Annons

Regeringen sänker Stockholms kostnader

Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholm.
Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholm. Foto: Tomas Oneborg

Stockholms kostnader minskar med 166 miljoner kronor efter att regeringen ändrat i sin proposition om nya villkor i kostnadsutjämningen.

– Regeringen har gjort avsteg från den ursprungliga propositionen, säger Måns Norberg, ansvarig för ekonomisk analys på SKL.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Statsminister Stefan Löfven lovade i sitt sommartal att regeringen skulle skynda på förslaget att revidera kostnadsutjämningssystemet mellan kommunerna för att på så sätt omfördela resurser från stad till landsbygd.

Ambitionen väckte ett ramaskri från Stockholms finansregionråd Irene Svenonius (M) som flera gånger påtalat det orättvisa i att Stockholmsregionen (landstinget), när systemet är fullt utbyggt 2023, ska betala 2,6 miljarder kronor mer per år än i dag till övriga regioner.

Hennes kollega i Stockholms stad, finansborgarrådet Anna König Jerlmyr (M), sällade sig till kritiken i förra veckan och använde utjämningssystemet som ett argument för att det inte går att sänka skatten för stockholmarna:

Det går inte att sänka skatten ytterligare. Vi behöver fokusera på att få regeringen att förstå att det är ohållbart att Stockholm betalar så mycket, sade hon till SvD.

Men regeringen har reviderat sin proposition, baserat på Statistiska Centralbyråns grundmaterial. Det innebär att Stockholms stad får betala mindre än vad som tidigare prognostiserats. Det har SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) räknat ut.

Annons
Annons

– Regeringen har gjort avsteg från den ursprungliga propositionen, säger Måns Norberg, ansvarig för ekonomisk analys på SKL.

Regeringskansliet skriver på hemsidan att ”vissa förändringar och genomgående uppdateringar genomförs för att systemet i högre grad ska beakta strukturella behovs- och kostnadsskillnader”.

I kostnadsutjämningen för kommuner föreslår propositionen från finansdepartementet ”tre nya delmodeller för
kommunal vuxenutbildning, infrastruktur och skydd respektive verksamhetsövergripande kostnader”.

Bland annat får variabeln tätortsbefolkning tyngre vikt, varpå storstäderna får ett förbättrat utfall.

– Förenklat talat skalas social problematik i stora befolkningsområden upp. Även Göteborgs kommun blir en vinnare, berättar Måns Norberg.

För Stockholms kommun innebär det att kostnaden som i SKL:s tidigare prognos beräknades till 763,3 miljoner kronor, istället beräknas uppgå till 597,0 miljoner för 2020en kostnadsminskning på 166,3 miljoner.

Den grönblå majoriteten i stadshuset har således anledning att jubla istället för att deppa när man på en presskonferens på onsdagen presenterar budgeten för 2020.

– Det är möjligt att man utifrån en bild av offentligheten blandat ihop hur villkoren blir för regioner respektive kommuner, men det är två fristående system som är svåra att jämföra, tillägger Måns Norberg.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Omröstningen i riksdagen är satt till den 20 november.

– Eftersom det är regeringens förslag räknar jag med att det går igenom, säger Måns Norberg.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons