Annons

”Regeringen sviker – vi gör vad vi kan mot terrorister”

Det är inte på kommunal nivå som vi löser landets förmåga att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet. Rikspolitiken bär här ett tungt ansvar för den allvarliga säkerhetssituation som Sverige nu har försatts i med IS-återvändarna, skriver Anna König Jerlmyr (M), finansborgarråd i Stockholm.

Under strecket
Publicerad

Som Stockholms finansborgarråd kommer jag att använda alla de verktyg som står mig till buds för att säkra stockholmarnas trygghet i denna nya situation, skriver Anna König Jerlmyr.

Foto: Christine Olsson/TT, AP Bild 1 av 1

Som Stockholms finansborgarråd kommer jag att använda alla de verktyg som står mig till buds för att säkra stockholmarnas trygghet i denna nya situation, skriver Anna König Jerlmyr.

Foto: Christine Olsson/TT, AP Bild 1 av 1
Som Stockholms finansborgarråd kommer jag att använda alla de verktyg som står mig till buds för att säkra stockholmarnas trygghet i denna nya situation, skriver Anna König Jerlmyr.
Som Stockholms finansborgarråd kommer jag att använda alla de verktyg som står mig till buds för att säkra stockholmarnas trygghet i denna nya situation, skriver Anna König Jerlmyr. Foto: Christine Olsson/TT, AP

DEBATT | IS-ÅTERVÄNDARNA

Allt fler svenska medborgare som valt att ansluta sig till Islamiska Staten söker sig nu tillbaka till Sverige. Det handlar om en rörelse som har folkmordet som sin själva grundidé, och vars systematiska användande av terror, tortyr och slaveri placerar IS bland världshistoriens grymmaste rörelser.

Dessa människor utgör en betydande säkerhetsrisk i Sverige. Trots detta saknar Sverige som enda EU-land lagstiftning som kriminaliserar samröre med terrororganisationer. Rikspolitiken bär här ett tungt ansvar för den allvarliga säkerhetssituation som Sverige därmed har försatts i.

Som Stockholms finansborgarråd kommer jag att använda alla de verktyg som står mig till buds för att säkra stockholmarnas trygghet i denna nya situation. Sedan mitt tillträdde hösten 2018 har staden bedrivit ett intensivt arbete, vars huvudsakliga syfte är att skydda medborgarna mot terrorangrepp i huvudstaden.

Annons
Annons

Vi tillser nu att varje stadsdel gör grundliga undersökningar och tecknar detaljerade lägesbilder av extremism i respektive område, vilka ytterligare kompletterar polisens kartläggningar. Vi har en grupp som tillsammans med Säpo har i uppgift att stärka stadens yttre skydd mot terrorangrepp. Vi har stärkt vårt samarbete med Stockholmspolisen, vilket bland annat innebär informationsutbyte om personer med kopplingar till extremism.

Tillsammans med polisen genomför vi en omfattande satsning på fler kameror i staden. Vi utbildar våra befintliga och kommande ordningsvakter i krishantering, och staden har tillsett att de även genomgår en särskild tilläggsutbildning för terrorangrepp.

Staden stärker också tjänstemännens kunskap om och förmåga att hantera extremism. Vi utformar ett råd bestående av nationella experter som ska agera som stödfunktion till anställda i staden. På samma sätt arbetar vi fram stadsövergripande instruktioner för hur tjänstemän ska agera när de påträffar personer eller föreningar med kopplingar till extremism.

Vi arbetar med nya rutiner för att frånta extremister plattformar för att kunna sprida sina budskap. Under den S-ledda majoriteten upplät staden lokaler till föreningar med kopplingar till extremism. Här kan nämnas Folkets hus i Rinkeby, som hyrdes ut för ett möte där grundaren för högerextrema turkiska Grå vargarna hyllades. Detta är oförsvarligt.

Vi har därför infört ett nytt regelverk som innebär att information ska inhämtas vid förfrågningar om att hyra lokal, nya föreskrifter klargör hur handläggare ska agera vid misstanke om oegentligheter och avtal för uthyrning villkoras med oanmälda inspektioner från stadens sida.

Annons
Annons

Sammantaget har staden sedan hösten 2018 upprättat det mest omfattande program mot våldsbejakande extremism som Stockholm någonsin har haft.

Utöver detta har staden stärkt socialtjänstens beredskap inför problem relaterade till våldsbejakande extremism, bland annat genom tillsättandet av en särskild grupp som arbetar stadsövergripande och uteslutande med uppgiften.

För undvikande av missförstånd: Det rör sig inte om någon stödverksamhet för att tala terrorister tillrätta. Den tidigare majoritetens program – som bland annat innehöll skrivelser om boende och körkort – är ett minne blott. IS-terrorister som lever i Stockholm ska utredas för brott – det är Säpos och åklagares uppgift.

En seriös debatt och ett verkligt arbete mot våldsbejakande extremism börjar och slutar med vad vi i Sverige har för verktyg och resurser för att kunna skydda svenskar från terrorattentat. När regeringen brister på denna nivå hamnar problemen hos kommunerna. Så är det med frågan om våldsbejakande extremism, och så är det i frågan om utbredd otrygghet och grov brottslighet. Problem som kommuner tvingas hantera, men utan nödvändiga redskap.

I Stockholm finns den politiska viljan. Vi tillsätter resurser och arbetar mycket intensivt. Men situationen är ohållbar. Det är inte på kommunal nivå som vi löser strukturella brister i landets förmåga att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet. Tills dess att regeringen tar sitt ansvar, gör jag å Stockholms vägnar allt jag kan med de medel som står mig till buds.

Anna König Jerlmyr (M)
finansborgarråd i Stockholm

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons