Annons

”Regeringen måste ändra syn på Stockholm”

Den nationella vänsterpolitiken har steg för steg skjutit över ansvaret för exempelvis infrastruktursatsningar och medborgarnas trygghet till kommunerna och Region Stockholm. Men att sätta Stockholmsregionen på undantag drabbar hela Sveriges ekonomi, skriver Irene Svenonius och Kristoffer Tamsons, Moderaterna.

Under strecket
Publicerad

Irene Svenonius och Kristoffer Tamsons.

Foto: SvD Bild 1 av 1

Irene Svenonius och Kristoffer Tamsons.

Foto: SvD Bild 1 av 1
Irene Svenonius och Kristoffer Tamsons.
Irene Svenonius och Kristoffer Tamsons. Foto: SvD

DEBATT | STOCKHOLM

De senaste fyra åren har Sveriges regering tagit Stockholmsregionen för given. Statens satsningar på infrastruktur i vår del av landet har urholkats steg för steg, trots vår snabba befolkningstillväxt. Skatteutjämningen har föreslagits att dubbleras för skattebetalarna i regionen med miljardbelopp, trots att regionens skattebetalare redan betalar mest i landet. Polistätheten är lägst på tio år och otryggheten växer, särskilt i de 25 av 60 utanförskapsområden som finns i vår region.

Här vilar ett extra stort ansvar på några av de nyss utsedda ministrarna – finansminister Magdalena Andersson, infrastrukturminister Tomas Eneroth, justitieminister Morgan Johansson, inrikesminister Mikael Damberg och socialminister Lena Hallengren. Och inte minst på statsminister Stefan Löfven.

Annons
Annons

Stockholmsregionen är Europas snabbast växande huvudstadsregion med 2,3 miljoner invånare. Här skapas hälften av statens skatteintäkter, trots att vi bara utgör en fjärdedel av landets befolkning. Den nya regeringen kan därför inte fortsätta att sätta Stockholmsregionen på undantag.

När Stockholmsregionens tillväxt växlar ned och viktiga investeringar uteblir drabbas hela Sveriges ekonomi. Siffror från Statistiska centralbyrån (SCB) visar att tillväxten i Stockholmsregionen för första gången sedan 2010 är under riksgenomsnittet. Utvecklingen är oroande och riskerar att gå ut över hela landet.

Under förra mandatperioden var tonläget ofta högt mot oss i Stockholm, särskilt när valtaktiska poänger skulle vinnas. Men självkritiken har inte funnits mot den nationella vänsterpolitiken som steg för steg, på område efter område, skjutit över ansvaret till både kommunerna och Region Stockholm. När staten har tagit ett steg tillbaka har andra tagit ett kliv framåt.

Den ökade otryggheten är ett tydligt exempel på detta. I takt med det har blivit färre poliser, fler skjutningar och mer organiserad brottslighet har vi fått öka våra egna insatser för att upprätthålla både trygghet och säkerhet. Det handlar om fler ordningsvakter och väktare i tunnelbanan och kollektivtrafiken, insatser mot klotter och skadegörelse, att bygga akuterna säkrare, utbilda medarbetare i hur de ska hantera hot och våld samt att sätta upp kameror där vi har tillåtelse att göra detta. Det handlar om hundratals miljoner kronor varje år.

Vi använder alla verktyg som står till vårt förfogande. Vi tar tag i otryggheten. Vi ökar investeringarna i regionens infrastruktur när de urvattnas nationellt. Vi effektiviserar våra verksamheter för att kunna använda varje krona till fler bussar, tunnelbanelinjer och kortare vårdköer – och samtidigt ha råd att betala miljarder i skatteutjämning. Nu måste den nya regeringen ta sitt ansvar, göra sitt och göra rätt.

Annons
Annons
  • Statliga investeringar i regionens infrastruktur måste öka.
    Urholkningen av infrastrukturen i Stockholmsregionen måste få ett stopp. Bristerna i vägar och järnvägar påverkar dagligen människors vardag negativt i trängsel, störningar och förseningar. Därtill kostar de samhället över 6 miljarder kronor om året. Trots detta innebär den nationella planen för infrastruktur att investeringarna i Stockholmsregionen nu blir 15 procent lägre än i den tidigare. Samtidigt ökar anslaget till de 21 regionala länsplanerna i landet med 5 procent i snitt, men för Stockholm endast med 3,5 procent.
  • Tryggheten måste återupprättas.
    Att hela regionen är trygg är inte bara viktigt för alla som bor här – det är också avgörande när företag väljer var de ska etablera sig. Vi behöver fler poliser, en särskild polis i kollektivtrafiken och tunnelbanan måste återupprättas och det behövs tuffare lagstiftning mot dem som ger sig på medarbetare som arbetar i samhällsviktiga funktioner.
  • Skatteutjämningen kan inte dras åt hårdare.
    Region Stockholm är den enda regionen i Sverige som betalar skatteutjämning till andra regioner. I ett förslag som presenterades efter valet föreslås vår skatteutjämning att öka med 1,6 miljarder kronor. Avfolkning kostar, men det gör också tillväxt. Därför måste den här regeringen göra om utredningen och landa i andra slutsatser.

Det här tre frågorna, tillsammans med lägre skatter på arbete och bättre kompetensförsörjning till välfärden för att trycka tillbaka personalbristen, särskilt inom vården, kommer vara avgörande de kommande åren.

Vi är övertygade om att det går att vända utvecklingen, men då krävs det också en regering och ministrar som med vilja och kraft tar sig an detta.

Irene Svenonius (M)
regionstyrelsens ordförande Region Stockholm och gruppledare
Kristoffer Tamsons (M)
trafikregionråd och vice gruppledare

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons