt ambitiöst.

In träder EU-parlamentet, med ett betydligt tuffare förslag. Utsläppen från lastbilar minskas med först 20 procent före år 2025 och sedan med minst 35 procent före år 2030. Nederländerna, med stor tillverkning av lastbilar, är ett av länderna som ställer sig bakom det förslaget.

Annons

Och nu kan SvD berätta att den svenska regeringen – tvärt emot farhågor från en miljöorganisation i Bryssel, Transport & Environment – ställer sig bakom parlamentets förslag.

I en överläggningspromemoria som SvD har tagit del av skriver regeringen att EU måste höja sina ambitioner på klimatområdet och nå netto-noll utsläpp senast 2050 för att vara i linje med Parisavtalet – och att kraven på de tunga fordonen måste ligga i linje med den ambitionshöjningen.

”Mot bakgrund av detta anser regeringen att målet till år 2025 bör skärpas till 20 procents minskning jämfört med år 2019. Vidare anser regeringen att det indikativa målet till år 2030 bör skärpas till 35 procents minskning jämfört med år 2019, och att det bör gälla tills vidare om det inte aktivt ändras efter översynen år 2022”, skriver regeringen i promemorian.

Nu är dock inte sista ordet sagt i frågan – det formuleras först på tisdagen, när riksdagens EU-nämnd samlas för att slutligen klubba Sveriges linje.

Miljöminister Karolina Skog (MP) vill inte kommentera Sveriges linje innan beslut slutligen är fattat i EU-nämnden. Källor uppger för SvD att det finns en oro för att förslaget kan komma att försvagas under tisdagens möte.

När SvD på söndagen frågade de två stora svenska lastbilstillverkarna – Volvo och Scania – om deras syn på förslagen, indikerade de att de skriver under på att klimatkraven på tunga transporter måste höjas.

Volvo pratar dock om att krav på utsläppsminskningar ”över 30 procent” är realistiska, att jämföra med parlamentets föreslagna 35 procent. Scania nämner inte någon siffra och svarar inte på den direkta frågan om vilken nivå av utsläppsminskning bolaget vill se.

På måndag nästa vecka samlas EU:s ministrar för att bestämma om de ska gå på kommissionens lägre minskningsnivåer eller ställa sig bakom EU-parlamentets högre krav, innan de tre institutionerna går in i slutförhandlingar

Annons
Annons

Svenska regeringen har valt att följa den hårdare EU-linjen när det gäller utsläpp.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons