Annons

Regeringen till Svenskt Näringsliv: Låg debattnivå

Civilminister Ardalan Shekarabi sågar Svenskt Näringslivs debattartikel om vinster i välfärden. Låg debattnivå och fylld av sakfel är ministerns kommentar om artikeln.

Under strecket
Publicerad

”Man kan gärna kritisera förslaget, men det är bekymmersamt när man gömmer sig bakom en rättslig argumentation som dessutom bygger på felaktiga påståenden”, säger civilminster Ardalan Shekarabi (S).

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1

”Man kan gärna kritisera förslaget, men det är bekymmersamt när man gömmer sig bakom en rättslig argumentation som dessutom bygger på felaktiga påståenden”, säger civilminster Ardalan Shekarabi (S).

Foto: Fredrik Sandberg/TTBild 1 av 1
”Man kan gärna kritisera förslaget, men det är bekymmersamt när man gömmer sig bakom en rättslig argumentation som dessutom bygger på felaktiga påståenden”, säger civilminster Ardalan Shekarabi (S).
”Man kan gärna kritisera förslaget, men det är bekymmersamt när man gömmer sig bakom en rättslig argumentation som dessutom bygger på felaktiga påståenden”, säger civilminster Ardalan Shekarabi (S). Foto: Fredrik Sandberg/TT

Det var i en debattartikel på SvD.se den 23 januari som Svenskt Näringsliv hävdade att regeringens förslag om vinstbegränsningar i välfärden bryter mot svensk lag och EU-rätt på en rad punkter. Dessutom anser arbetsgivarorganisationen att utredningen helt missar frågan om näringsfrihet.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) tillbakavisar bestämt kritiken:

– Jag har respekt för att man kan tycka olika i den här frågan, men att påstå att frågorna inte har berörts i utredningen eller lagrådsremissen är direkt felaktigt, säger civilminister Ardalan Shekarabi.

– Man kan gärna kritisera förslaget, men det är bekymmersamt när man gömmer sig bakom en rättslig argumentation som dessutom bygger på felaktiga påståenden. Jag hör också argument som att detta skulle vara ett införande av Sovjetkommunism. Då blir jag rädd för tonen i samhällsdebatten.

Annons
Annons

Enligt Ardalan Shekarabi är det fel att regeringens förslag inskränker företagens rätt att tjäna pengar, i vart fall strider förslaget inte mot svensk lag eller EU-rätten.

– Vi talar ju inte om ett regelverk som gäller alla bolag generellt, utan bara om den offentliga välfärdsverksamheten. Det här lagförslaget gäller inte ens de här bolagen generellt, utan bara den del av deras verksamhet där de tar emot skattemedel för att bedriva välfärdsverksamheter.

Men förslaget innebär att de företag som vill få tillstånd att bedriva verksamheten måste acceptera en lägre vinst.

Är inte det samma sak, att inskränka vinst och villkora tillstånd med en viss vinstnivå?

– Det som föreslås är att inom den del av verksamheten där du mottar skattemedel för att bedriva offentligt reglerad och finansierad verksamhet, så gör du ett antal åtaganden.

Vilken är då skillnaden mellan vinstbegränsning och ett åtagande om att acceptera en lägre vinst?

– Det handlar om att ett krav uppställs i samband med att man tar emot offentliga medel, att man i den delen av sin verksamhet ska uppfylla vissa kriterier.

Men för många företag, till exempel skolkoncerner, kommer reglerna att gälla hela deras verksamhet.

Är inte det en vinstbegränsning för hela deras verksamhet?

– Ja, på den del av verksamheten där man tar emot offentliga medel. Om man bara har verksamhet som drivs inom den offentliga sfären med mottagande av skattemedel, då har man att följa de krav som gäller.

Det har funnits en del kritik mot att utredningen innehöll förslag som kunde strida mot svensk lag och EU-rätt.

Anser du att ni har rättat till sådana problem i lagrådsremissen?

– Vi har i lagrådsremissen utvecklad de resonemang där det finns ett behov av det. Vi har också gjort en del justeringar, bland annat med regelverket om det vi kallar golv. Men vi delar utredningens bedömning att de förslag som läggs fram är förenliga med svensk grundlag och med europeisk rätt.

Är du orolig inför behandlingen i lagrådet?

– Lagrådet följer sitt uppdrag att kritiskt granska lagförslaget. Men vår bedömning är att det är förenligt med svensk grundlag att uppställa de här typen av krav.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons