Annons

Region Stockholm utlovar fast läkare

Foto: Isabell Höjman/TT

Från slutet av 2021 ska alla stockholmare kunna kräva en fast namngiven läkarkontakt. Får man inte det riskerar vårdcentralerna sanktioner.

Under strecket
Publicerad

Ända sedan husläkarreformen på 1990-talet har den politiska tanken varit att alla ska ha sin egen husläkare som man alltid kan vända sig till. Men det har aldrig fungerat och det har heller aldrig varit något bindande löfte från politikerna att man ska ha en namngiven läkare vid alla vårdkontakter.

I Region Stockholm har det i flera år varit meningen att alla som vill också ska få en egen läkare. Men i praktiken har det varit frivilligt för vårdcentralerna att uppfylla löftet. De har kunnat lista patienten antingen hos en specifik läkare eller på vårdcentralen som sedan erbjuder den läkare som råkar vara ledig.

Men enligt den primärvårdssatsning som snart ska klubbas i Region Stockholm blir det nu en skärpning av patienternas rättigheter. De ska kunna ställa krav på att få en namngiven egen läkare samtidigt som vårdcentraler får en skyldighet att fixa det.

– Nu ska det bli av. Vi får använda både piska och morot för att se till att det införs i slutet av nästa år, säger sjukvårdsregionrådet Anna Starbrink (L).

I dag finns ingen officiell statistik på hur många som har en egen läkare i Stockholmsregionen. Det enda man vet är att mer än två tredjedelar av 65-åringarna ”upplever” att de har en egen läkarkontakt på sin vårdcentral.

Annons
Annons

Ett problem är förstås att en populär läkare har svårt att ha hur många patienter som helst på sin lista. Dessutom saknas det omkring 400 allmänläkare i primärvården och utan dem blir det svårt att klara uppdraget på vårdcentralerna.

– Ett gott tecken är att fler utbildar sig till allmänspecialister. Vi tänker också att man ska kunna lista sig hos andra specialister om man vill det. Exempelvis hos en geriatriker om man är äldre.

Även på nationell nivå väntas det inom några veckor komma en primärvårdsproposition som januaripartierna står bakom. Den ska också innehålla ett löfte om att alla patienter i landet ska ha en fast läkarkontakt.

– Vi hoppas förstås att regeringen ska skicka med pengar till den reformen, men vi startar oavsett det under slutet av nästa år. Däremot är det bra om regeringen lägger fast regelverket som ska gälla inom primärvåren, exempelvis exakt vad som ska ingå i uppdraget för den nära vården, säger Anna Starbrink.

Oppositionsregionrådet Talla Alkurdi (S) påpekar att patienterna redan idag har laglig rätt till en egen distriktsläkare på vårdcentralen.

– Men det saknas ju resurser och allmänläkare för att det ska vara möjligt. Den uppgiften har ju det blågröna styret misslyckats med att lösa, säger hon.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons