Annons

”Regeringens tankevurpa utförsäkrar helt Jämtland”

Längre vårdköer, fler och längre sjukskrivningar samt försämrad tillväxt för företag som behöver friska och produktiva medarbetare. Det blir resultatet av den föreslagna förmånsskatten på sjukvårdsförsäkringar, skriver Frans Lindelöw, vd för Skandia.

Under strecket
Publicerad

Frans Lindelöw

Foto: pressbild Bild 1 av 2
Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 2 av 2

Frans Lindelöw

Foto: pressbild Bild 1 av 2
Foto: Pontus Lundahl/TT Bild 2 av 2
1/2

Frans Lindelöw

Foto: pressbild
2/2
Foto: Pontus Lundahl/TT

DEBATT | FÖRMÅNSBESKATTNING

I dag är det världshälsodagen för psykisk hälsa. Det är en dag som tål att uppmärksammas i takt med att den psykiska ohälsan ökat kraftigt de senaste åren. En Novus-undersökning som Skandia låtit göra visar att stress är det absolut största hälsoproblemet i Sverige i dag. Varannan vuxen uppger att de har någon hälsoutmaning kopplad till psykisk ohälsa. Så många som en av fem kämpar med nedstämdhet och depression.

Den ökade psykiska ohälsan har också inneburit fler och längre sjukskrivningar totalt sett. Ökningen sker både bland unga och gamla. För att bryta den trenden krävs kraftfulla insatser från flera håll, både från det offentliga och från arbetsgivarhåll. För att få ner sjuktalen behövs arbetsgivare som vill arbeta med att förebygga ohälsa. Men det räcker inte. Tyvärr har politiken misslyckats då den offentliga vården inte kan erbjuda samtalsterapi och vård i den utsträckning som behövs vid diagnoser relaterade till psykisk ohälsa.

När det gäller psykisk ohälsa har sjukvårdsförsäkringar därför fyllt en viktig lucka för att undvika och förkorta sjukskrivningar. Det handlar både om tidiga insatser med samtalsstöd som bara är ett telefonsamtal bort såväl som mer avancerad specialistvård i rätt tid. Idag får ungefär en halv miljon svenskar, från alla inkomstgrupper, en sjukvårdsförsäkring betald via sin arbetsgivare. Det är arbetsgivare som vill ta ett större ansvar för att hålla sina anställda friska och produktiva i sitt arbete. Från Skandias sida har vi på tio år tillsammans med våra kunder kunnat se halveringar av den totala sjukfrånvaron hos de som använder våra försäkringar.

Annons
Annons

Detta vill regeringen nu sätta krokben för. Från den 1 juli 2018 har man tänkt sig införa förmånsbeskattning för de individer som får sin försäkring betald av en arbetsgivare. Den genomsnittliga kostnaden för en sjukvårdsförsäkring uppgick 2016 till 5200 kronor per år. Förslaget kommer i normalfallet att innebära en skattehöjning för individen på mellan 1 600 kronor och 3 000 kronor per år.

Regeringen skriver själva att en av fyra av de som har sjukvårdsförsäkring i dagsläget, det vill säga 120 000 personer, väntas avstå försäkring om skatten införs. Det innebär att den offentliga vården som redan är hårt ansatt med långa väntetider och växande vårdköer ska få ännu mer att göra. Över en natt riskerar landstings-Sverige att belastas med lika många nya patienter som i dag finns i Jämtland. Ska man tro regeringens egen konsekvensanalys av förslaget så kommer dock de långa köerna och den upplevda svårigheten att få tillgång till den offentliga vården göra att man helt enkelt inte kommer att söka sig dit.

Det är en märklig logik och anmärkningsvärt att regeringen väljer att gömma undan över 120 000 personer genom att hävda att deras vårdbehov i princip är obefintligt och att den offentliga vården därmed inte skulle påverkas. Tvärtom får vi förutsätta att den – i sammanhanget - blygsamma skatteintäkten om cirka 1 miljard kronor kommer att ätas upp av ett inflöde av patienter som tidigare vårdats utanför den offentliga vården.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) påstår att det är en av hennes högst prioriterade frågor att få ner sjuktalen och korta vårdköerna. I samma andetag lyfter man arbetsgivarnas viktiga roll och ökade ansvar för frågan. Därför är det så besynnerligt att man samtidigt lägger ett förslag som driver hundratusentals nya patienter till den offentliga vården – utan att över huvudtaget tro att det kommer få någon effekt.

Skatten kommer att ge längre vårdköer, fler och längre sjukskrivningar samt försämra tillväxten för företag som behöver friska och produktiva medarbetare. Den föreslagna förmånsbeskattningen av sjukvårdsförsäkring är inget annat än en samhällsekonomisk tankevurpa som riksdagen borde stoppa.

Frans Lindelöw

vd, Skandia

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons