Annons

Rektor: Elever kan bli kränkta av evolutionsteorin

Några av de intervjuade eleverna berättade att deras biologilärare inte ansåg det som trovärdigt att människan härstammar från aporna.
Några av de intervjuade eleverna berättade att deras biologilärare inte ansåg det som trovärdigt att människan härstammar från aporna. Foto: Jessica Gow/TT

Skolinspektionen riktar kritik mot brister de funnit på religiösa friskolor under förra året. Lärare har bland annat sagt att “det inte är okej” att vara homosexuell, Bibelns skapelseberättelse har lärts ut på biologin och flickor har fått lära sig att de ska klä sig i sjal och ”inte visa upp sig”.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo berättar att de fått flera signaler om möjliga missförhållanden på religiösa skolor under de senaste åren.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Sex skolor hade så omfattande fel att Skolinspektionen stängde dem förra året.

Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 2

De senaste åren har skolor med konfessionell inriktning, som brukar kallas religiösa friskolor, uppmärksammats flera gånger. Bland annat har det handlat om hur pojkar och flickor delats upp på idrotten i muslimska Al-Azharskolan i Stockholm. Under 2017 och 2018 har Skolinspektionen fått flera signaler om möjliga missförhållanden på religiösa skolor, berättar Helén Ängmo, generaldirektör på Skolinspektionen.

Biologiläraren ansåg det inte som trovärdighet att människan härstammar från aporna.

Det rör sig både om händelser som rapporterats i media och anmälningar från föräldrar som lett till granskning. Under förra året fann Skolinspektionen brister som kopplas till konfessionella inslag på tre skolor.

• Hällebergsskolan i Uddevalla – som har kristen inriktning – hade så omfattande brister att Skolinspektionen beslutade om vite på 300 000 kronor. I tillsynsrapporten framkommer att lärare på skolan jämställer, eller förespråkar, religiösa skapelseberättelser framför vetenskapliga teorier om evolutionen och hur jorden skapades. Några av eleverna som Skolinspektionen intervjuade uppgav att deras biologilärare inte ansåg att det fanns någon trovärdighet i att människan härstammar från aporna.

Annons
Annons

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo berättar att de fått flera signaler om möjliga missförhållanden på religiösa skolor under de senaste åren.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Eleverna har också fått mycket lite undervisning i sex- och samlevnad, och elever beskriver hur en lärare sagt att det, enligt hens åsikt, “inte är okej” att vara homosexuell. Enligt elever har lärare tagit upp vad Bibeln säger om homosexuella, och läst upp citat ur Bibeln, under en biologilektion.

Elever har vidare berättat för Skolinspektionen att de aldrig haft någon form av pardans under lektionerna i idrott och hälsa, trots att det ingår i läroplanen.

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo berättar att de fått flera signaler om möjliga missförhållanden på religiösa skolor under de senaste åren.
Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo berättar att de fått flera signaler om möjliga missförhållanden på religiösa skolor under de senaste åren. Foto: Tomas Oneborg

• Även Ekebyholmsskolan i Norrtälje – som har kristen inriktning – brister enligt Skolverket när det kommer till kravet att all undervisning ska vara saklig, allsidig och bygga på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Också här berättar elever om hur religiösa skapelseberättelser jämställts med evolutionsteorin. Rektorn på skolan har sagt till Skolinspektionen att elever kan känna sig kränkta om evolutionsläran förs fram som den enda sanningen.

Skolan har också brustit när det kommer till kravet på att alla konfessionella inslag, som till exempel gemensam bön, ska vara frivilliga för eleverna att delta i.

Tjejer ska klä sig i sjal och inte vara “offentliga”.

• På Vetenskapsskolan i Göteborg – som har muslimsk inriktning– har eleverna inte haft någon undervisning alls i sex och samlevnad, enligt vad som framkommit i Skolinspektionens intervjuer. De har heller inte undervisats i dans.

Annons
Annons

Sex skolor hade så omfattande fel att Skolinspektionen stängde dem förra året.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1

Eleverna har också haft schemalagd “likabehandlingstid”, som enligt rektorn utgår från islam. Där sitter pojkar och flickor åtskilda och elever har berättat för Skolinspektionen att de under likabehandlingstiden fått lära sig att tjejer ska klä sig i sjal, inte vara “offentliga” och att “man inte ska visa upp sig när man är tjej”. De har också fått höra att vuxna män inte ska vara nära kvinnor de inte är släkt med.

Enligt lagen får frivilliga konfessionella inslag förekomma i utbildningen, till exempel på rasten eller lunchen, men inte under själva undervisningen. Eleverna i Vetenskapsskolans förskoleklass har, enligt Skolinspektionen, haft gemensam bön under lektionstid. Förskoleklassen sjöng också två sånger med konfessionella budskap. I “Idas sommarvisa” hade ordet “jag” bytts ut mot “Allah” så att refrängen löd “Allah gör så att blommorna blommar”.

Det har varit en låg andel behöriga lärare.

Alla religiösa skolor som granskats har inte haft konstaterade brister och vissa har haft brister som inte är knutna till den konfessionella inriktningen. Till dem hör Katolska skolan av Notre Dame i Göteborg, där Skolinspektionen beslutade om vite på 500 000 kronor efter att bland annat ha konstaterat att elever kastade saker på varandra, slogs, hotade och kallade andra elever “hora” och “bög”.

Sex skolor hade så omfattande fel att Skolinspektionen stängde dem förra året.
Sex skolor hade så omfattande fel att Skolinspektionen stängde dem förra året. Foto: Tomas Oneborg

De skolor där Skolinspektionen funnit brister får en utsatt tidsperiod på sig att åtgärda felen, och om bristerna bedöms som omfattande utdöms i vissa fall viten.

Två av de sex skolor som hade så omfattande fel att Skolinspektionen stängde dem förra året hade muslimsk inriktning; Gryningeskolan i Botkyrka och Interkulturella skolan i Stockholm. Bristerna var i huvudsak inte knutna till den konfessionella inriktningen. I stället handlar det bland annat om att eleverna inte fått aktivt lärarstöd, inte fått sin garanterade undervisningstid och om stora brister i trygghet och studiero.

Helén Ängmo kan inte säga att det finns några trender eller mönster som pekar på att religiösa friskolor generellt skulle skötas bättre eller sämre än andra skolor.

– Det man kan säga om de här skolorna som fått stänga, och även andra skolor med konfessionell inriktning där det konstaterats omfattande brister, är att det varit en låg andel behöriga lärare.

Efter reklamen visas:
Hur går det för den svenska skolan?
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons