Annons

De flesta inskrivna i Stockholm är män

Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm.
Björn Eriksson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm. Foto: Anders Wiklund/TT

I Region Stockholm syns en ljusning gällande coronaläget. Men hälso- och sjukvårdsdirektör Björn Eriksson uppmanar stockholmare att fortsatt följa rekommendationerna.

– Att vi nu ser en ljusglimt betyder inte att det är läge att sluta hålla avstånd, säger han vid en pressträff.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Antalet patienter som intensivvårdas för covid-19 ökar inte i nuläget.

Foto: Anders Wiklund/TT

Vid en pressträff på måndagen presenterar Region Stockholm för första gången ålder och kön för covid-19-patienter som skrivs in respektive ut från sjukhusen. Regionen ger även råd till länets invånare samt en bild av läget i kollektivtrafiken med anledning av viruset.

Björn Eriksson inleder pressträffen och beskriver coronaläget i regionen. Antalet bekräftade och nyinskrivna i Region Stockholm har legat stadigt på en hög nivå under de senaste fyra veckorna.

– Det är full storm och full styrka på vindhastigheten just nu.

Men samtidigt syns en ljusning, säger han. De senaste två veckorna har antalet avlidna avtagit. Samtidigt har antalet utskrivna per vecka ökat och antalet inskrivna minskat, visar nya siffror från regionen.

Region Stockholms data över personer med covid-19
Statistik från den 19 mars till den 2 maj.

1 500

1 428

Avlidna ackumulerat

Sjukhusvårdade per dag

1 000

955

500

Intensivårdade per dag

193

0

Mars

April

Maj

Trots det uppmanar han alla stockholmare att fortsätta som tidigare med att hålla avstånd, stanna hemma om man känner sig det minsta sjuk och vara noga med att tvätta händerna.

– Att vi nu ser en ljusglimt betyder inte att det är läge att sluta hålla avstånd.

Annons
Annons

Antalet patienter som intensivvårdas för covid-19 ökar inte i nuläget.

Foto: Anders Wiklund/TT

Antalet avlidna är fortsatt på en hög nivå, fortsätter han.

– Man ser också att vi är uppe på mycket höga siffror.

Siffror för 2 maj visar att totalt 955 patienter sjukhusvårdas för covid-19. 193 patienter intensivvårdas. För att kurvan ska plattas ned helt krävs att alla fortsatt följer restriktionerna noga.

Ju fortare vi får ner kurvan desto snabbare kan vi återgå till ett normalt liv.

Även vad gäller intensivvården kan man se att kurvan är på väg att plattas ut något, säger Eriksson.

Antalet patienter som intensivvårdas för covid-19 ökar inte i nuläget.
Antalet patienter som intensivvårdas för covid-19 ökar inte i nuläget. Foto: Anders Wiklund/TT

Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef vid trafikförvaltningen tar vid och presenterar läget för kollektivtrafiken i Stockholm.

– Stockholmarna har i hög grad hörsammat uppmaningen om att inte åka kollektivt, säger hon.

– Stockholmarna ska ha ett stort tack för att ha hörsammat uppmaningen.

Detta är en speciell situation och det gäller att hålla i och hålla ut, säger hon.

– Ska vi klara detta måste vi fortsätta att hjälpas åt, stockholmare måste fortsätta att åka kollek bara när vi måste, säger hon.

Man har sett en nedgång gällande mängden som söker för akut vård.

– För en rad sjukdomstillstånd är det mycket viktigt att söka vård om man behöver det, säger Björn Eriksson.

Exempelvis är det mycket viktigt att man söker vård vid bröstsmärtor, fortsätter han.

– Skadan blir mindre om ni söker i tid, är min uppmaning.

Annons
Annons

Han redovisar siffror över ålder och kön för de covid-19-patienter som skrivits in respektive ut från sjukhusen.

 
Kön- och åldersfördelning
Patienter i slutenvård med covid-19

Av de som skrivits in i slutenvård för covid-19 är andelen kvinnor 41 procent och män 59 procent. För utskrivna från slutenvård ser det ut på liknande sätt: 42 procent är kvinnor och 58 procent är män.

Medelvårdtiden för patienter som behandlas för covid-19 i slutenvård är för närvarande sju dagar, enligt Region Stockholm.

Den åldersgrupp med högst andel utskrivna covid-19-patienter är 20–29-åringar, där har drygt 90 procent skrivits ut. Åldersgruppen 90+ har samtidigt störst andel inskrivningar.

– Det här är en allvarligare sjukdom när man är äldre, konstaterar Eriksson.

Men ingen går säker, understryker han. Även om kurvan ser ut att plattas ut något är det inte läge att återgå till en normal vardag för någon, upprepar Eriksson.

– Vi kan behöva vänta i månader innan detta normaliseras, därför viktigt att vi håller i och håller ut.

På en fråga om hur stockholmare ska tänka kring semesterplaner svarar Eriksson:

– Min uppmaning till de som planerar sin semester är att de inte ska resa så långt och planera en semester i närmiljön med så få som möjligt.

Finansregionråd Irene Svenonius (M) kommenterar de nya siffrorna. I ett mejl till SvD skriver hon:

”Att så många covidpatienter blir bättre och kan skrivas ut från sjukvården är otroligt glädjande och det är tack vare våra medarbetare som har hög kompetens och gör ett fantastiskt jobb under tuffa förhållanden.”

Men det är för tidigt att blåsa faran över, menar hon.

”De uppoffringar i vardagen som vi alla tvingas göra kanske börjar kännas lite jobbiga, men de är helt och hållet nödvändiga för att de som sliter i främsta ledet ska orka hela vägen”, skriver Svenonius.

Måndagens siffror från Region Stockholm visar att ytterligare 503 personer har konstaterats smittade av covid-19 under perioden 1–4 maj.

Total finns nu 8 536 bekräftade fall av covid-19 i länet. Av dessa är 1 806 personer provtagna på ett särskilt boende för äldre, SÄBO.

Hittills har 1 463 personer avlidit i länet, och av dessa har 669 personer provtagits på ett SÄBO.

Viss eftersläpning i inrapporteringen kan finnas, på grund av flera helgdagar i följd.

Siffrorna visar också att 953 patienter med covid-19 får sjukvård i länet, varav 192 av dessa vårdas i intensivvård.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons