Annons

Rekord i tomma platser på polisutbildningen

Andelen tomma platser ligger på en rekordnivå under vårterminen 2020.
Andelen tomma platser ligger på en rekordnivå under vårterminen 2020. Foto: Lars Pehrson

Fyra av tio platser gapade tomma tre veckor in på vårterminens polisutbildning. Av sammanlagt 1020 platser utnyttjades endast 606 av blivande poliser. Moderaterna kräver högre löner för att göra polisyrket mer attraktivt.

Under strecket
Publicerad

Målet att Polismyndigheten ska växa med 10 000 anställda, från 30 000 år 2016 till 40 000 2024, sattes upp av regeringen 2017. Samtliga riksdagspartier står bakom. 70 procent ska då vara polisanställda, 30 procent civila.

För att nå dit har rikspolischefen Anders Thornberg upprättat en tillväxtplan och rekryterat en nationell samordnare för tillväxt från Säkerhetspolisen. Samtidigt har antalet platser på polishögskolorna utökats.

I årsredovisningen för 2019 konstaterade Thornberg att det fanns 31 728 polisanställda vid årets utgång och utlovade att det ”under kommande år tillförs betydligt fler poliser”.

I regleringsbrevet för 2020 sätter regeringen press på polisen att redovisa åtgärder som ”har vidtagits för att öka attraktiviteten i polisyrket genom bättre villkor”. Det ska också framgå hur förstärkta anslag använts ”i syfte att nå målet om 10 000 fler anställda till 2024”.

Nu visar statistik från Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) att andelen tomma platser ligger på en rekordnivå under vårterminen 2020.

Annons
Annons

– Mitt parti har under några år varnat för att det kommer att bli svårt att nå det här målet och den tänka fördelningen 70–30 mellan poliser och civila om man inte gör polisyrket mer attraktivt, säger Johan Forssell, rättspolitisk talesperson för Moderaterna.

Vid antagningarna till vårterminen var det enligt Rekryteringsmyndigheten totalt 17 500 personer som ansökte till 1 020 platser vid sammanlagt fem universitet och högskolor över landet: Umeå, Växjö, Malmö, Stockholm och Borås.

Totalt uppfyllde 6 523 sökande grundläggande krav för att tas ut till en fortsatt och mer noggrann prövning av lämpligheten att bli polis.

Redan när det var dags att inställa sig till själva genomgången föll drygt 3 000 ifrån – alltså personer som av något skäl inte dök upp.

När alla fysiska och medicinska tester var avklarade återstod 1 842 sökande inför psykologsamtalet. Där föll ytterligare drygt 1 100 personer bort. Efter det avslutande säkerhetssamtalet var det bara 651 personer kvar som erbjöds en studieplats. På tre veckor hoppade ytterligare 45 av. På 414 platser fanns det då inga polisstuderande kvar.

– Standardförklaringen har varit att det är många som söker men att det är inte rätt personer, säger Johan Forssell (M).

Finns det andra skäl?

– Min bild när jag träffar poliser och polisstudenter är att många nämner att yrket inte är tillräckligt attraktivt i förhållande till arbetsinsats och andra prövningar. Ingen blir polis för att man vill bli miljonär – men lönen är ju inte oviktig. Särskilt när man skaffar familj och det ställs krav på att man ska jobba nätter mot en blygsam ob-ersättning.

Annons
Annons

Våren 2019 stod tolv procent av platserna tomma. Under förra hösten var siffran nio procent. 40 procent tomma platser slår den tidigare rekordnoteringen på 32 procent tomma platser platserna våren 2018.

– Det här är en mycket dålig siffra. Det är ett väldigt resursslöseri att det står hundratals platser tomma när polisutbildningen har byggts ut, säger Moderaternas Johan Forsell.

Vad kan man göra åt det?

– Regeringen kan inte ducka längre. Det kommer att krävas politiska insatser för att nå det här målet. Om vi inte ska landa i en massa paniklösningar och sänka antagningskrav brådskar det med insatser.

Vad kan det röra sig om?

– Vi har pekat på att man skulle kunna göra polisutbildningen betald, precis som det har varit tidigare, att studiemedel skrivs av. Vi har också den riktade lönesatsningen som har genomförts delvis, men vår tanke var att den skulle byggas ut kraftigt och bli en ordentlig satsning på polislönerna. Man kommer inte runt frågan om lönerna om man menar allvar med att göra polisyrket mer attraktivt, säger Johan Forssell.

För närvarande pågår ingen antagningsverksamhet inför polisutbildningen i höst. Rekryteringsmyndigheten har stoppat prövningen både till polishögskolorna och mönstringen till militär grundutbildning med hänvisning till spridningen av coronaviruset.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons