Annons

Rektorer: Förödande om lärare inte vågar ingripa

Skolmyndigheter riskerar att skapa ängsliga lärare som är osäkra på sina befogenheter. Det menar rektorer som SvD talat med efter att en skola krävts på böter för att en anställd lyft ut en störande elev ur klassrummet.

Under strecket
Publicerad

Elever på mattelektion.

Foto: Lars Pehrson

Elever på mattelektion.

Foto: Lars Pehrson
Elever på mattelektion.
Elever på mattelektion. Foto: Lars Pehrson

I januari beslutade Barn- och elevombudet, BEO, att kräva skadestånd på 25 000 kronor för en elevs räkning. Enligt BEO hade eleven kränkts av en anställd på skolan vid flera tillfällen, bland annat då den anställde bar eleven ut ur ett klassrum för att eleven stört genom att banka på ett bord.

I beslutet från BEO står att den anställdas agerande “varit mer ingripande än vad som framstår som motiverat”.

Stig Gisslén, rektor på Johan Skytteskolan i Stockholm, säger att han och resten av personalen är ganska klara över vilka åtgärder som är tillåtna enligt skollagen.

– Det som är otydligt är hur BEO kommer att tolka situationen om en kränkning eller diskriminering anmäls.

Att BEO i vissa anmälningar gör en annan tolkning av skollagen än skolan skapar en osäkerhet bland skolpersonal, enligt Stig Gisslén:

Annons
Annons

– Det är förödande om man inte vågar ingripa utifrån skollagens intentioner för att till exempel BEO har en annan tolkning av lagen än hur den är tänkt.

Han poängterar att skolan har ett fostransuppdrag och att osäkerhet, bland skolpersonalen kring vilka åtgärder de kan vidta, riskerar att i slutändan gå ut över eleverna.

Det kanske inte är något du gjort om du hunnit tänka efter.

– Man kan hamna i en situation där man inte gör saker som ska vara till stöd för eleven.

Annika Hällsson, rektor på Lillholmsskolan i Stockholm, säger att det är ett “otroligt svårt och krävande” jobb att vara lärare.

– Som lärare eller pedagog, som jobbar i en elevgrupp, har du ingen betänketid. Du måste hantera och agera rätt i olika situationer direkt. Du kanske säger fel sak ibland, eller som i Malmöfallet lyfter upp ett barn och bär ut det, och det kanske inte är något du gjort om du hunnit tänka efter.

Annika Hällsson tror att det finns stora risker med att Skolinspektionen går in och ställer skadeståndskrav på skolor där en lärare anses ha gjort fel. Hon har jobbat som skolledare sedan 1994, och säger att det sedan dess skett en klar juridifiering och byråkratisering av skolan.

– Jag tror att det är en jättefarlig väg att gå. Det gör att det lätt blir en ängslighet kring hur man får hantera situationer. Det kan inte finnas ett regelverk som kan precisera varje uppkommen situation. Till Lillholmsskolan kommer 680 unga människor mellan sex och sexton år varje dag och så möter de 120 vuxna. Det är klart att det uppstår konflikter.

Annika Hällsson säger att grunden för att kunna upprätthålla ordning och studiero är att bygga förtroendefulla relationer med elever och deras föräldrar. Det arbetet blir svårare om det finns oro att bli anmäld och när dokumentation och annan byråkrati tar mycket tid.

Annons
Annons

– Att bli utredd och kritiserad av BEO kan ta knäcken av unga människor som nyss blivit lärare. Jag tror heller inte att det skulle vara särskilt gynnsamt för oss i skolan om det spred sig bland äldre elever att man kan få skadestånd om man blir kränkt för att en vuxen uttryckt sig fel någon gång.

Det underminerar lärarprofessionens status och mandat.

Hon menar att de flesta lärare hanterar olika situationer jättebra.

– Men alla kan någon gång tappa tålamodet eller uttrycka sig på fel sätt. Om det lätt kan leda till kritik eller att skolan får betala skadestånd, jag tror inte att det är rätt väg att gå.

Hamid Zafar, tidigare rektor på Sjumilaskolan i Göteborg och nu barn- och utbildningschef Mullsjö kommun menar att Skolmyndigheternas beslut inte alltid är förankrade i kunskap om de situationer som kan uppstå i ett klassrum. Han har hört från flera rektorer att föräldrar skickar in eller hotar med en anmälan till Skolinspektionen om de är missnöjda.

– Det underminerar lärarprofessionens status och mandat, säger Hamid Zafar.

Han jämför med läkaryrket, och menar att det skulle vara otänkbart för läkare att arbeta under ständig oro att anmälas av patienter som vill detaljstyra behandlingen. Ändå tycker Hamid Zafar att det är bra att föräldrar har möjlighet att anmäla missförhållanden.

– Men det får inte missbrukas och användas som ett slagträ vid minsta missnöje.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons