Annons

Regeringen lägger fram ny plan mot hat och hot

Mer kunskap och ökat skydd för journalister, konstnärer och förtroendevalda ska stärka det fria ordet. Det skriver Kulturdepartementet i en ny handlingsplan.

Under strecket
Publicerad

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samtal med SvD:s chefredaktör Fredric Karén under Almedalsveckan.

Foto: Emma-Sofia Olsson / Svenska DagbladetBild 1 av 1

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samtal med SvD:s chefredaktör Fredric Karén under Almedalsveckan.

Foto: Emma-Sofia Olsson / Svenska DagbladetBild 1 av 1
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samtal med SvD:s chefredaktör Fredric Karén under Almedalsveckan.
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i samtal med SvD:s chefredaktör Fredric Karén under Almedalsveckan. Foto: Emma-Sofia Olsson / Svenska Dagbladet

– Samhällsdebatten är luften i demokratins lungor. Hot och hat mot personer som deltar i den offentliga debatten är därför extra allvarligt eftersom det kan leda till att röster och perspektiv tystnar, säger Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande från Kulturdepartementet.

Myndigheten lade i dag fram en plan med syfte att stärka skyddet av förtroendevalda, journalister och konstnärer. I handlingsplanen ”Till det fria ordets försvar” föreslås ett stärkt stöd till utsatta aktörer, fördjupad kunskap om hat och hot och ett breddat internationellt samarbete.

Bland de riktade insatserna ingår att Göteborgs universitet ska vidareutveckla kartläggningen av hot mot journalister, samt att regeringen och Polismyndigheten ska bjuda in medieaktörer till samtal om hur myndighetens arbete gentemot journalister och redaktioner kan utvecklas. Konstnärers stöd ska bland annat ökas genom extra medel till Konstnärsnämnden, som tidigare fått i uppdrag av regeringen att utveckla en guide om hur hat och hot kan hanteras.

Mer medel ges till Brottsofferjouren för att ”utveckla och stärka verksamhetens stöd till enskilda individer som utsätts för hot och hat i samband med att de deltar i det offentliga samtalet”. Samtidigt utökas Brottsförebyggande rådets årliga trygghetsundersökning för att bättre fånga upp näthat. SKL ges utökade medel för att arbeta mot hot och hat riktat mot förtroendevalda.

Regeringen understryker också vikten av internationellt samarbete. Sverige ska fortsätta lyfta frågor om yttrandefrihet i multilaterala samtal, speciellt hot mot kvinnliga journalister, skriver Kulturdepartementet.

I takt med att debattklimatet har blivit hårdare upplever fler aktörer inom politik, kultur och media ökad utsatthet. Enligt en rapport från Göteborgs universitet (2016) hade var tredje journalist utsatts för hot under det senaste året. Myndigheten för Kulturanalys har rapporterat om att var sjätte författare och bildkonstnär hade upplevt hot, skadegörelse, trakasserier, stöld eller våld under samma period.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons