Annons

”Regeringen måste hjälpa företagen inför brexit”

Jörgen Warborn.
Jörgen Warborn. Foto: Fredrik Persson/TT

Regeringens vänta-och-se-mentalitet kring brexit riskerar stora värden för svenskt näringsliv och därmed jobb och skatteintäkter, skriver Europaparlamentarikern Jörgen Warborn (M).

Under strecket
Publicerad

DEBATT | BREXIT

En brittisk kraschlandning ut ur EU blir mer trolig för varje dag som går. Oroväckande uttalanden från den nya brittiska premiärministern Boris Johnson och hans kabinett av brexitörer pekar mot att en avtalslös brexit slår till med full kraft 31 oktober. Det här innebär både akuta problem och långsiktiga utmaningar av en skala vi inte har sett i Europa på decennier.

Särskilt stora problem vållar brexit för de europeiska företagen. Bland de svenska exportföretag jag träffar är brexit utan motstycke den största farhågan och då i synnerhet ovissheten om vad som händer när utträdet väl trätt i kraft.

Turbulensen i den brittiska politiken och politikernas oförmåga att enas om en gemensam linje riskerar nu att på allvar förlama handel och utbyte mellan EU och Storbritannien för en överskådlig framtid. EU kommer från första stund att tvingas införa tullkontroller och ta ut tullavgift för varenda vara som korsar kanalen. I redan överbelastade hamnar kommer infarkten vara ett faktum. En lastbil som i dag tar 20 sekunder att köra av färjan kommer nu att ta åtminstone 20 minuter att klarera i tullen. Köerna kommer ringla milsvida från både Dover och Calais. De praktiska problemen som vållas av brexit blir både många och stora. Situationen är allvarlig och kräver handlingskraft här och nu.

Annons
Annons

Inte minst borde regeringen tydligt ta ansvar för att svenska små och medelstora företag får tillgång till information och stöd i den omställning som nu måste göras. Regeringen har tidigare gett Kommerskollegium i uppdrag att genomföra informationsinsatser gentemot näringslivet. Det tyder på att regeringen tycker frågan är viktig och så långt är vi helt överens. Vad som dock är uppenbart är att effekterna av regeringens insatser helt har uteblivit, något som handelsminister Ann Linde (S) bekräftar i DN (2019-07-26), där hon uttrycker stor oro över hur dåligt förberedda svenska företag är för brexit. Fastän regeringens tidigare insatser visat sig vara verkningslösa har inga nya åtgärder vidtagits. Detta trots att det handlar om Europas näst största ekonomi och Sveriges femte största handelspartner, dit vi exporterar för 82 miljarder kronor om året. Regeringens vänta-och-se-mentalitet riskerar stora värden för svenskt näringsliv och därmed jobb och skatteintäkter här hemma. Mycket står alltså på spel.

Som vice gruppledare för EPP i EU-parlamentets handelsutskott kommer jag personligen att arbeta mycket med relationerna till Storbritannien efter brexit. Där kommer jag vara en kraft för att riva handelshinder och för att EU och Storbritannien ska kunna fortsätta ha stort utbyte med varandra – som goda grannar. Det är i EU-politiken som det mesta jobbet kommer behöva göras, men det är fortfarande så att betydande insatser måste till i Sverige för att förbereda vårt eget näringsliv inför de turbulenta tider som väntar efter en avtalslös brexit. Inför den uppgiften kan inte regeringen vara passiv.

Jag vill uppmana handelsminister Ann Linde (S) att snabbt ta fram och genomföra de åtgärder som behövs för att ge svenska företag rimliga förutsättningar att planera för tiden efter brexit. Strategin att vänta och se är alldeles för riskabel i förhållande till de värden som står på spel.

Jörgen Warborn (M)
Europaparlamentariker, vice gruppledare (EPP) i utskottet för internationell handel

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons