Annons

”Regeringen kan stoppa hamnkonflikten”

Hamnarbetarförbundet följer inte den svenska arbetsmarknadsmodellen som bygger på ett kollektivavtal för varje bransch och lika villkor för alla anställda. LO och regeringen bör stoppa den utpressning som sker från Hamnarbetarförbundet, skriver Tommy Halén, ledamot i Sveriges Hamnar 2010-2018.

Under strecket
Publicerad

Hamnarbetarförbundets agerande visar på behovet att snabbt få ny lagstiftning på plats, skriver Tommy Halén och menar att regeringen bör agera skyndsamt.

Foto: Privat, Johan Nilsson/TT Bild 1 av 1

Hamnarbetarförbundets agerande visar på behovet att snabbt få ny lagstiftning på plats, skriver Tommy Halén och menar att regeringen bör agera skyndsamt.

Foto: Privat, Johan Nilsson/TT Bild 1 av 1
Hamnarbetarförbundets agerande visar på behovet att snabbt få ny lagstiftning på plats, skriver Tommy Halén och menar att regeringen bör agera skyndsamt.
Hamnarbetarförbundets agerande visar på behovet att snabbt få ny lagstiftning på plats, skriver Tommy Halén och menar att regeringen bör agera skyndsamt. Foto: Privat, Johan Nilsson/TT

DEBATT | HAMNKONFLIKTEN

Stockholm, Helsingborg, Sundsvall, Malmö, Halmstad och Karlshamn är några av de hamnar som nu drabbas hårt av den pågående hamnstrejken. Strejken är en attack mot miljösäkra transporter, en attack mot alla hamnar i Sverige och inte minst en attack mot den svenska modellen.

Sverige Hamnar och flera av deras medlemmar har nu erhållit ett stort antal konfliktvarsel från Hamnarbetarförbundet.

Strejken hotar att slå hårt mot berörda hamnar vilket i sin tur drabbar de företag som skeppar sina varor. I förlängningen drabbas tilltron till sjötransporter som är ett prioriterat transportsätt för att förbättra miljön. Kunder kommer att finna nya transportlösningar vilket även kommer att skada hamnarbetarnas framtida arbete.

Annons
Annons

Hamnarbetarförbundet har vid ett flertal tillfällen erbjudits kollektivavtal jämte det redan befintliga Hamn- och stuveriavtalet som Sveriges Hamnar tecknat med Transportarbetarförbundet. Hamnarbetarförbundet har dock tackat nej till avtalet, avbrutit förhandlingarna och valt att börja strejka.

Vad är då det egentliga problemet? För cirka 45 år sedan fanns det en organisation som den var den fackliga organisationen för hamnarbetare. Det blev osämja och Hamnarbetarförbundet startades vid sidan om Transportarbetarförbundet. Det finns grundläggande skillnader i olika värderingar samt medlemmarnas inflytande i beslutprocessen.

Vid två olika avtal skulle det bli en ”tävling om medlemmarna”. En hamn kan inte ha två fackföreningar som ska konkurrera om högre löner och andra förmåner samt olika arbetstider. Det skulle bli kaos.

I konflikten i Göteborgs hamn uttalades från Hamnarbetarförbundet att striden var vem som skulle bestämma i och om hamnen. För mig är det självklart att det är ägaren till hamnen och ingen annan som bestämmer samt att arbetsgivare och arbetstagare förhandlar om förändringar. Att använda strejk till att uppnå sina syften är utpressning.

Sveriges Hamnar har tecknat avtal med Transportarbetarförbundet och därmed kan man inte teckna avtal med ytterligare en part då det strider mot den svenska modellen. Det är med andra ord inte Sveriges Hamnar som hittat på denna regel men det är Sveriges Hamnar som nu får kritik för att regeln finns.

Det goda samarbetet som fanns mellan olika hamnar och Hamnarbetarförbundet var bra men olagligt.

Annons
Annons

Beroende på konflikten i Göteborg och de beslut som då fattades var Sveriges Hamnar tvungen att sätta samma regel i alla hamnar. Jag förstår att det kan ha retat upp de lokala Hamnarbetarförbunden, då samarbetet mellan hamn och fack varit god – men kritiken ska inte riktas mot Sveriges Hamnar då de följer regelverket.

Sveriges Hamnar har beslutat att lockouta de strejkande Hamnarbetarförbundets medlemmar som en nödvändig försvarsåtgärd. Skälet är bland annat att inte skada relationen med LO-förbundet och det avtal som redan är ingått med dem och som medför att man inte kan teckna ett nytt.

Kollektivavtalet mellan Transportarbetarförbundet och Sveriges Hamnar – Hamn- och stuveriavtalet – är ett av de äldsta på den svenska arbetsmarknaden. En hamn gjorde ett försök med lokala avtal med Hamnarbetarförbundet men fick ett domstolsförfarande med Transportarbetarförbundet och dryga böter som resultat.

Hamnarbetarförbundet följer inte den svenska arbetsmarknadsmodellen som bygger på ett kollektivavtal för varje bransch och lika villkor för alla anställda.

Det avtal som medlarna föreslagit skulle ge Hamnarbetarförbundet facklig status, fulla fackliga rättigheter och förmåner som följer kollektivavtalet.

Arbetsgivare skulle, som är bundna av det för deras bransch gällande kollektivavtal, få skydd mot strejker från andra fackförbund än det kollektivavtalsbärande förbundet.

Hamnarbetarförbundet har konstant vägrat att teckna ett sådant avtal. Hamnarbetarförbundets agerande visar på behovet att snabbt få ny lagstiftning på plats.

Den svenska arbetsmarknadsmodellen har tjänat Sverige väl och vi har inte råd att förlora den modellen och ersätta den med osäkra förutsättningar. Det finns en remiss på ett lagförslag till förändring som ska gälla från och med årsskiftet 2019/2020 där denna konflikt med strejker skulle vara omöjlig.

Det är av stor vikt att nya regeringen färdigställer förslaget så att den snabbt kan tas i riksdagen. Ska vi vänta 11 månader eller ska LO och regeringen redan nu stoppa den utpressning som sker från Hamnarbetarförbundet?

Tommy Halén
ledamot i Sveriges Hamnar 2010-2018 och vd för Trelleborgs hamn 2009-2017

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons